Élelmiszerek aminosav összetételének meghatározása fotometriás módszerekkel, 1. rész : a tirozin, a triptofán és a fenilalanin meghatározása

Main Article Content

Dóra Kiss
Réka Juhászné Tóth
Zsófia Zurbó
János Csapó

Absztrakt

Élelmiszerek aminosav összetételének m eghatározására manapság leginkább az ioncserés oszlopkromatográfiát (IEC) ninhidrinnel történő oszlop utáni szárm azékképzéssel, és a nagyhatékonyságú folyadékkrom atográfiát (HPLC) oszlop előtti származékképzéssel alkalmazzák. A maga nemében mindkét módszer kiváló akár speciális feladatok megoldására, akár a fehérje összes aminosavainak meghatározására. A módszerek azonban olyan célműszereket (IEC), vagy speciális eszközöket (HPLC) igényelnek, melyek drágák, és működtetésük magasan szakképzett analitikusokat igényel, amit kisebb laboratóriumok, gyártásközi ellenőrzést végző üzemi egységek nem engedhetnek meg maguknak. Az általunk javasolt módszerek, megfelelő mintaelőkészítés után egy olyan UV-VIS spektrofotométerrel megvalósíthatók, amelyek képesek az aromás aminosavak és a színes aminosav szárm azékok mérésére a 200- 800 nm tartományban. Ebben a közleményünkben az összes aminosav ninhidrinnel történő m eghatározására, az aromás aminosavak együttes meghatározására, a tirozin és a triptofán együttes mennyiségének mérésére, a tirozin, a triptofán és a fenilalanin külön-külön történő meghatározásra kidolgozott fotometríás módszerekről számolunk be. Ezen m ódszerek közül a legalkalmasabbakat szeretnénk kvantitatívvá fejleszteni, és alkalmazhatóvá tenni élelmiszervizsgáló laboratóriumok számára. Mivel a triptofán indol csoportja a fehérjék hidrolízisénél alkalm azott 6 mólos sósavas hidrolízis során gyakorlatilag teljesen elbomlik, ebben a közleményben ismertetjük azokat a fehérje hidrolízis m ódszereket is, amelyek alkalm asak élelmiszerek triptofán tartalm ának meghatározására.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Kiss, D., Juhászné Tóth, R., Zurbó, Z., & Csapó, J. (2020). Élelmiszerek aminosav összetételének meghatározása fotometriás módszerekkel, 1. rész : a tirozin, a triptofán és a fenilalanin meghatározása. Élelmiszervizsgálati Közlemények, 66(3), 3104–3109. Elérés forrás https://eviko.hu/index.php/eviko/article/view/220
Folyóirat szám
Rovat
Tudomány

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei