Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.

 • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva.
 • A beküldési állománya OpenOffice, Microsoft Word vagy RTF document fájlformátumban van.
 • Ahol rendelkezésre állt, a hivatkozásokhoz az URL megadásra kerültek.
 • A szöveg betartja, és megfelel a Szerzői Útmutatóban felvázolt stílus- és bibliográfiai követelményeknek.

Szaklapunk Szerkesztőbizottsága folyamatosan várja a különböző tudományterületek témaköreihez kapcsolódó kéziratokat.

Kérjük, hogy a dolgozatokat az alábbi weboldalon küldjék be regisztráció után.

Az újságban megjelentethető, fontosabb témaköröket az alábbiakban foglaltuk össze:

 • Élelmiszerek és takarmányok kémiai vizsgálata (ingrediensek, makro-, mezo- és mikro-összetevők, veszélyes szennyező anyagok, a gyártásnál keletkező átalakulási termékek stb.);
 • Általános élelmiszer- és takarmány-kémia, amely a különböző élelmiszer- és takarmány-előállítási folyamatokhoz köthető
 • Élelmiszer- és takarmány-toxikológia
 • A mezőgazdasági termelési technológia és az élelmiszerlánc biztonságának összefüggései
 • Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiai vizsgálata (patogén, romlást okozó mikroorganizmusok, általános élelmiszer- és takarmány-mikrobiológia, egyes termelési technológiák mikrobiológiája)
 • Élelmiszerek és takarmányok gyorsvizsgálati módszerei („klaszikus” és műszeres analitikai technológiák)
 • Élelmiszerek és takarmányok molekuláris biológiai analízise (GMO-k, GMO-analízis stb.)
 • Élelmiszerek és takarmányok érzékszervi vizsgálata
 • Nem élelmiszer jellegű termékek (non-food) vizsgálata (főként fertőtlenítő szerek, gyártási segédanyagok)
 • Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkező anyagok (FCM) vizsgálata (migrációs tesztek, maradékanyag-vizsgálatok stb.)
 • Jogi szabályozással kapcsolatos témák az egész élelmiszerláncot érintő kérdésekben az alapanyag előállítása, a gyártás, kis- és nagykereskedelem területén (EU, magyar és egyéb ország béli szabályozás)
 • Az élelmiszerlánc kérdéseit érintő szabályozási hírek, kommentárok
 • Egyéb témakörök, kutatási eredmények (a Szerkesztőbizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy a Kiadóhoz érkező kéziratokat az újság szellemiségének megfelelő elvek szerint bírálja el);


A Szerkesztőbizottság tisztelettel kéri a tudományos cikkek szerzőit az alábbiakban felsorolt formai követelmények szem előtt tartására:

 • Calibri betűtípus, fekete szín, szimpla sorköz, sorkizárt, 12-es betű méret, aláhúzás nincs, kiemelések dőlt betűvel, a bekezdések nem kezdődnek behúzással, a bekezdések után 6-os térköz (spacing), felsorolás: bullet points.
 • A kézirat címe: középre rendezve, kisbetűkkel, csak az első szó kezdődik nagybetűvel, vastagon (félkövér) szedve; a címsor alatt a szerzők neve fokozat nélkül, affiliáció (beosztás: nem szerepel; intézmény, esetleg kar és/vagy intézet és/vagy főosztály neve: igen; postai cím: nem; e-mail: cím igen).
 • Hivatkozások szövegközi megadása: zárójelben
  • egy szerző esetén (Smith, 2021);
  • két szerző esetén (Smith and Great, 2022);
  • három vagy több szerző esetén (Smith et al., 2023).
  • Magyar szerzőknél is a (Kis et al., 2022) formát alkalmazzuk.
 • Hivatkozások felsorolása a szöveg végén „Felhasznált irodalom” címmel:
  • Folyóirat cikkek: Smith, J.; Small, B.; Great, C. (2022): The title of the article. Name of the journal. (54):3. pp.: 23-42. DOI XXXXXX
  • Könyvfejezetek: Smith, J.: The title of the chapter. In: The title of the book. (Eds.: Small, B. & Great, C.). Elsevier. Berlin. ISBN XXXXXX
 • Ábrák, képek, táblázatok, diagramok:
  A képeket JPG, EPS vagy TIFF formátumban várjuk 1:1-es arány mellett legalább 300 dpi felbontásban, jogtisztán, a forrás megjelölésével. A táblázatokat és diagramokat szerkeszthető formában kérjük a szövegbe illeszteni (Calibri betűtípus, 10-es betűméret), illetve külön fájlként (Excel-munkafüzet) is kérjük csatolni a kézirathoz. Az ábra címe nem lehet része az ábrának. A szövegben az ábra sorszámára, félkövéren kiemelve ( ábra) utalni kell.
 • A képleteket a Microsoft Word egyenletszerkesztőjének használatával kérjük a szöveg megfelelő részébe illeszteni.

 

A Szerkesztőségbe érkező tudományos kéziratok bírálatának gyakorlatának vázlatát az alábbi folyamatábrán mutatjuk be: