A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény 2022. és 2023. évi változásai és azok hatása a magyar élelmiszeriparra, azon belül a sütőiparra

Main Article Content

Absztrakt

A népegészségügy olyan társadalmi tevékenység, amelynek célja a lakosság egészségi állapotának javítása, mely az egészség megőrzésére és a betegségek megelőzésére irányuló tevékenységeket takar. Ezen belül fontos területet jelentenek az élelmiszerekre, mint elismerten az egészséget befolyásoló tényezőre vonatkozó szabályok. A népegészségügy területén belül leginkább preventív, a lakosság attitűdjét befolyásoló szabályozórendszer jellemző, míg az élelmiszerek összetételére vonatkozó előírások az élelmiszerbiztonság területére tartoznak, bár utóbbinak is végső soron az egészség megőrzése és a betegségek megelőzése a célja.
A magyar jogalkotó 2011-ben, a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvénnyel (a továbbiakban: Neta törvény, Neta tv.) vezette be – nemzetközi szinten is úttörő módon – a népegészségügyi termékadót (a továbbiakban: neta), „a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás előmozdítása, valamint az egészségügyi szolgáltatások, különösen a népegészségügyi célú programok finanszírozásának javítása érdekében”. (Neta tv. 2011) Célkitűzésem kettős, egyrészt azt vizsgálom, hogy a Neta tv. 2011. szeptemberi hatályba lépése óta milyen módosításokon esett át, másrészt arra a kérdésre keresem a választ, hogy alkalmazása során milyen kihívásokkal szembesültek/szembesülnek a hazai élelmiszeripar, azon belül is a sütőipari ágazat szereplői.
Cikkemmel a rendelkezésemre álló hazai és nemzetközi szakirodalom másodelemzésére is vállalkozom, a Neta törvény teleologikus értelmezésével együtt; bemutatva egyúttal, hogy a magyar sütőipari gyártók számára a Neta törvény alkalmazása miért is problémás, annak többféle vonatkozásában is.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Mikos, I. (2024). A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény 2022. és 2023. évi változásai és azok hatása a magyar élelmiszeriparra, azon belül a sütőiparra. Élelmiszervizsgálati Közlemények, 70(1), 22–39. https://doi.org/10.52091/EVIK-2024/1-3
Folyóirat szám
Rovat
Tudomány

Hivatkozások

Felhasznált szakirodalmak:

Bahl R. et al. (2003): The uneasy case against discriminatory excise taxation: soft drink taxes in Ireland. 3XEOLF )LQDQFH 5HY 2003; 31:510.

Bakacs Márta – Vitrai József (2014): A népegészségügyi termékadó hatásvizsgálata – II. rész. Egészségfejlesztés, LV. évfolyam, 2014. 1—2. szám. 5–12. p.

Berta Dávid (n.a.): A népegészségügyi termékadó jellemzői és fejlesztési lehetőségei 2. rész. (letöltve: 2023. 07. 25.) 1. p. https://www.mnb.hu/letoltes/berta-david-a-nepegeszsegugyi-termekado-jellemzoi-es-fejlesztesi-lehetosegei-2-resz.pdf

Berta Dávid – Asztalos Péter (2019): MNB: hasznos beavatkozás a népegészségügyi termékadó. Infostart. hu. (letöltve: 2023. 07. 10.) https://infostart.hu/gazdasag/2019/05/18/mnb-hasznos-beavatkozas-a-nepegeszsegugyi-termekado

Bíró Anikó (2015): Did the junk food tax make the Hungarians eat healthier?, Food Policy, 2015. Elérhető: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306919215000561?via%3Dihub

Block J. P. et al. (2010): Point-of-purchase price and education intervention to reduce consumption of sugary soft drinks. P - 3XEOLF +HDOWK 2010; 100:1427-33.

Cornelsen, L. et al. (2016): Change in non-alcoholic beverage sales following a 10-pence levy on sugar- sweetened beverages within a national chain of restaurants in the UK: interrupted time series analysis of a natural experiment | Journal of Epidemiology & Community Health (bmj.com) BMJ Journal Volume 71, Issue 11 (letöltve: 2023. 07. 13.) https://jech.bmj.com/content/71/11/1107

Epstein L. H. et al. (2012): Experimental research on the relation between food price changes and food- purchasing patterns: a targeted review. P - OLQ 1XWU 2012; 95:789-809

Fejszés Andrea Erzsébet (2018): Állami pénzügyi intézkedések az egészséges táplálkozás megteremtésére. Kézirat. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (u-szeged. hu). (letöltve: 2023. 07. 22.) http://web.med.u-szeged.hu/healthecon/images/szakdolgozat/Fejszes_Andrea.pdf

Finkelstein E. A. et al. (2010): Impact of targeted beverage taxes on higher- and lower-income households. UFK ,QWHUQ 0HG 2010; 170:2028-34.

Fogarassy Eszter Karolina/Nak.hu (2023): Termékösszetétel reformuláció a NETA-s termékek fejlesztési lehetőségeinek tükrében (nak.hu). (letöltve: 2023. 07. 26.) https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/elelmiszer-feldolgozas/105532-termekosszetetel-reformulacio-a-neta-s-termekek-fejlesztesi-lehetosegeinek-tukreben

Joó Hajnalka/Origo.hu (2012): Matolcsy kiskaput hagyott az energiaitalos cégek előtt (origo.hu). (letöltve: 2023. 07. 17.) https://www.origo.hu/itthon/20121027-marad-a-kiskapukkal-teli-chipsadoszabalyozas.html

Joó Tamás et al. (2013): A népegészségügyi termékadó hatásmonitorozásának első eredményei.

Népegészségügy 91. évf. 2013/2. (letöltve: 2023. 07. 11.) https://www.researchgate.net/publication/291975294

Koncsek Rita/Vg.hu (2021): Több csipszadót fizettek a gyártók tavaly (vg.hu). (letöltve: 2023. 07. 26.) https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2021/06/tobb-csipszadot-fizettek-a-gyartok-tavaly

Kutasi Gábor – Perger Júlia: Adóösztönzőkkel az externáliák ellen: a népegészségügyi termékadó és a széndioxidadó nemzetközi példái. Köz-Gazdaság 2014/4 – Különszám az adópolitikáról. 109–126. (letöltve: 2023. 07. 10.) https://www.mnb.hu/letoltes/kutasi-perger-109-126.pdf

Lin B.H. et al. (2011): Measuring weight outcomes for obesity intervention strategies: the case of a sugar- sweetened beverage tax. FRQ +XP %LRO 2011;9:329-41.

Martos Éva et al. (2015): Assessment of the impact of a public health product tax, 2015. Elérhető: http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0008/332882/assessment-impact-PH-tax-report.pdf?ua=1

Mytton, O. T. el al. (2012): Taxing unhealthy food and drinks to improve health. BMJ 2012; 344 DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.e2931 (Published 15 May 2012). 2. p. (letöltve: 2023. 07. 11.) https://www.bmj.com/content/344/bmj.e2931.full

Ng S. W. et al. (2011): Patterns and trends of beverage consumption among children and adults in Great Britain, 1986-2009. %U - 1XWU 2011;20:1-16

Pesuth Tamás (2014): Adópolitikai változások a válság után: a bankadók térnyerése. Köz-Gazdaság 9 (4) 145–158. 154. p. (letöltve: 2023. 07. 10.) https://www.mnb.hu/letoltes/pesuth-145-158.pdf

Századvég (2012): A Népegészségügyi Termékadó hatása az energiaitalok piacára. 2012. szeptember. Századvég Alapítvány/Századvég Gazdaságkutató Zrt. (letöltve: 2023. 07. 17.) https://tasz.hu/files/szazadveg-tanulmanyok/NFM_201209/NFM02_TANSZ_201209_KKV_free.pdf

Szilovics Csaba (2016): Adójogi ismeretek. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Thornton, J. (2018): The UK has introduced a sugar tax, but will it work? | LSHTM. June 2018. (letöltve: 2023. 07. 13.) https://www.lshtm.ac.uk/research/research-action/features/uk-sugar-tax-will-it-work

Tompa Krisztián (2018): Adók gazdasági hatása és a fontosabb adók működési gyakorlata. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Hatályosított kiadás: 2021. 13. p.

Varian, Hal R. (2016): Mikroökonómia középfokon. Budapest, Akadémiai Kiadó. (letöltve: 2023. 07. 10. https://mersz.hu/hivatkozas/dj164mk_556_p4/#dj164mk_556_p4)

Jogforrások

- 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól (Jöt.).

- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa tv.).

- 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról (a továbbiakban: Neta törvény, Neta tv.). 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról. 2011. évi CLXXIV. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról.

- 2012. évi CLIV. törvény az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról.

- 2012. évi CLXXVIII. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról. 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról.

- 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról.

- 2015. évi CXCI. törvény egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról.

- 2016. évi LXVI. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról.

- 2023. évi LIX. törvény a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról.

- 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet az extraprofit adókról.

- 257/2022. (VII. 18.) Korm. rendelet az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról.

- A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény indokolása.

- 2016. évi LXVI. törvény indokolása az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról.

- 2023. évi LIX. törvény végső előterjesztői indokolása – a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról.

Jogesetek

Kúria Kfv.V.35.349/2022/5.

Kfv.V.35.462/2014/6.

Egyéb források

Anonimizált határozatok - UIR (birosag.hu). https://eakta.birosag.hu/anonimizalt-hatarozatok

Epha.org (2012): Food taxation in Europe: Evolution of the legislation. Update October 2012. (letöltve: 2023. 07. 11.) https://epha.org/update-october-2012-food-taxation-in-europe-evolution-of-the-legislation/

Az Európai Közösségek Bizottsága (2007): Fehér Könyv A táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekre vonatkozó európai stratégiáról {SEC(2007) 706}{SEC(2007) 707} Brüsszel, 30.5.2007 COM(2007) 279 végleges. (letöltve: 2023. 07. 11.) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A52007DC0279

European Commission (2018): Best Practices Portal. (letöltve: 2023. 07. 26.) https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/

Europa.eu (2017): Táplálkozás, túlsúly és elhízás – EU-stratégia. (letöltve: 2023. 07. 11.) https://eur-lex.europa.eu/HU/legal-content/summary/nutrition-overweight-and-obesity-eu-strategy.html

Központi Statisztikai Hivatal/KSH (2022): A túlsúlyosak aránya – Fenntartható fejlődési célok (ksh.hu) (letöltve: 2023. 07. 29.) https://ksh.hu/s/kiadvanyok/fenntarthato-fejlodes-indikatorai-2022/1-20-sdg-2

Magyar Nemzeti Bank/MNB (2019): Versenyképességi program 330 pontban. 2019. 126. p. (letöltve: 2023. 07. 17.) https://www.mnb.hu/letoltes/versenykepessegi-program.pdf

MTI/Hvg.hu (2011): „Kaotikus hét”: zsíradót vezetett be Dánia. (letöltve: 2023. 07. 10.) https://hvg.hu/gazdasag/20111001_dania_zsirado

MTI/Origo.hu (2012): Eltörli Dánia a zsíradót (origo.hu). (letöltve: 2023. 07. 10.) https://www.origo.hu/gazdasag/20121110-dania-eltorli-az-egy-eve-bevezetett-zsiradot.html

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet/OGYEI (2020): Európai uniós jó gyakorlat lett a magyar népegészségügyi termékadó. (letöltve: 2023. 07. 26.) https://ogyei.gov.hu/europai_unios_jo_gyakorlat_lett_a_magyar_nepegeszsegugyi_termekado/

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (2022): Bemutatta legutóbbi országos táplálkozási felméréseinek eredményeit az OGYÉI. Hazai táplálkozási felmérések legújabb eredményei – Tények, összefüggések az OTÁP és a COSI vizsgálatok tükrében című szakmai konferencia, 2022. november 3. 2. p. (letöltve: 2023. 07. 25.) https://ogyei.gov.hu/dynamic/osszefoglalo_otap_cosi_konferencia_20221103.pdf

Belső anyagok

A Pénzügyminisztérium Jövedelemadók és Járulékok Főosztálya által a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége megkeresésére küldött válasz. 2022.

A Magyar Cukrász Ipartestület Pénzügyminisztériumhoz címzett, 2022. szeptember 5. napján kelt levele.

A Pénzügyminisztérium Jövedelemadók és Járulékok Főosztálya által a Magyar Cukrász Ipartestület megkeresésére küldött válasz. 2022.

A Galla Kereskedőház Zrt. NAV-hoz intézett megkeresése, és a NAV Központi Irányítás Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály által megküldött válaszlevél. 2022.

A Ceres Zrt. dr. Varga Mihály pénzügyminiszternek címzett megkeresése. 2022.