Általános iskolások élelmiszerbiztonsági kockázatészlelése

2015. december 7., hétfő

Szerzők: Balogh-Berecz Ágnes, Kasza Gyula, Bódi Barbara

 

1. Összefoglalás


A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal kiemelt céljai közé tartozik a vásárlók élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos tudatosságának növelése, amelynek az egyik legfontosabb feltétele az élelmiszer-vásárlással, -kezeléssel, -tárolással és-fogyasztással kapcsolatos alapvető ismeretek gyermekkorban történő megszerzése.

Ezt a készségszintű tudást egy kialakult szokásokkal rendelkező felnőtt esetében ugyanis már nem lehet hasonló hatékonysággal átadni.

 

A cikkben a szerzők egy általános iskolások körében elvégzett élelmiszerlánc-biztonsági felmérés eredményeit mutatják be. A NÉBIH a Budapesti Corvinus Egyetemmel közösen egy kisebb elemszámú (n=267), pilot kérdőíves felmérést végzett el hét budapesti, ökoiskolai hálózathoz tartozó – vagyis fenntarthatósági célokat az oktatás során prioritásként kezelő − általános iskola részvételével. A kutatás során negyedik osztályos (10-11 éves) tanulókat kérdeztünk meg, amire a szülők írásos beleegyezését követően kerülhetett sor. A valós helyzetkép megismerése érdekében a gyerekeknek segítséget nyújtottunk a kérdőív kitöltésében, ugyanakkor törekedtünk arra, hogy a válaszaikat ne befolyásoljuk.

A kutatás egyik legfontosabb pozitív tapasztalata, hogy a téma iránt kifejezett érdeklődést mutattak mind a szülők, mind a tanulók. A számszerűsített eredményekből arra következtethetünk, hogy bár a megkérdezett gyermekek egyes élelmiszer-biztonsági kérdésekben tájékozottak voltak, a kockázatokat sok esetben tévesen mérik fel. Az ismeretek hiánya a kisfiúk esetében hangsúlyosabban jelenik meg. Természetesen a felmérés eredményeit nagyban befolyásolhatta a bevont iskolák köre. Valószínű, hogy ha nem csak egyes budapesti öko-iskolák tanulóit vizsgáltuk volna, lényegesen nagyobb szórást tapasztaltunk volna a gyerekek tudásszintjében és tudatosságában. Az eredmények azonban így is hasznos segítséget adnak arra vonatkozóan, hogy egy későbbi általános iskolásoknak szóló ismeretterjesztő kampány során milyen szempontokat érdemes leginkább figyelembe vennünk.

 

2. Bevezetés

 

Számos kognitív tudományterülettel foglalkozó tanulmány támasztja alá, hogy az élet korai szakaszában (gyerekkorban) sokkal könnyebben sajátítunk el új ismereteket, és alakítjuk át ennek megfelelően a szokásainkat a felnőtt korhoz képest [1], [2], [3].

Emiatt a gyermekek nevelése és oktatása során törekedni szükséges az élet minden területét érintő – széleskörű ismeretátadásra, ami leghatékonyabban a szülők és a tanárok folyamatos együttműködése révén valósítható meg [4].

Sajnos az elmúlt évtizedekben csökkent a család szerepe e téren, ennek okai között a családok szerkezetének átrendeződése, a szabadidő eltöltésének változásai és az élelmiszerekhez fűződő viszonyunk átalakulása egyaránt megtalálható [5]. Az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos ismeretek elsajátítása és gyakorlatban történő alkalmazása elengedhetetlenül szükséges a mindennapi életvitel során, éppen ezért az általános iskolai oktatás e témakörben még inkább kiemelt jelentőséggel bír [6].

 read more ...