A biofoszfát élelmiszer-biztonsági jelentősége a biztonságos élelmiszeripari növénytermesztésben

2016. november 28., hétfő

Szerzők: Edward Someus, Palotai Zoltán, Hantosi Zsolt, Bordós Gábor

 


Kulcsszavak: bioszén, növénytáplálás, foszfor trágyák, pirolízis

 

 1. Összefoglalás

A tápanyagok körforgalma Európa- és világszerte felborult. Az élelmiszer-termelés folyamán a foszfor és nitrogén a hulladékáramokba kerülnek, így veszendőbe men­nek a környezetben ahelyett, hogy növénytáplálási céllal hasznosulnának. A foszfor műtrágyákat illetően az Európai Unió (EU) kitettsége jelentős, hiszen az alapanyagul szolgáló foszfát kőzetet az Unió területén kívül bányásszák. A foszfor a mezőgazda­ságban és az állattenyésztésben mással nem helyettesíthető anyag, így elmondha­tó, hogy a foszfor visszanyerése és újrahasznosítása a fenntartható mezőgazdasági rendszerek egyik kulcsfontosságú kérdése az EU-ban és az egész világon.

A „3R” (Recycle-Reduce-Reuse) nulla kibocsátású pirolízis technológiát speciálisan a nagy hozzáadott értékű, újrahasznosítással visszanyert termékek előállítására dol­gozták ki. Az így készülő biofoszfát, bio-NPK-C tápanyagok, valamint a különböző struktúrával rendelkező szenesített anyagok biztonságosan használhatók az ökoló­giai gazdálkodásban vagy a szorbenseket előállító iparágban.

Az élelmiszer minőségű állati csontőrleményből előállított bioszén (ABC – Animal Bone bioChar, csontszén) nagy tápanyagtartalommal (30% P2O5) rendelkező, újra­hasznosított foszfortartalmú termésnövelő anyag. Az állatitermék-feldolgozó iparból származó, 3. kategóriába sorolt csontőrleményből készült bioszén (ABC, csontszén) egy makroporózus, akár 92% kalcium-foszfát- és mindössze 8% széntartalommal rendelkező szerves termésnövelő. A csontszenet minden esetben optimális NPK-C tápanyagtartalom beállítással formulázzák, így az előnyös a talaj mikrobiológiájá­nak szempontjából, valamint szerkezete révén hozzájárul a talaj víz- és a szerves tápanyagmegtartó képességéhez. A teljesen biztonságos ABC-termékeket jellemző­en kis dózisban (100-600 kg/ha), de indokolt esetben akár 1000 kg/ha mennyiségben használják.

A csontszén többfunkciós termék, hiszen szerves termésnövelőként, talajjavítóként, valamint termesztőközegként és/vagy egyéb termésnövelő készítmények alkotója­ként is használható. Az importból származó foszfát kiváltása újrahasznosított foszfort tartalmazó termékekkel már rövidtávon is fontos cél az európai mezőgazdaságban. A 3R technológiával előállított ABC termékekkel az EU28 országok 2030-ig tervezett foszfátszükségletének 20%-a kiváltható lenne.

 

2. Bevezetés

A foszfor és a nitrogén nem hasznosul megfelelően az élelmiszer-termelés folyamán, pedig a mezőgazda­ságban igen nagy szükség van ezekre az anyagokra. Ehelyett hulladékáramokba kerülnek, így veszendőbe mennek a környezetben [10]. Mindemellett tudjuk, hogy a foszfát műtrágyák előállítására használt kőze­tek készletei végesek, s várható, hogy belátható időn belül kimerül a világon bányászható foszfor tartalék. A hosszú távú globális élelmiszer-biztonság érdekében a fenntartható foszforellátás kulcsfontosságú a talaj­termékenység megőrzésében, hiszen ez a tápanyag nem helyettesíthető mással [7]. A műtrágyák egyik fő összetevője a foszfát kőzet, amelyet az Európai Bi-zottság 2014-ben kritikus nyersanyaggá nyilvánított.

 read more ...