A feketeköménymag-olaj antimikrobás hatásának vizsgálata Staphylococcus aureus törzseken

2017. június 15., csütörtök

Szerzők: Mikulka Petra, Iva Čanak, Jadranka Frece, Mohácsiné Farkas Csilla

Kulcsszavak: feketeköménymag-olaj, timokinon, alternatív tartósítás, multidrog rezisztencia, Staphylococcus aureus

1. Összefoglalás A vásárlói tudatosság növekedésével egyre nagyobb fogyasztói igény mutatkozik a mi- nimálisan feldolgozott, csökkentett adalékanyag-tartalmú élelmiszeripari termékekre. Az élelmiszerek biztonságának és stabilitásának megőrzése érdekében a tartósítósze- rek használata a legtöbb esetben szükséges, de mennyiségük alternatív tartósítószerek alkalmazásával csökkenthető vagy helyettesíthető. A szakirodalomban számos kuta- tási eredmény található, amelyek alátámasztják a feketeköménymag-olaj antimikrobás hatását, oxidatív stabilitását és gyökfogó képességét. Ezek a tulajdonságok kedvező élettani hatásaival társulva különösen alkalmassá teszik természetes tartósítószerként való alkalmazásra. A munka célja a feketeköménymag-olaj antimikrobás hatásának vizsgálata volt – egy élelmiszerbiztonsági szempontból fontos kórokozó – a Staphylococcus aureus ese- tében. A hatásmechanizmus pontosabb feltérképezésének érdekében eritromicinnel dolgoztunk, majd az olaj kombinált tartósítási eljárásban való alkalmazhatóságának vizsgálatához szerves savakkal végeztünk kombinált kezeléseket.