Nemzetközi és hazai zöldség-gyümölcsfogyasztás, módszertani kérdések

2015. április 9., csütörtök

Szerzők: Székely Géza, Losó Viktor, Tóth Arnold

Összefoglalás

A zöldség- és gyümölcsfogyasztás többszintű közvetítő szerepet játszik az emberek egészségi állapota és testsúlya alakulásában. Egyértelmű ok-okozati kapcsolat még a legmodernebb módszerekkel is nehezen található, mivel különösen komplex biológiai és viselkedési kapcsolatban van az egészséggel. Az alacsony zöldség- és gyümölcsfogyasztással összefüggő betegségek által jelentett közteher jelentős, de nem a legjelentősebb. A zöldség és a gyümölcs kategória meghatározása annak ellenére nem egységes, hogy mindig kapcsolódik azok egészségügyi jelentőségéhez, vagyis tápanyag- és rosttartalmához. A nemzeti és a szakmai zöldség- és gyümölcsfogyasztási ajánlások általában követik a WHO ajánlásokat, de nem minden esetben esnek egybe azzal. A sajnálatos módszertani és értelmezési nehézségeken túl ebben az esetben a cél az „attitűd-viselkedés rés”, áthidalása, vagyis annak a bonyolult problémának a legyőzése, hogy az emberek mást akarnak tenni, mint amit a valóságban tesznek. A Központi Statisztikai Hivatal, Háztartás Költségvetési Felvétel (KSH-HKF) adatai alapján a legnagyobb mennyiségben vásárolt zöldség- és gyümölcskategóriákat mutatjuk be településméret, vásárolt érték, termelt mennyiség, valamint a háztartás nagysága alapján

 

1. Bevezetés és irodalmi áttekintés

A gyümölcsök és zöldségek fogyasztása az egészsé­ges és kiegyensúlyozott étrend, ily módon az egész­séges életmód fontos összetevője. Az Egészségügyi Világszervezet statisztikái, illetve hazai és nemzetkö­zi kutatások szerint az emberek egészségi állapota 73%-ban befolyásolható tényezőktől függ. Ezek leg­nagyobb részét az életmód adja, amelyet a környe­zeti tényezők és az egészségügyi rendszer követ. A zöldség- és gyümölcsfogyasztás többszintű közvetí­tő szerepet játszik az emberek egészségi állapota és testsúlya alakulásában. Egyértelmű ok-okozati kap­csolat még a legmodernebb módszerekkel is nehe­zen található [1], mivel különösen komplex biológiai és viselkedési kapcsolatban van az egészséggel [2].

Az európaiak nagy része az egészséges táplálkozás fogalmát a gyümölcs- és zöldségfogyasztással társítja, és sokan meg vannak győződve arról, hogy egészsé­gesen étkeznek [3]. Számos kutatás mutatott ki kap­csolatot a magas gyümölcs- és zöldségfogyasztás és a krónikus betegségek kockázatának csökkenése kö­zött [4], [5]. Megalapozott tudományos bizonyítékok támasztják alá, hogy a magas zöldség- és gyümölcs­fogyasztás védelmet nyújt egyes szívbetegségek a gutaütés (stroke) és egyes rákos megbetegedések ellen. A WHO becslése szerint az elégtelen gyümölcs- és zöldségbevitel felelős világszerte a gyomor- és bélrendszeri daganatok miatti halálozások 14%-ért, az iszkémiás (szívizom elégtelen vérellátásából ere­dő) szívbetegségek miatti halálozások 11%-ért, és a stroke okozta halálozások 10%-ért [6].

 read more ...