Az Élelmiszervizsgálati Közleményekben kiadott tudományos dolgozatokkal kapcsolatos tudnivalók

 

Szaklapunk Szerkesztőbizottsága folyamatosan várja a különböző tudományterületek témaköreihez kapcsolódó kéziratokat. 

Kérjük, hogy a dolgozatokat az eviko@wirec.eu emailcímre szíveskedjenek elküldeni.

Az újságban megjelentethető, fontosabb témaköröket az alábbiakban foglaltuk össze:

 

Élelmiszerek és takarmányok kémiai vizsgálata (ingrediensek, makro-, mezo- és mikro-összetevők, veszélyes szennyező anyagok, a gyártásnál keletkező átalakulási termékek stb.);

Általános élelmiszer- és takarmány-kémia, amely a különböző élelmiszer- és takarmány-előállítási folyamatokhoz köthető;
Élelmiszer- és takarmány-toxikológia;
A mezőgazdasági termelési technológia és az élelmiszerlánc biztonságának összefüggései;
Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiai vizsgálata (patogén, romlást okozó mikroorganizmusok, általános élelmiszer- és takarmány-mikrobiológia, egyes termelési technológiák mikrobiológiája);
Élelmiszerek és takarmányok gyorsvizsgálati módszerei („klaszikus” és műszeres analitikai technológiák);
Élelmiszerek és takarmányok molekuláris biológiai analízise (GMO-k, GMO-analízis stb.);
Élelmiszerek és takarmányok érzékszervi vizsgálata;
Nem élelmiszer jellegű termékek (non-food) vizsgálata (főként fertőtlenítő szerek, gyártási segédanyagok);
Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkező anyagok (FCM) vizsgálata (migrációs tesztek, maradékanyag-vizsgálatok stb.);
Jogi szabályozással kapcsolatos témák az egész élelmiszerláncot érintő kérdésekben az alapanyag előállítása, a gyártás, kis- és nagykereskedelem területén (EU, magyar és egyéb ország béli szabályozás);
Az élelmiszerlánc kérdéseit érintő szabályozási hírek, kommentárok;
Egyéb témakörök, kutatási eredmények (a Szerkesztőbizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy a Kiadóhoz érkező kéziratokat az újság szellemiségének megfelelő elvek szerint bírálja el);


A Szerkesztőbizottság tisztelettel kéri a tudományos cikkek szerzőit az alábbiakban felsorolt követelmények szem előtt tartására:

Kérjük, adják meg az összes szerző részletes adatait (szerzők nevét, tudományos fokozat, szakképesítés, telefonszám, e-mail- és teljes postacím, munkahely neve, munkahelyi beosztás, egyéb más, a szerzők által fontosnak ítélt adat), hogy a kéziratok feldolgozása, a szerkesztés, a nyelvi fordítás alatt kapcsolatban tudjunk maradni;
Kérjük, hogy a szöveget, a képeket és a diagramokat külön file-ban is küldjék meg (különböző képeket és Excel-ábrákat, táblázatokat), hogy a folyóiratba kerülő végleges anyag szerkésztése kényelmesebb legyen;
Kérjük, hogy használjanak jó minőségű fényképeket (>1MB);
Alkalmazzanak kétnyelvű szövegezést (magyar és angol), ha a képeket saját kezűleg kívánják szerkeszteni (előnyösebb, ha a képeket nem feliratozzák, hanem az azokra szánt szöveget külön küldik el számunkra);
A dolgozatban idézett tudományos cikkek megjelölésére használják a [1], [2], [3],…, [N], számokat tartalmazó, vastagon szedett szimbólumokat;
A citált forrásmunkákat az irodalomjegyzékben az alábbi szintaktika szerint kérjük megjelölni (példa):
[1] Anderson, O.D., Békés, F. (2011): Incorporation of High-molecular-weight Glutenin Subunits Into Doughs Using 2 gram Mixograph and Extensigraph. J. Cereal Sci. 54. p. 288-295

A Szerkesztőségbe érkező tudományos kéziratok bírálatának gyakorlatának vázlatát az alábbi folyamatábrán mutatjuk be:

Kattintson az ábra nagyításához!

 


 

Belépés

AKTUÁLIS LAPSZÁMUNKHIRDETÉSEKBiomerieuxAnton Paar