Az Élelmiszervizsgálati Közlemények (ÉVIK) egy negyedévente megjelenő, 66 éves tudományos szakfolyóirat. 1955-ben alapították az akkoriban működő Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézetben Dr. Kottász József vezetésével. Idézet az 1. évfolyam 1. számának Előszavából: „Az Élelmiszervizsgálati Közlemények kiadásának célja az új élelmiszerkémiai vizsgálati módszerek ismertetése és ezek segítségével az élelmiszeripar termékei fokozottabb ellenőrzési lehetőségeinek biztosítása mellett a megyei és városi tanácsi minőségellenőrző intézeteink közötti kapcsolat és együttműködés további megszilárdítása, a tapasztalatcsere kiépítése.”

Tudományos szakfolyóiratunk 1955 óta megszakítás nélkül folyamatosan megjelent. Az idő előrehaladtával az élelmiszer-vizsgálati módszerek fejlődésével az élelmiszer-vizsgálat egyre szélesedő köréből tesz közzé tudományos dolgozatokat. Kiadványunkat 2014 óta felújított szerkezetben magyar és angol nyelven szerkesztjük. Lektorált tudományos közleményeink 2019-től szabadon hozzáférhetők (Open Access). 

Közzétett tudományos dolgozatainkat 2021-től a CrossRef ügynökség (Digital Object Identifier Registrtation Agency) által kiadott DOI azonosító számokkal látjuk el. Közzétett publikációnkat adatbázisaikba a SCOPUS, a SCIMAGO és a MATARKA felvette, az ÉVIK felkerült a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Osztálya által elfogadott tudományos folyóiratok jegyzékére.