Rovarok mint „új” élelmiszerek

2016. május 4., szerda

Szerzők: Kemenczei Ágnes, Izsó Tekla, Bognár Lajos, Kasza Gyula

 

1. Összefoglalás
A világ népességének gyors növekedése és a természeti erőforrásaink szűkössége komoly probléma a mezőgazdaság szempontjából, ezért a fenntartható élelmiszertermelés egyre fontosabb kérdés.  Kutatók szerint a küszöbön álló „fehérjekrízis” megoldását többek között a rovarok jelenthetik. Az utóbbi években jelentősen nőtt a rovarokból készült élelmiszerek fogyasztásával kapcsolatos társadalmi érdeklődés Európában, azonban az entomofágia (a rovarok fogyasztása) nem új keletű, hiszen már a Bibliában is találunk erre vonatkozó utalásokat.

Számos, elsősorban a rovarfogyasztás előnyeit és lehetséges kockázatait elemző tanulmány készült már, azonban ismereteink még mindig nagyon hiányosak. Bár a jogi szabályozás koránt sem egységes, fel kell készülnünk rá, hogy a rovarokból készült élelmiszerek előbb-utóbb valószínűleg a mindennapi táplálkozásunk részévé fognak válni.

2. Bevezetés
A fenntartható élelmiszertermelés megoldásainak keresése az elmúlt években egyre égetőbb feladattá vált. Ennek egy lehetséges vonala a hagyományostól eltérő alapanyagok, erőforrások felhasználási lehetőségeinek kiaknázása, így például az ehető rovarok élelmiszerként és takarmányként történő alkalmazása [38].

A rovarok fogyasztása (entomofágia) régóta a mindennapok része több kultúrában, a mai európai és amerikai népesség számára azonban szokatlan ötletnek tűnhet. A továbbiakban ezért arra keressük a választ, hogy a rovarfogyasztás mennyire új keletű, milyen jogszabályok vonatkoznak rá, illetve mérlegeljük a rovarok élelmiszerként történő hasznosításában rejlő előnyöket és kockázatokat.  Felmerül a kérdés, hogy mindehhez milyen fogyasztói attitűdök társulnak, mivel a jövőben valószínűleg szükség lesz a szokásaink újragondolására a globális élelmezésbiztonság garantálásához [38].
 

 read more ...