Nemzeti szabványosítási hírek 2015/4.

2015. december 7., hétfő

Szerző: Kurucz Csilla

 

2015. év szeptember-november hónapban bevezetett szabványok:

 

03.120.10 Minőségirányítás és minőségbiztosítás

MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények (ISO 9001:2015) (magyar nyelven megjelent), amely visszavonta az MSZ EN ISO 9001:2009-t

 

07.100.30 Élelmiszer-mikrobiológia

MSZ EN ISO 16649-3:2015 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a ß-glükuronidáz-pozitív Escherichia coli megszámlálására. 3. rész: Kimutatás és a legvalószínűbb szám technika 5-bróm-4-klór-3-indolil-ß-D-glükuroniddal (ISO 16649-3:2015)

 

13.020.10 Környezetgazdálkodás

MSZ EN ISO 14001:2015 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval (magyar nyelven megjelent), amely visszavonta az MSZ EN ISO 14001:2005-t

 

13.060.60 Víz fizikai tulajdonságainak vizsgálata

MSZ EN ISO 9698:2015 Vízminőség. A trícium aktivitáskoncentrációjának meghatározása. Folyadékszcintillációs számlálási módszer (ISO 9698:2010)

 

13.060.70 Víz biológiai tulajdonságainak vizsgálata

MSZ EN 14757:2015 Vízminőség. Halak mintavétele több nyílásméretű kopoltyúhálókkal, amely visszavonta az MSZ EN 14757:2006-t

 read more ...