angol-magyar
kétnyelvű tudományos folyóirat
HUN / ENG

Tradíciók és megújulások – Megemlékezés a BME Élelmiszerkémia Tanszék alapításának 100. évfordulóján

A cikk a LXVIII. ÉVFOLYAM 4. számának vezető dolgozata »

Beköszöntő

Kedves Olvasóink!

2022 adventjének idején írom e sorokat, amikor a keresztény világ a Megváltó születésének ünnepére vár, közöttük azok a nemzetek is, akik immár csaknem egy éve pusztító háborúban állnak egymással, pedig az idők kezdetén útravalót kaptunk:

„Néktek adom, menjetek, és műveljétek e kertet!” És most háború, szorongás, félelem járja át a lelket. Lehet, hogy a Megváltó hiába öltött nékünk testet? Advent van, várjuk a békét, de Európában folyton harcok dúlnak, a szeretet bujdosik, mégis hiszem, szeme rajtunk van az Úrnak. Higgyünk az igazban, egymásban, a jóban, higgyünk szépben, Hogy ismét a béke, szeret, a szerelem dala száll tova majd a szélben És a komor felhők, sötét erők egy új napkeltére örökre elmúlnak.1

Decemberi számunkban a 240 éves Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 100 éve alapított Élelmiszerkémia Tanszékének jubileumi tudományos konferencián (https://www.bme.hu/node/8979) elhangzott előadások anyagából készített kéziratokat tesszük közzé. A konferencia szervezésében, lebonyolításában, valamint a jelen cikkgyűjtemény összeállításában, a szerzőkkel és a lapkiadóval folytatott kapcsolattartásban külön köszönet illeti Tömösközi Sándor tanár urat, aki fáradságot nem kímélve hozta összhangba az egyetemi és külső munkatársak munkáját. Szerkesztőségünk nevében is gratulálunk, és hálásan köszönjük áldozatos munkáját!

A lap hasábjain Salgó András az Egyetem élelmiszertudományi oktatási és kutatási vonalát a legmarkánsabban meghatározó tudós professzorokról emlékezik meg. Az élelmiszerkémia területén belül folytatott gabonakémiai kutatásokat Békés Ferenc foglalta össze. Tömösközi Sándor és munkatársai a Tanszékükön és a Kutatócsoportjukban folyó gabonatudományi, élelmiszeranalitikai és élelmiszerbiztonsági kutatások részleteiből adnak ízelítőt. Bugyi Zsuzsanna és munkatársai a glutén-analitika terén elért eredményeiket ismertetik. Számos munkatársának közreműködésével Schall Eszter a gabonafehérjék és -szénhidrátok elválasztástechnika alkalmazásával végzett vizsgálatairól számol be. Gergely Szilveszter a Tanszéken folytatott közeli infravörös spektroszkópiai technika analitikai alkalmazásaiból mutat be néhányat. Hajdinák Péter és Szarka András a növényvédelem területén a patogének által megtámadott növényi sejtek gyors pusztulását, ezzel a kórokozók szaporodásának gátlását előidéző növényi sejthalál molekuláris biológiai vonatkozásait ismertetik. Felkai Beáta Olga és Kuti Beatrix Adrienn a hazai az élelmiszeripar múltját, jelenét és fejlesztési irányait mutatják be.

Decemberi számunk kilencedik cikke a Szegedi Tudományegyetemről származik. Bánáti Diána és Gyimes Ernő egy növényi alapanyagokból készített, hamburgerre emlékeztető étel társadalmi megítélését a készítményre vonatkozó elnevezések kapcsán vizsgálták.

Gratulálok a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem évfordulójához.

Olvasóinknak kegyelemteljes adventet és karácsonyt, boldog új évet, hasznos olvasást kívánok. Továbbra is várjuk olvasóink építő jellegű hozzászólásait lapunkkal kapcsolatban.

Dr. Szigeti Tamás János
főszerkesztő

1Szigeti Tamás: Adventi remény

Legfrissebb számTámogató és együttműködő partnereink

TÉMAKERESÉS