Kitekintő 2014/4

2014. december 31., szerda

Növényvédő szerek az új-zélandi bébiételekben

Egy friss, a kormányzat által támogatott vizsgálat sze­rint az új-zélandi bébiételek nyolcszázszor több növény­védő szert tartalmaznak, mint Európában. A vizsgálat ered­ményeit és az észlelt kocká­zat mértékét, ami az új-zélan­di gyermekeket fenyegetheti December 4.-én ismertette a wellingontn-i parlamentben Dr. Meriel Watts az aotearoa-i Növényvédő szer Cselekvé­si Hálózat (Pesticide Action Network) tagja és Alison Whi­te a Biztonságos Élelmisze­rért Mozgalomtól (Safe Food Campaign). A felszólalásukat egy 4300 aláírást tartalmazó korábbi petíció nyomatékosít­ja, amelyben az aláírók zéró toleranciát kértek a növény­védő szer maradványokra bébiételekben ez évben az új-zélandi parlamentben.

 

 

 

Nem jöhet Európába a mexi­kói lóhús

A lóhús feldolgozóiparnak a legnagyobb csapással kell szembenéznie az Egyesült Államokban azóta, hogy a HSUS nyomásának hatására, a Kongresszus és a Szövet­ségi bíróságok döntéseinek következményeképpen a há­rom működő lóhús-feldolgozó vágóhídat 2007-ben bezár­ták. A mostani időszak ismét mindent felforgató híre ez iparágban, hogy az Európai Bizottság felfüggesztette a lóhús importját Mexikóból az Európai Unióba élelmiszerbiz­tonsági kockázatok miatt.


 

 

Biológiailag lebomló csoma­golóanyagok a tejiparban

2014 májusa óta a Valenciá­ban található spanyolországi Műanyag Technológiai Intézet (The Technological Institu­te of Plastic, AIMPLAS) hét másik cég és technológiai központ közreműködésével olyan biológiai úton lebont­ható anyagok kifejleszté­sén és előállításán dolgozik, amelyeket a tejiparban új csomagolóanyagként lehet­ne alkalmazni. A BIOBOTTLE névre keresztelt program so­rán olyan egy- és többrétegű műanyag palackok, illetve tejipari termékek csomago­lására alkalmas zacskó-alap­anyag előállítását célozták meg, amelyet az Európai szabályozásnak megfelelően nem kell elválasztani a szer­ves hulladéktól.

 

 read more ...