Nemzeti szabványosítási hírek 2016/4

2016. november 28., hétfő

Szerző: Kurucz Csilla

 

2016. szeptember–november hónapban beveze­tett szabványok:

ICS 07.100.30 Élelmiszer-mikrobiológia

MSZ EN ISO 16140-1:2016 Az élelmiszerlánc mikro­biológiája. A módszervalidálás. 1. rész: Szakszótár (ISO 16140-1:2016)

MSZ EN ISO 16140-2:2016 Az élelmiszerlánc mikro­biológiája. A módszervalidálás. 2. rész: A választható (saját) módszerek validálásának protokollja a refe­rencia-módszerekkel szemben (ISO 16140-2:2016), amely visszavonta az MSZ EN ISO 16140:2004-et és az MSZ EN ISO 16140:2003/A1:2012-t, azonban 2017.01.31-ig még érvényesek.

MSZ EN ISO 17468:2016 Az élelmiszerlánc mikrobio­lógiája. Egy szabványos referencia-módszer kidolgo­zására vagy felülvizsgálatára vonatkozó műszaki kö­vetelmények és útmutató (ISO 17468:2016)

13.060.50 Víz vizsgálata vegyi anyagokra

MSZ EN ISO 17943:2016 Vízminőség. Illékony szer­ves vegyületek meghatározása vízben. Szilárd fázisú mikroextrakciós módszer gőztéranalízissel (HS-SP­ME) és az azt követő gázkromatográfiás tömeg­spektrometria (GC-MS) (ISO 17943:2016), amely visszavonta az MSZ 1484-4:1998-at és az MSZ 1484-5:1998-at.

MSZ EN ISO 18635:2016 Vízminőség. A rövid láncú poliklórozott alkánok (SCCP-k) meghatározása üle­dékben, szennyvíziszapban és lebegőanyagban. Elektronbefogásos negatív ionizációs (ECNI-) mód­szer és gázkromatográfiás tömegspektrometria (GC-MS) (ISO 18635:2016)

13.220.40 Anyagok és termékek gyúlékonysága és égési viselkedése

MSZ EN ISO 12863:2010/A1:2016 A cigaretták tűz­okozó hatásának értékelése szabványos vizsgálati módszerrel (ISO 12863:2010/Amd 1:2016)

65.120 Takarmányanyagok

MSZ EN ISO 30024:2010 Takarmányok. A fitázakti­vitás meghatározása (ISO 30024:2009) (magyar nyel­ven megjelent)

 read more ...