angol-magyar
kétnyelvű tudományos folyóirat
HUN / ENG

Cikk letöltése PDF formátumban

Nemzeti szabványosítási hírek

Szerző

  • Szalay Anna1

1 Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)

A következő felsorolásban szereplő szabványok megvásárolhatók vagy megrendelhetők az MSZT Szabványboltban (1082 Budapest VIII., Horváth Mihály tér 1., telefon: 456-6893, telefax: 456-6841, e-mail: kiado@mszt.hu; levélcím: Budapest 9., Pf. 24, 1450), illetve elektronikus formában beszerezhetők a www.mszt.hu/webaruhaz címen.

A nemzetközi/európai szabványokat bevezetjük magyar nyelven, valamint magyar nyelvű címoldallal és angol nyelvű tartalommal. A magyar nyelven bevezetett nemzetközi/európai szabványok esetén külön feltüntetjük a magyar nyelvű hozzáférést.

2021. március – 2021. május hónapban bevezetett szabványok

07.100.30 Élelmiszer-mikrobiológia

MSZ EN ISO 6887-3:2017/A1:2021 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A vizsgálati minták, az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz. 3. rész: A halak és a halászati termékek előkészítésének specifikus szabályai. 1. módosítás: Minta-előkészítés nyers tengeri csigák esetén (ISO 6887-3:2017/Amd 1:2020) – Az MSZ EN ISO 6887-3:2017 módosítása

MSZ EN ISO 16140-4:2021 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Módszervalidálás. 4. rész: A módszer validálásának protokollja egyetlen laboratóriumban (ISO 16140-4:2020)

MSZ EN ISO 16140-5:2021 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Módszervalidálás. 5. rész: A nem szabadalmaztatott (saját) módszerek laboratóriumok közötti, faktoriális validálásának protokollja (ISO 16140-5:2020)

MSZ EN ISO 18593:2018 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszerek a felületi mintavételre (ISO 18593:2018) – Az MSZ ISO 18593:2008 helyett

13.060 Vízminőség

MSZ ISO 5667-10:2021 Vízminőség. Mintavétel. 10. rész: Útmutató a szennyvíz mintavételéhez – Az MSZ ISO 5667-10:1995 helyett

65.120 Takarmányanyagok

MSZ EN 17374:2021 Takarmányok. Mintavétel és vizsgálati módszerek. Szervetlen arzén meghatározása takarmányban anioncserés HPLC-ICP-MS-sel

67 Élelmiszeripar

67.050 Élelmiszertermékek vizsgálatának és elemzésének általános módszerei

MSZ EN 16852:2017 Élelmiszerek. Az etil-karbamát meghatározása csonthéjas gyümölcsökből készült szeszes italokból, gyümölcstörkölyből és más szeszes italokból. GC-MS módszer

MSZ EN 16857:2017 Élelmiszerek. A benzol meghatározása üdítőitalokból, egyéb italokból és zöldségalapú bébiételekből gőztér-analízises gázkromatográfiás tömegspektrometriával (HS-GC-MS)

MSZ EN 16858:2017 Élelmiszerek. A melamin és a cianursav meghatározása élelmiszerekben folyadékkromatográfiával és tandem-tömegspektrometriával (LC-MS/MS)

MSZ EN 17424:2021 Élelmiszerek. Az aflatoxinok meghatározása fűszerekben, a paprika kivételével, IAC-tisztítással és HPLC-FLD-vel, oszlop utáni származékképzéssel

67.060 Gabonafélék, hüvelyesek és a belőlük származó termékek

MSZ EN 15948:2021 Gabonafélék. A nedvesség- és a fehérjetartalom meghatározása. Közeli infravörös spektroszkópiás módszer teljes gabonaszemekre – Az MSZ EN 15948:2015 helyett

MSZ EN ISO 6647-1:2021 Rizs. Az amilóztartalom meghatározása. 1. rész: Spektrofotometriás módszer metanolos zsírtalanító eljárással, burgonya-amilóz és viaszosrizs-amilopektin kalibrálóoldataival (ISO 6647-1:2020) – Az MSZ EN ISO 6647-1:2015 helyett

MSZ EN ISO 6647-2:2021 Rizs. Az amilóztartalom meghatározása. 2. rész: Spektrofotometriás rutinmódszer zsírtalanító eljárás nélkül és kalibrálás rizsstandardok alapján (ISO 6647-2:2020) – Az MSZ EN ISO 6647-2:2015 helyett

67.200 Étolajok és -zsírok. Olajmagvak

MSZ EN 14105:2021 Zsír- és olajszármazékok. Zsírsav-metil-észterek (FAME). A szabad és az összes glicerintartalom, valamint a mono-, di- és trigliceridtartalom meghatározása – Az MSZ EN 14105:2012 helyett

MSZ EN 14112:2021 Zsír- és olajszármazékok. Zsírsav-metil-észterek (FAME). Az oxidációs stabilitás meghatározása (gyorsított oxidációs vizsgálat) – Az MSZ EN 14112:2016 helyett

MSZ EN ISO 660:2021 Állati és növényi zsírok és olajok. A savszám és a savasság meghatározása (ISO 660:2020) – Az MSZ EN ISO 660:2009 helyett

67.220 Fűszerek és ízesítők. Élelmiszerek adalékanyagai

MSZ EN ISO 7540:2021 Fűszerek és ízesítők. Őrölt édes és csípős paprika (Capsicum annuum L. és Capsicum frutescens L.). Előírások (ISO 7540:2020) – Az MSZ EN ISO 7540:2010 helyett

MSZ EN ISO 7541:2021 Fűszerek és ízesítők. A paprika extrahálható színének spektrofotometriás meghatározása (ISO 7541:2020) – Az MSZ EN ISO 7541:2010 helyett

67.240 Érzékszervi vizsgálat

MSZ EN ISO 11136:2017/A1:2021 Érzékszervi vizsgálat. Módszertan. Általános útmutató a kedveltségi vizsgálatok levezetésére ellenőrzött területen, fogyasztókkal. 1. módosítás (ISO 11136:2014/Amd 1:2020) – Az MSZ EN ISO 11136:2017 módosítása

2021. március – 2021. május hónapban visszavont szabványok

07.080 Biológia. Botanika. Zoológia. (Beleértve biotechnológia)

MSZ CR 12250:2000 Biotechnológia. Mikroorganizmusok. Az organizmusok további vizsgálata a 90/679/EEC irányelv szerinti osztályozási munka céljából

MSZ CR 12292:2000 Biotechnológia. Mikroorganizmusok. A növényi kórokozók különféle besorolásának vizsgálata és egy jelentés elkészítése

MSZ CR 12739:2000 Biotechnológia. Kutató, fejlesztő és vizsgáló laboratóriumok. Jelentés a biotechnológiai laboratóriumok veszélyessége szerint szükséges felszereléseinek kiválasztásáról

MSZ CR 12894:2000 Biotechnológia. Mikroorganizmusok. Az állati kórokozók különféle besorolásának vizsgálata és egy jelentés elkészítése

MSZ CR 13426:2000 Biotechnológia. Mikroorganizmusok. Jelentés a genetikailag módosított, I. csoportú mikroorganizmusok osztályzásához alkalmazott kritériumokról

67.060 Gabonafélék, hüvelyesek és a belőlük származó termékek

MSZ EN 13585:2002 Élelmiszerek. Fumonizin B1 és B2 meghatározása kukoricában. HPLC-módszer szilárd fázisú extrakciós tisztítással

MSZ ISO 8981:1994 Búza. Fajtaazonosítás elektroforézissel

The following Hungarian standards are commercially available at MSZT (Hungarian Standards Institution, H-1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1., phone: +36 1 456 6893, fax: +36 1 456 6841, e-mail: kiado@mszt.hu, postal address: H-1450 Budapest 9., Pf. 24) or via website: www.mszt.hu/webaruhaz.

Legfrissebb számTámogató és együttműködő partnereink

TÉMAKERESÉS