Kitekintő 2016/4

2016. november 28., hétfő

Szerző: Szunyogh Gábor

 

Visszahívások Ame­rikában: fagyasztott eper, kekszek


A Ramadan City, egyip­tomi székhelyű Nem­zetközi Mezőgazdasági Termelő és Feldolgozó Társaság (The Interna­tional Company for Ag­ricultural Production & Processing, ICAPP) fa­gyasztott eper tételeket hív vissza önként, válasz­ként az Egyesült Államok több államára kiterjedő Hepatitis A járvánnyal kapcsolatos folyamat­ban lévő vizsgálatokra.

Az USA Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyele­tének (FDA) vasárnapi visszahívási bejelenté­se megállapította, hogy a társaság a lépést az FDA-val egyeztetve tet­te meg, mert Hepatitis A vírust mutattak ki négy olyan fagyasztott eper tételben, melyeket az ICAPP exportált az USA-ba. A szövetségi ügynök­ség hozzátette, hogy az ICAPP szorosan együtt­működik az USA-ban található forgalmazóival annak biztosítása érde­kében, hogy a visszahí­vás hatékony legyen.

Food Safety News

http://www.foodsafetynews.com/


 read more ...