A WHO/FAO Codex Alimentarius Bizottságának élelmiszer-analitikai és mintavételi konferenciája Budapesten

2016. március 18., péntek

Szerző: Szunyogh Gábor

 

 Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezete (Food and Agriculture Organization, FAO) és az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) 1963-ban hozta létre a Co­dex Alimentarius Főbizottságot. A Codex által kidolgozott dokumentumok, vizsgálati szabványok a regionális és nemzeti élelmiszer-szabályozás alapjául szolgálnak, ám nem szükségszerűen kötele­ző érvényűek. Ugyanakkor nagy segítséget adnak a nemzetközi élelmiszer-kereskedelem ügyleteit megelőző élelmiszer-megfelelőségi vizsgálatok tervezésében. Magyarország 1963 óta aktív részt­vevője a munkának, 1972-től hazánk rendezi az Analitikai és Mintavételi Módszerek Szakbizottság (Codex Committee Measurement Analysis and Sampling - CCMAS) ülésének éves ülését. Az ese­mény társszervezője a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) mellett immár hetedik éve a független laboratóriumokat üzemeltető WESSLING Hungary Kft.

A globális élelmiszer-biztonság egyik legmegha­tározóbb nemzetközi konferenciáját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szer­vezte február végén. A független laboratóriumo­kat működtető WESSLING Hungary Kft. a magyar munkacsoport elnökét adta, és - ugyancsak a NÉBIH-hel közösen - analitikai, mintavételi szim­póziumot is szervezett.

Az Analitikai és Mintavételi Módszerek Szakbizottság (Codex Committee Measurement Analysis and Sam­pling - CCMAS) magyarországi tanácskozásának témái között kiemelt szerepet szántak az élelmisze­rek hamisításával szembeni harcnak, amely mellett a konferencia egyértelműen állást foglalt – mondta el Dr. Szigeti Tamás János.

Az ülésszak folyamán a bizottság részletesen tár­gyalta többek között a glutén immunkémiai elven ala­puló meghatározási módszereit. A glutént különböző epitópokon támadó R5 és G12 módszerek elemzé­sekor megállapították, hogy a két metódus használa­tával kapott eredmények nem összehasonlíthatóak, ezért a vizsgálati módszerek további átvilágítására van szükség.

 read more ...