A gyógynövények fogyasztásának jellemzői MagyarországonSzerzők: Polereczki Zsolt, Barna Fédra, Prokisch Lilla, Kovács Sándor, Kontor Enikő, Szakály Zoltán

ÖSSZEFOGLALÁS

Kutatásunkban egy olyan, eddig még kevéssé felderített témakör vizsgálatát tűztük ki célul, amely talán hiánypótló lehet a gyógynövények fogyasztásának alaposabb megismerésében. Tanulmányunkban a gyógynövényekkel kapcsolatos magyar fogyasztói szokásokat elemeztük egy 1050 fős, reprezentatív mintán. Az elemzés során sokváltozós statisztikai módszereket alkalmaztunk: főkomponens elemzést (PCA) és klaszteranalízist. Elemzésünk során megállapítottuk, hogy a megkérdezettek mindössze egyharmada minősül valamilyen típusú gyógynövény rendszeres fogyasztójának, ők jellemzően megfázás, influenza, esetleg gyomorbántalmak esetén használnak gyógynövényeket. A legnépszerűbbek ezek közül a kamilla, a csipkebogyó, a hársvirág, amelyeket jellemzően szárítmány vagy illóolaj formájában szereznek be a fogyasztók. Kutatásunkban új elemként a gyógynövények fogyasztásának viszgálatakor az egészséghez való attitűdöket is figyelembe vettük. Az egészségre vonatkozó attitűd-állítások alapján összesen öt befolyásoló faktort különítettünk el, ezek a következők: egészségtudat, sport, egészséges táplálkozás, orvosi kontroll és valamilyen betegség jelenléte. Ezen faktorok a következő öt klasztert határozták meg: komplex regenerálódók, objektív kontrollra vágyók, komplex egészségtudatosak, étkezéssel regenerálódók, nem-használók. Következtetéseink legfontosabb eleme, hogy a preventív egészségmagatartás erősödése lehet a gyógynövényfogyasztás növekedésének az egyik kulcstényezője. Az egészségi állapotról történő orvosi visszajelzés szintén növeli a gyógynövények vásárlási hajlandóságát. Az egyik legfontosabb kommunikációs csatornaként hangsúlyos a szerepe a szakértői ajánlásnak is.

 

 


Cikk letöltése

 

Teljes szám letöltése

 

Korábbi lapszámok