Nemzeti szabványosítási hírek 2016/1

2016. március 17., csütörtök

Szerző: Kurucz Csilla

 

2016. év december-február hónapban bevezetett szabványok:

01.040.03 Szolgáltatások. Vállalatszervezés, irányítás és minőség. Adminisztráció. Szállítás. Szociológia (Szakkifejezések gyűjteményei)

MSZ EN ISO 9000:2015 Minőségirányítási rendsze­rek. Alapok és szótár (ISO 9000:2015) (magyar nyel­ven megjelent), amely visszavonta az MSZ EN ISO 9000:2005-t

07.100.30 Élelmiszer-mikrobiológia

MSZ EN ISO 17604:2015 Az élelmiszerlánc mikrobio­lógiája. A hasított állati test mintavétele mikrobiológi­ai vizsgálatokhoz (ISO 17604:2015)

MSZ EN ISO 18743:2015 Az élelmiszerlánc mikrobio­lógiája. A Trichinella lárvák kimutatása húsból mes­terséges emésztési módszerrel (ISO 18743:2015)

13.060.50 Víz vizsgálata vegyi anyagokra

MSZ EN 16691:2016 Vízminőség. Egyes policiklu­sos aromás szénhidrogének (PAH) meghatározása a teljes vízmintában. Szilárd fázisú extrakció (SPE) SPE-korongokkal, gázkromatográfiás tömegspekt­rometriával (GC-MS)

MSZ EN 16693:2016 Vízminőség. A szerves klórtar­talmú peszticidek (OCP) meghatározása a teljes víz­mintában. Szilárd fázisú extrakció (SPE) SPE-koron­gokkal, gázkromatográfiás tömegspektrometriával (GC-MS)

MSZ EN 16694:2016 Vízminőség. Egyes polibrómo­zott difenil-éterek (PBDE) meghatározása a teljes víz­mintában. Szilárd fázisú extrakció (SPE) SPE-koron­gokkal, gázkromatográfiás tömegspektrometriával (GC-MS)

 read more ...