Kedveltségtesztek speciális elrendezései, kávéitalok fogyasztói preferenciái

2016. augusztus 25., csütörtök

 

Szerző: Bálint Ildikó


1. Összefoglalás

 

A munkámban különböző kávékeverékekből készült kávéitalok példáján mutatom be az érzékszervi vizsgálatokban elterjedt, ugyanakkor a termékfejlesztésben és a kísérlettervezésben is ritkán alkalmazott módszert, a nem teljes körű kiegyenlített blokk (balanced incomplete block, BIB) elrendezést.

 

A termékfejlesztések általános jellemzője, hogy egyszerre sok termékkel (több mint 6 db) kapcsolatban kell nagyszámú fogyasztói bírálatot végrehajtani (célcsoportonként, cellánként* több mint hatvan bírálat), ugyanakkor a szakirodalom részletesen tárgyalja ennek korlátait. Így az érzékszervi kifáradás, túlzott mentális terhelés, a bíráló motivációjának elvesztése jelentősen torzítják a tesztek megbízhatóságát, viszont a megfelelő kísérleti terv kidolgozásával elkerülhetőek ezek a tényezők. A BIB elrendezés egyik legnagyobb előnye, hogy a bírálók az összes mintának csak egy kisebb részét értékelik (legfeljebb hatot), azonban a bírálatok összesítése és elemzése után kapott eredmény jellege teljesen megegyezik azzal az értékkel, amely akkor született volna, ha minden bíráló minden mintát minősített volna.

 

A kávéitalok komplex jellege, valamint gyorsan változó érzékszervi jellemzői miatt egy-egy bíráló mindösszesen 4 mintát minősített a vizsgálatba vont 10 különböző kávéitalból.

 

2. Bevezetés

 

2.1. Fogyasztói érzékszervi vizsgálatok

Az érzékszervi bírálókat képzettségük szerint három kategóriába sorolhatjuk: laikus (naïve) fogyasztói bírálók, képzett bírálók, szakértő bírálók. Különböző típusú feladatokhoz különböző képzettségű bírálók alkalmazása szükséges [25], [27]. A laikus fogyasztók attitűdjére az jellemző, hogy átélik, és nem elemzik az érzeteket, bírálatuk közben saját tapasztalataikra hagyatkoznak, kivetítik a saját ízlésvilágukat a bírált termékekre. Emiatt a laikus fogyasztóknak feltett kérdések a kedveltségre, preferenciára irányulnak.

 

Az összefoglalóan fogyasztói teszteknek nevezett vizsgálatok során mintavételi terv alapján az alapsokaságot reprezentáló (nem, kor, lakhely, iskolai végzettség, nettó kereset stb.), nagy létszámú (legalább 60 fő célcsoportonként, cellánként) lekérdezést hajtanak végre. A bírálóknak jellemzően nincsen előzetes termékismeretük, csak néhány terméket értékelnek, egyszerűsített skálák és könnyen értelmezhető rövid kérdőívek segítségével. Ilyenkor valójában a személyes, szubjektív ízlésvilágot vizsgáljuk [23], [38], [13].

 

A fogyasztói érzékszervi vizsgálatok jól alkalmazhatók a növénynemesítés területén, mivel a növényfajok és -fajták kedveltségvizsgálata értékes adatokkal szolgál a genetikusok számára a fajtanemesítési irányok meghatározásához. Többek között génbanki bazsalikomfajták [4], [5] csemegekukorica-fajták [16], [17], koktélparadicsom táj- és kereskedelmi fajtái [8], [9], kakukkfűfajták [35], [37], varjúhájfajok [46], csiperkegombák [12] és almafajták [41] teljesítmény-értékelésében.

 read more ...