Nemzeti szabványosítási hírek 2017/3

2017. június 15., csütörtök

Szerző: Kurucz Csilla

2017. június–2017. augusztus hónapban beveze¬tett szabványok:
07.060
MSZ EN 16870:2017 Vízminőség. Útmutató a tavi hidromorfológiai változások mértékének meghatáro¬zásához
07.100.20 Víz mikrobiológiája
MSZ EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 Vízminőség. Az Escherichia coli és a coliform baktériumok kimutatá¬sa. 1. rész: Membránszűréses módszer kis háttérter¬helésű vizekre (ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016) (ma¬gyar nyelven megjelent)
07.100.30 Élelmiszer-mikrobiológia
MSZ EN ISO 6579-1:2017 Az élelmiszerlánc mikro¬biológiája. Horizontális módszer a Salmonella kimu-tatására, számlálására és szerotipizálására. 1. rész: A Salmonella spp. kimutatása (ISO 6579-1:2017) (ma¬gyar nyelven megjelent)
MSZ EN ISO 6887-1:2017 Az élelmiszerlánc mikro¬biológiája. A vizsgálati minták, az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizs¬gálathoz. 1. rész: Az alapszuszpenzió és a decimá¬lis hígítások elkészítésének általános szabályai (ISO 6887-1:2017), amely visszavonta az MSZ EN ISO 6887-1:2000-et
MSZ EN ISO 6887-2:2017 Az élelmiszerlánc mikro¬biológiája. A vizsgálati minták, az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizs¬gálathoz. 2. rész: A hús és hústermékek előkészíté¬sének specifikus szabályai (ISO 6887-2:2017), amely visszavonta az MSZ EN ISO 6887-2:2004-et
MSZ EN ISO 6887-3:2017 Az élelmiszerlánc mikro¬biológiája. A vizsgálati minták, az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz. 3. rész: A hal és halászati termékek elő¬készítésének specifikus szabályai (ISO 6887-3:2017), amely visszavonta az MSZ EN ISO 6887-3:2004-et
MSZ EN ISO 6887-4:2017 Az élelmiszerlánc mikro¬biológiája. A vizsgálati minták, az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz. 4. rész: Különféle termékek előkészíté¬sének specifikus szabályai (ISO 6887-4:2017), amely visszavonta az MSZ EN ISO 6887-4:2012-őt.