Élelmiszer-vizsgálati kísérletek középiskolás diákok oktatásában

2017. június 15., csütörtök

Szerzők: Szabó Gergely Levente, Szabó S. András, Izsák Margit, Bozi János, Tiszáné Kósa Eszter Imola

Kulcsszavak: (a címben szereplők kivételével): analízis, fizikai jellemzők, méréstechnika, savtartalom, viszkozitás

1. Összefoglalás 
A kísérleteknek meghatározó szerepük van valamennyi természettudományos tárgy oktatásában. Úgy tapasztaltuk, hogy a tanulók nagyon szívesen veszik, ha a kísérletek tárgya a számukra is jól ismert anyag, jelen esetben valamilyen élelmiszer. Cikksorozatunk folytatásaként ismét 10 egyszerű, fizikai, kémiai és biológiai jellegű kísérletet írunk le. Témaköreink a következők: napsugárzás hatásának kitett feketekávé és tej hőfokának mérése, hajszálcsövesség tanulmányozása feketekávéba vagy vörösborba mártott kockacukorral, méz viszkozitásának mérése, ételecet ecetsav-tartalmának meghatározása, étolaj viszkozitásának változása a hőmérséklet függvényében, koncentrációmérés Arkhimédész törvénye alapján, gyümölcsök savasságának mérése, szeszes italok alkoholtartalmának mérése, élesztőgomba mikroszkópos vizsgálata, alkoholos erjedés tanulmányozása élesztő hatására. A kísérletek során felhasznált élelmiszerek: alma, bor, ecet, élesztő, feketekávé, gyü- mölcslé, méz, napraforgóolaj, narancs, pálinka, rum, szacharóz, tej, vörösbor.

2. Bevezetés 
Korábbi írásainkban [1], [2], [3], [4] is utaltunk arra, hogy meggyőződésünk szerint a természettudomá- nyos tárgyak oktatásában meghatározó szerepe van a kísérletek bemutatásának is. Úgy gondoljuk, hogy a képzési tematikában beépített természettudományos kísérletek szemléltetésével a tanárok oktatómunkája is eredményesebb és hatékonyabb lesz. Az előző dolgozatokban ismertetett 10-10 kísérlet közül egyesek fizikai, mások inkább kémiai vagy biológiai jellegűek voltak. E tárgyak között természetesen nincsen éles határ. Úgy véljük, éppen a tárgyak közötti átfedések, összefüggések bemutatása – a ké- mia a fizikára épül, a biológia meg a kémiára – sőt a kapcsolódások hangsúlyozása fontos részét képezi a korszerű szemléletű természettudományos képzésnek. A következőkben – cikksorozatunkat lezárva – ismét 10 egyszerű, de továbbra is az élelmiszervizsgálatokhoz kapcsolódó kísérletet mutatunk be, amelyek különösebb nehézség nélkül elvégezhetők egy közepesen felszerelt, fizikai, biológiai és kémiai kísérletek lefolytatására alkalmas iskolai laboratóriumban.


 
Belépés

AKTUÁLIS LAPSZÁMUNK

HIRDETÉSEK