Az analitikai standard oldatok pontossága és a névleges koncentrációjuk bizonytalansága

2017. június 15., csütörtök

Szerzők: Ambrus Árpád, Kamirán Áron Hamow, Kötelesné Suszter Gabriella, Németh AnikóSolymosné Majzik Etelka

 

1.     Összefoglalás

 

Az analitikai standard oldatok pontossága a növényvédőszer-maradék, de minden más kémiai szennyező mérési eredményét a vizsgálat utolsó lépésében döntően befolyá­solja, és a minta komponenseinek meghatározása során a névlegestől eltérő aktuális koncentráció tekintetében folyamatosan szisztematikus hibát eredményez. A legtöbb, eredményeiért felelősséget érző laboratórium ezért különös figyelmet fordít a standard oldatok elkészítésére és tárolására, illetve az oldószer esetleges elpárolgásából adó­dó veszteség pótlására a standard oldatokat tároló eszközök tömegének használat utáni és használat előtti mérése alapján. Tapasztalataink szerint azonban a gyakorlati munkában a szükségesnél sokkal kisebb figyelmet fordítanak az egyes hatóanyagok esetleges bomlásának ellenőrzésére, illetve nem a megfelelő statisztikai módszert al­kalmazzák az ellenőrzési eredmények értékelésére. Cikkünkben bemutatjuk két „jó analitikai gyakorlatot” alkalmazó laboratórium standard készítési módszereit, elemez­zük az egyes lépések bizonytalanságát és javaslatot teszünk a legpontosabb standard oldatok elkészítési módjára.

2. Bevezetés

Az Európai Unió tagországai hatósági, illetve nemze­ti referencia laboratóriumainak kötelező részt venni a releváns körméréseken (un. proficiency tests). A résztvevő laboratóriumok teljesítményének értéke­lésére alkalmazott szempontok alapján elért nem megfelelő eredmények okainak feltárásra, az Európai Unió gyümölcsben és zöldségben előforduló szerma­radékok vizsgálatát segítő referencia Laboratóriuma (European Union Reference Laboratory for Pesticide Residues in Fruit & Vegetables) körvizsgálatot szer­vezett (EU-RT-FV17).