A kémiai Nobel-díj és a Staphylococcus aureus. A modern tömegspektrometria szerepe a mikroorganizmusok azonosításában

2014. december 31., szerda

Szerző: Lovász Csaba

1. Összefoglalás

 

A globalizált piacok, a gyorsan változó élelmiszeripari technológiák és táplálkozási irányzatok új kihívások elé állítják az élelmiszerlánc-biztonságot felügyelő szakembe­reket, laboratóriumokat. A mikrobiológiai laboratóriumok egyik legfontosabb feladata az élelmiszerláncba bekerülő alapanyagok, termékek - takarmányok, élelmiszerek - vizsgálata, a kórokozó mikroorganizmusok jelenlétének gyors, megbízható kimutatá­sa, azonosítása. A szabványos, tenyésztéses mikrobiológiai módszerekkel a patogén mikroorganizmusok kimutatása akár 5-8 napot is igénybe vehet, ezért a modern mik­robiológiai módszerek súlypontja a gyors, műszeres analitikai vizsgálatok felé tolódik el. A molekuláris biológiai kutatások eredményeinek köszönhetően olyan metodikák válnak rutin laboratóriumi módszerekké, amelyek nagyszámú mintáról, rövid idő alatt, megbízható eredményt szolgáltatnak.

 

Az alternatív mikrobiológiai metodikák egyik legújabb képviselője a tömegspektromet­ria és az ahhoz kapcsolódó szoftverek, amelyek segítségével mikroorganizmuso­kat azonosíthatunk. A MALDI-TOF betűszó speciális tömegspektrométer rövidítése. A „MALDI” (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization) fotoionizációs ionforrást, míg a „TOF” (Time of Flight) repülési idő tömeganalizátort jelöl. Az azonosítás alapját a mikroorganizmusokban található genetikailag kódolt fehérjék képezik. Minden mik­roszervezet egyedi fehérjeösszetétellel rendelkezik, amelyet egyfajta ujjlenyomatként használhatunk a vizsgálatok során. Ezt a fehérjeprofilt határozzuk meg a MALDI-TOF vizsgálat során, majd ezt hasonlítjuk össze a referenciakönyvtárban található mikroor­ganizmusok fehérje-adataival. Jelen közleményben bemutatom ennek a módszernek az alapjait, az alkalmazhatóságát a patogén mikroorganizmusok azonosítására, illetve az új metodika helyét a mikrobiológiai vizsgálatokban.

 read more ...