angol-magyar
kétnyelvű tudományos folyóirat
HUN / ENG

Élelmiszerekből izolált staphylococcus fajok antibiotikum rezisztencia vizsgálata

A cikk a LXVII. ÉVFOLYAM 2. számának vezető dolgozata »

Beköszöntő

Kedves Olvasóink!

Az ÉVIK megújult honlapjának második kötetét, egyben a tudományos szakfolyóiratunk 67. évfolyama 2. számát tesszük közzé. Őszintén szólva bíztam benne, hogy mire az ÉVIK kiadási rendszerét teljesen digitalizálni tudjuk, talán megszabadulunk az emberiséget szorongató koronavírustól. Örvendetes, hogy hazánkban a lakosság több, mint 54%-a felvett valami- lyen vakcinát. Talán a nyár beköszöntével feltűnik a COVID-alagút vége, Tóth Árpád szavaival élve „…és felpiheg sohajtva / A fájó ősanyag: immár a kínnak vége! / S reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, / S kileng a boldog légbe a hószín szárnyu Béke1.”

A kórházhigiénés gyakorlatban évről-évre növekvő veszélyt jelent az inté- zetekben alkalmazott antibiotikumokkal szemben ellenálló Staphylococcus törzsek elszaporodása, gyakran életveszélyes fertőzéseket okozva a kórhá- zakban ápolt betegek között. Kötetünk vezető anyagában Horváth Brigitta és kutatócsoportja a methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) élelmiszerekben való megjelenéséről és műszeres analitikai eszközökkel

való kimutatásáról értekeznek. Munkájuk során sikerült egy MALDI-TOF-MS technikán alapuló módszert kidolgozniuk, amely alkalmasnak bizonyult néhány MRSA-törzs élelmiszerekből való kimutatására.

Kerekes Kata és munkatársai kéziratában az élelmiszerláncban megjelenő aflatoxin M1 expozíciós jellem- zőit vizsgálták valós mérési eredményeken alapuló determinisztikus modellek segítségével. Megállapították, hogy a tejipari termékek fogyasztása révén a magyar társadalomban az 1-3 éves gyermekek aflatoxin M1-ki- tettsége a legnagyobb. A téma aktualitását növeli, hogy egy konferencián elhangzottak szerint a COVID idő- szakában az élelmiszeripari termékek területén a kávéféleségek mellett a sajtféleségek és a tejföl fogyasztása nőtt meg a legnagyobb mértékben2.

Petróczki Flóra és munkacsoportja a tehenek laktációs ciklusai és a termelt tej kémiai és mikrobiológiai minősége közötti összefüggéseket kutatta. Cikkükben megállapították, hogy a tejhozam és a tej kémiai ösz- szetevői és a szomatikus sejtszámok szignifikánsan változnak az állatok különböző laktációs ciklusaiban. A tej mikrobiológiai minőségének jellemzői a laktációk sorozatában nem mutattak szignifikáns különbségeket.

Korcz Evelin és munkatársai a nozokómiális fertőzések egyik patogén mikroorganizmusa, a Serratia fajok tejben való kimutatásának módszerét dolgozták ki. Kéziratukban hangsúlyozzák, hogy a Serratia fajok ki- mutatására nem álltak rendelkezésre jól alkalmazható, megbízható, hagyományos mikrobiológiai vizsgálati módszerek. Munkájuk során PCR-technikát használtak a tej rózsaszínes elváltozását okozó Serratia fajok kimutatására.

Farkas Csaba és kutatótársai egy, az élelmiszergazdaság és élelmiszer-biztonság határmezsgyéjét érintő kérdéssel foglalkoztak. Reológiai kísérleteik során azt vizsgálták, hogy egy alma- és egy körtefajta gyümölcsei miként viselik a szedés, szállítás, feldolgozás során fellépő fizikai torzító erőket. Az ismételt fizikai behatásnak kitett gyümölcsök ugyanis a rájuk ható erő nagyságától, a kitettség frekvenciájától (pl. szállítás közbeni ráz- kódás) és annak időtartamától függően deformálódhatnak, sérülhetnek, s végül a természetes folyamatokhoz képest rövidebb időn belül romlásnak is  indulhatnak.

Az ÉVIK Szerkesztősége továbbra is várja a szakfolyóirat szellemiségébe illeszkedő kéziratokat az Impresz- szumban feltüntetett e-mail címekre. Kérjük, hogy munkáik írásos anyagában tüntessék fel valamennyi szerző tudományos fokozatát, e-mail címét, telefonszámát és ORCID-azonosítóját is. Együttműködésüket előre is köszönjük. Olvasóinknak hasznos olvasást, és a közelgő nyárra kellemes kikapcsolódást kívánunk:

Dr. Szigeti Tamás János
főszerkesztő

1 Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz

2 Pádár Kata: Vitaminok és étrend-kiegészítők: kereskedelmi trendek és a fogyasztók preferenciái. NielsenIQ. MÉKISZ Konferencia Zoom online 2021.05.20.

Legfrissebb számTámogató és együttműködő partnereink

TÉMAKERESÉS