Nemzeti szabványosítási hírek 2015/3

2015. október 7., szerda

Szerző: Kurucz Csilla

 

2015. év július-augusztus hónapban bevezetett szabványok: ICS 67 Élelmiszeripar 67.050 Élelmiszertermékek vizsgálatának és elemzésének általános módszerei MSZ EN 16618:2015 Élelmiszer-vizsgálatok. Az akrilamid meghatározása élelmiszerben folyadékkromatográfia- tandem-tömegspektrometriával (LC-ESIMS/ MS) MSZ EN 16619:2015 Élelmiszer-vizsgálatok. A benzo[a]pirén, a benz[a]antracén, a krizén és a benzo[b] fluorantén meghatározása élelmiszerekben gázkromatográfia- tömegspektrometriával (GC-MS), amely visszavonta az MSZ 71:1981-t és az MSZ 72:1982-t 67.060 Gabonafélék, hüvelyesek és a belőlük származó termékek MSZ EN 15948:2015 Gabonafélék. A nedvesség és a fehérje meghatározása. Közeli infravörös spektroszkópiás módszer az egész szemekre, amely visszavonta az MSZ EN 15948:2012-t 67.140.20 Kávé és pótkávék MSZ EN 16620:2015 Élelmiszer-vizsgálatok. A furán meghatározása kávéban és kávétermékekben „headspace” gázkromatográfiával és tömegspektrometriával (HS GC-MS) 67.240 Érzékszervi vizsgálat MSZ EN ISO 4120:2007 Érzékszervi vizsgálat. Módszertan. Háromszögpróba (ISO 4120:2004) (magyar nyelven megjelent)

 read more ...