Minőségi magyar termékek nyomában – a Magyar Élelmiszerkönyv működése

2016. november 28., hétfő

Szerzők: Szegedyné Fricz Ágnes, Dömölki Marianna, Kuti Beatrix, Izsó Tekla, Szakos Dávid, Bognár Lajos, Kasza Gyula

 

Kulcsszavak: Codex Alimentarius Hungaricus, irányelv, előírások, notifikációs eljárás, fogyasztói magatartás

 

1. Összefoglalás

Cikkünk bemutatja a Magyar Élelmiszerkönyvet, illetve annak szerepét a piaci szabályo­zásban és a fogyasztói minőségtudatosság kialakításában, valamint a történeti áttekin­tésen túl kitér a sikeres működés sarkalatos pontjaira is. Ezt követően primer kutatási eredményeken keresztül mutatjuk be azt, hogy az árérzékeny magyar vásárlók milyen szempontok alapján szavaznak bizalmat a magyar termékeknek. Ennek fényében szá­mításba vesszük, hogy a minőségre vonatkozó előírások a jövőben hogyan hathatnak a feltárt attitűdökre, hiszen a Magyar Élelmiszerkönyv szabályozásainak alapvető felada­ta, hogy az itthon készült élelmiszereket a vásárlók kiemelkedő minőségűnek érezzék.

 

2. Bevezetés

A Magyar Élelmiszerkönyv élelmiszerekre és azok vizsgálati módszereire vonatkozó szabálygyűjte­mény. Alapjául az osztrák élelmiszerkönyv és a FAO/WHO által működtetett nemzetközi Codex Alimen­tarius szolgáltak. Létrehozását csak az 1976. évi élelmiszertörvény írta elő, annak ellenére, hogy már az 1900-es évek elején megszületett a Magyar Élel­miszerkönyv ősének ötlete. Mai, három kötetes for­májában egyszerre ad támogatást az élelmiszer-elő­állítóknak, a hatósági munkatársaknak és a tudatos fogyasztóknak. Első kötetében kötelező érvényű előírásokat tartalmaz, ezt követik az irányelvek és az emelt szintű követelmények, míg a harmadik részben a vizsgálati módszereket találjuk. Az elmúlt időszak­ban két előírás-módosítás készült el, a húskészítmé­nyek és a sütőipari termékek tekintetében. Mind a két esetben olyan új elemekkel és változtatásokkal kell számolnunk, amelyek jobb minőségű élelmiszerek előállítását segítik elő. A NÉBIH 2015-ben elvégzett kutatása szerint a magyar fogyasztók nagy része fi­gyelmet fordít arra, hogy magyar élelmiszereket vá­sároljon, ami igaz a húsipari és sütőipari termékek esetén is. A magyar termékek preferenciája mögötti okok sorában előkelő helyen szerepelt a jó minőség. Ezt az attitűdöt erősíti tovább az élelmiszerkönyvvel kapcsolatos szakmai munka és a szabályozás új ele­meinek közérthető kommunikációja.

 read more ...