A 60 éves Élelmiszervizsgálati Közlemények – az elmúlt 30 év tükrében

2014. március 25., kedd

Szerző: Molnár Pál


Az „Élelmiszervizsgálati Közlemények” szakfolyóiratot – a hatósági élelmiszerellenőrzés lapjaként – 60 éve alapították, így 2014-ben a 60. évfolyama jelenik meg. Ugyanis a Budapest Főváros Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézete 1954 májusában kezdeményezte az „Élelmiszervizsgálati Közlemények” (ÉVIK) szakfolyóirat megalapítását. Az első felelős szerkesztő Kottász József, az Intézet Ital- és Szeszipari Osztályának vezetője volt. Mintául a „Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und Hygiene” svájci szakfolyóirat szolgált. Ennek megfelelően indulásként azt a célt tűzte ki, hogy a „hamisított élelmi és élvezeti szerek” ellenőrzéséhez szükséges módszerek közzététele mellett az élelmiszerek minőségének meghatározásához szükséges kémiai, fizikai-kémiai

és mikrobiológiai, új és továbbfejlesztett vizsgálati módszereket a szakemberek számára közzétegye.

 

Az 1. kötet 1. száma 1955. januárban jelent meg. Az első 25 év alatt a lap közel 600 szerző 990 dolgozatát közölte, valamint mintegy 1500 referátumot és egyéb szakmai híranyagot jelentetett meg. A 25 éves jubileum alkalmából Dénes Lajos, a hatósági élelmiszerellenőrzés felügyeletét ellátó miniszterhelyettes a következő szavakkal méltatta a folyóirat addigi teljesítményét: „A jubileum alkalmából elismerésemet fejezem ki a folyóirat állandó és esetenkénti munkatársainak eddigi munkájáért, és kívánom, hogy a lap a jövőben is szolgálja a korszerű, tudományos élelmiszeranalitikai kutatás és gyakorlat tapasztalatainak  elterjesztését, és tevékenységével segítse az élelmiszertermelés minőségi és technológiai színvonalának fejlesztését.”

 

A kiadott füzetek anyagának elkészítése érdekében végzett munkáért első helyen jár köszönet a szerzőknek, akik igen gyakran a szerkesztőbizottságban is közreműködtek. A 2 táblázatban soroljuk fel a szerkesztőbizottsági tagok nevét, tisztségét és tevékenységük időtartamát.

 

 

 read more ...