Leíró vizsgálatot végző érzékszervi bírálók teljesítményértékelési módszereinek felülvizsgálata

2017. június 15., csütörtök

Szerzők: Sipos László, Ladányi Márta, Kókai Zoltán, Gere Attila


1. Összefoglalás

Az érzékelési tudományok alapját az érzékszervi mérések képezik. Az érzékszervi tu­domány az emberi érzékszerveket a mérések eszközeként használja fel. Az érzékszer­vi vizsgálat során a termékek tulajdonságait érzékszervi bírálók és azokból álló bírálói csoport értékeli. Az érzékszervi tesztek után meghozott döntéseket az érzékelt adatok minősége alapvetően meghatározza, ezért az érzékszervi adatok minőségét a képzett és szakértői érzékszervi bírálói csoport és annak tagjai határozzák meg. Munkánkban az „MSZ ISO 11132:2013 Érzékszervi vizsgálatok. Módszertan. Általános irányelvek a leíró vizsgálatot végző bírálóbizottság teljesítményének mérése” című szabványban ja­vasolt korrelációs és regressziós módszerek felülvizsgálatát mutatjuk be és javaslatot teszünk korrekcióra.

 

2. Bevezetés és szakirodalmi áttekintés

Kermit és Lengard [1] szerint egy jó érzékszervi bíráló csoportnak precíz, diszkriminatív és pontos eredmé­nyeket kell biztosítania. Ideális csoportteljesítmény akkor érhető el, ha minden egyes csoporttag meg­különbözteti a termékeket („nagy termékváltozatos­ság”), többször is ugyanazokat az értékeket éri el („bírálókon belüli kis változatosság”). Ugyanakkor egyetért a többi vizsgálóbizottsági taggal az érzék­szervi tulajdonságra vonatkozóan, adott tűréshatáron belül (bírálók közötti kis különbség) [2],[3],[4]. Az ér­zékszervi bírálatvezető (panel leader) feladata, hogy az érzékszervi tesztek során összegyűjtse a szüksé­ges információkat a bíráló csoport tagjairól. A telje­sítmény ellenőrzésével és nyomon követésével biz­tosítható, hogy a paneltagok és panelek elkülönítésre képesek, eredményeik állandóak, megismételhetőek, hibamentesek [5].

A szakirodalom az érzékszervi bírálókat képzettsé­gük szerint három kategóriába sorolja: laikus bírálók (fogyasztók), képzett bírálók, szakértő bírálók. Külön­böző típusú feladatokhoz különböző képzettségű bí­rálók alkalmazása szükséges [6], [7], [8].


 

A tartalom további részleteinek megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még Ön nem regisztrált felhasználónk, kérjük, regisztráljon!


Élelmiszervizsgálati Közlemények előfizetési díjai:

 

1 évre (4 szám): 4200 Ft (4000 Ft + Áfa)

1 szám: 
1260 Ft (1200 Ft + Áfa)


További információért forduljon hozzánk bizalommal a kapcsolat menüpont alatt, vagy a kiadó eviko@wirec.eu e-mailcímén!

 

Köszönjük