Előrejelző mikrobiológiai modellezés, a kvantitatív mikro-biológiai kockázatbecslés eszköze

2014. december 31., szerda

Szerzők: Farkas József, Mohácsiné Farkas Csilla

1. Összefoglalás

 

Az élelmiszer-konzerválás közel száz évvel ezelőtti matematikai méretezésére történő rövid emlékezés után a cikk rövid áttekintést ad a prediktív bakteriológia nemzetközi fejlődéséről, kiemelve egy Angliában dolgozó magyar matematikus, Baranyi József szerepét és az előrejelző mikrobiológia harmadlagos modelljeit jelentő szoftver-csomagokat. A cikk kitér a penészgombák szaporodásának és a mikotoxinok képződésének a modellezésére is. Felhívja a figyelmet a prediktív modellezés használatán alapuló mikrobiológiai kockázatbecslésre és a témakör további kutatási tennivalóira.

2. Bevezetés, történeti előzmények

Az előrejelző mikrobiológiai modellezés csupán a XX. század utolsó évtizedeire vált az élelmiszer-mikro­biológia új rész-diszciplinájává, noha a semlegeshez közelálló pH-jú élelmiszerek biztonságos hőkeze­léses konzerválási technológiájának a méretezése matematikai modell segítségével, a Clostridium bo­tulinum spórák logaritmikus hőpusztulási törvény­szerűségének a felismerése révén már a XX. század húszas éveiben lehetővé vált [1], [2], [3]. A mikro­bapopulációk szaporodásának hasonló modellezése azonban több évtizedet váratott magára, mert a bak­tériumszaporodás „prediktív mikrobiológiája” csak a század nyolcvanas éveiben indult meg, amikor a szá­mítástechnika és az információs technológia fejlődé­sének, illetve a megfelelő szoftverek kidolgozásának köszönhetően megteremtődtek ehhez a feltételek.


 read more ...