Szemkamerás vizsgálatok egy élelmiszer fogyasztói megítélésében

2016. április 22., péntek

Szerzők: Kovács Eszter, Gere Attila, Székely Dóra, Kókai Zoltán, Sipos László

 

1. Összefoglalás

A szemkamerás mérések során a résztvevők szemmozgásának rögzítésére, majd az így kapott adatok kiértékelésére van lehetőség. Az élelmiszeriparban a szemkamerák alkalmazása Magyarországon még nem jellemző, szemben a nyugat-európai gyakorlattal, ahol ez a technológia a termékfejlesztés, marketingtámogatás fontos és általánosan alkalmazott eszköze. Tudomásunk szerint a hazai és nemzetközi szakirodalomban céklákkal kapcsolatos szemkamerás vizsgálatokat eddig nem publikáltak, ezért e technikát céklafajták vizsgálati példáján mutatjuk be.

A kutatás során a szemkamerás vizsgálatokat a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának Érzékszervi Minősítő Laboratóriumában végeztük. Tobii X2-60 típusú szemkamerával és Tobii Studio (version 3.0.5, Tobii Technology AB, Svédország) adatfeldolgozó szoftverrel dolgoztunk. Az eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy a megkérdezett fogyasztók döntését csak kis mértékben befolyásolta a vizsgált céklák kezelésének ismerete. Ezzel szemben az antioxidáns-tartalomra vonatkozó többletinformáció megváltoztatta a választással kapcsolatos döntésüket.

 

A szemkamerás mérési eredmények rávilágítottak arra, hogy a fogyasztói döntést sokkal pontosabban lehet monitorozni, mint a klasszikus piackutatási módszerekkel. Ennek hátterében az áll, hogy a szemmozgás tudatosan nehezen kontrollálható, így olyan objektív információ nyerhető a fogyasztói döntési mechanizmusokról, amelyet a szubjektív, önbevalláson alapuló kérdőíves módszerekkel vagy fókuszcsoportos vizsgálatokkal szinte lehetetlen. 

 read more ...