SPME technika alkalmazása a tejipari termékek minőségi mutatóinak meghatározásáhozSzerzők: Székelyhidi Rita, Hanczné Dr. Lakatos Erika, Dr. Ajtony Zsolt

ÖSSZEFOGLALÁS

A szilárdfázisú mikroextrakció (Solid Phase Micro Extraction – SPME) egy viszonylag újkeletű extrakciós technika, amely egyesíti a keverékből vett minta kinyerését, valamint a dúsítás nélküli, eredeti állapotban lévő minta vizsgálandó komponenseinek egyszerűbb deszorpcióját az analitikai berendezésben. A szerzők a szakirodalomban jelen lévő nagyszámú közlemény alapján ismertetik a (SPME) technika felhasználhatóságának lehetőségeit tejipari termékek esetében. Bemutatja a SPME mintavételi eljárás segítségével detektálható főbb vegyületcsoportokat, szakirodalmi példákon keresztül, úgy, mint zsírsavak, aldehidek és ketonok, észterek, alkoholok, kéntartalmú szerves vegyületek, furánok, fenolok és terpenoidok. A szerzők a kézirat korlátozott terjedelme miatt csak az SPME technikával végzett mintaelőkészítés lehetőségeiről számolnak be. A szilárdfázisú mikroextrakciót követő – elsősorban gáz- és folyadékkromatográfiás – műszeres analitikai vizsgálati módszereket nem ismertetik. A műszeres elemzések részletei a hivatkozott irodalmi forrásokban rendelkezésre állnak.

 

 


Cikk letöltése

 

Teljes szám letöltése

 

Korábbi lapszámok