Az Élelmiszervizsgálati Közleményekben kiadott tudományos dolgozatokkal kapcsolatos tudnivalók

 

Szaklapunk Szerkesztőbizottsága folyamatosan várja a különböző tudományterületek témaköreihez kapcsolódó kéziratokat. 

Kérjük, hogy a dolgozatokat az eviko@wirec.eu emailcímre szíveskedjenek elküldeni.

Az újságban megjelentethető, fontosabb témaköröket az alábbiakban foglaltuk össze:

 • Élelmiszerek és takarmányok kémiai vizsgálata (ingrediensek, makro-, mezo- és mikro-összetevők, veszélyes szennyező anyagok, a gyártásnál keletkező átalakulási termékek stb.);
 • Általános élelmiszer- és takarmány-kémia, amely a különböző élelmiszer- és takarmány-előállítási folyamatokhoz köthető
 • Élelmiszer- és takarmány-toxikológia
 • A mezőgazdasági termelési technológia és az élelmiszerlánc biztonságának összefüggései
 • Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiai vizsgálata (patogén, romlást okozó mikroorganizmusok, általános élelmiszer- és takarmány-mikrobiológia, egyes termelési technológiák mikrobiológiája)
 • Élelmiszerek és takarmányok gyorsvizsgálati módszerei („klaszikus” és műszeres analitikai technológiák)
 • Élelmiszerek és takarmányok molekuláris biológiai analízise (GMO-k, GMO-analízis stb.)
 • Élelmiszerek és takarmányok érzékszervi vizsgálata
 • Nem élelmiszer jellegű termékek (non-food) vizsgálata (főként fertőtlenítő szerek, gyártási segédanyagok)
 • Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkező anyagok (FCM) vizsgálata (migrációs tesztek, maradékanyag-vizsgálatok stb.)
 • Jogi szabályozással kapcsolatos témák az egész élelmiszerláncot érintő kérdésekben az alapanyag előállítása, a gyártás, kis- és nagykereskedelem területén (EU, magyar és egyéb ország béli szabályozás)
 • Az élelmiszerlánc kérdéseit érintő szabályozási hírek, kommentárok
 • Egyéb témakörök, kutatási eredmények (a Szerkesztőbizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy a Kiadóhoz érkező kéziratokat az újság szellemiségének megfelelő elvek szerint bírálja el);

A Szerkesztőbizottság tisztelettel kéri a tudományos cikkek szerzőit az alábbiakban felsorolt követelmények szem előtt tartására:

 • Kérjük, adják meg az összes szerző részletes adatait (szerzők nevét, tudományos fokozat, szakképesítés, telefonszám, e-mail- és teljes postacím, munkahely neve, munkahelyi beosztás, egyéb más, a szerzők által fontosnak ítélt adat), hogy a kéziratok feldolgozása, a szerkesztés, a nyelvi fordítás alatt kapcsolatban tudjunk maradni
 • Kérjük, hogy a szöveget, a képeket és a diagramokat külön file-ban is küldjék meg (különböző képeket és Excel-ábrákat, táblázatokat), hogy a folyóiratba kerülő végleges anyag minőségi szerkesztése kivitelezhető legyen
 • Kérjük, hogy használjanak jó minőségű, nagy felbontású fényképeket (>1MB)
 • Alkalmazzanak kétnyelvű szövegezést (magyar és angol), ha a képeket saját kezűleg kívánják szerkeszteni (előnyösebb, ha a képeket nem feliratozzák, hanem az azokra szánt szöveget külön küldik el számunkra)
 • A dolgozatban idézett tudományos cikkek megjelölésére használják a [1], [2], [3],…, [N], számokat tartalmazó, vastagon szedett szimbólumokat. Amennyiben egyszerre több hivatkozás köthető a tartalomhoz, használjanak egy szögletes zárójelet pl. így: [2, 8, 29, 46]
 • A citált forrásmunkákat az irodalomjegyzékben az alábbi szintaktika szerint kérjük megjelölni (példák):

Szakcikk esetén:

[1] Anderson O.D., Békés F. (2011): Incorporation of High-molecular-weight Glutenin Subunits Into Doughs Using 2 gram Mixograph and Extensigraph. Journal of Cereal Science 54 (1) 288-295.

Szakkönyv esetén:

[2] Drèze J, Sen A. (1989): Hunger and Public Action. Oxford University Press, Oxford.

Szabvány esetén:

[3] Magyar Szabványügyi Testület (MSzT) (1984): Tejipari alapanyagok és tejtermékek homogénezettségének vizsgálata. Magyar Szabvány MSZ 12047-1984. Magyar Szabványügyi Testület, Budapest.

Doktori disszertációk esetén:

[4] Nagy D. (2012): Genetic testing of adult-type hypolactasia in present-day and ancient samples. PhD Dissertation. University of Szeged, Szeged, Hungary.

Egyéb dokumentációk esetén:

[5] Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet (MTKI) (1993): Alacsony zsírtartalmú vajkrémek gyártási eljárása. Technológiai és Műszaki Dokumentáció. MTKI, Mosonmagyaróvár.

Internet esetén:

[6] Központi statisztikai Hivatal (2017. október 20): 4.1.18. A fontosabb gyümölcsfélék termesztése és felhasználása (2014–). Letöltés dátuma: 2017. december 2., forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_omn006a.html


 

A Szerkesztőségbe érkező tudományos kéziratok bírálatának gyakorlatának vázlatát az alábbi folyamatábrán mutatjuk be:

Kattintson az ábra nagyításához!

 


 

Belépés

AKTUÁLIS LAPSZÁMUNKHIRDETÉSEKAnton Paar