Nemzeti szabványosítási hírek 2015/1

2015. október 7., szerda

Szerzők: Kurucz Csilla, Csík Gabriella


A felsorolásban szereplő szabványok megvásárolha­tók vagy megrendelhetők az MSZT Szabványboltban (1082 Budapest VIII., Horváth Mihály tér 1., telefon: 456-6893, telefax: 456-6884, levélcím: Budapest 9., Pf. 24, 1450), illetve elektronikus formában beszerez­hetők a www.mszt.hu/webaruhaz címen. A nemzetközi/európai szabványokat bevezetjük ma­gyar nyelven, valamint magyar nyelvű címoldallal és angol nyelvű tartalommal. A magyar nyelven beve­zetett nemzetközi/európai szabványok esetén külön feltüntetjük a magyar nyelvű hozzáférést. 2015. év január-március hónapban bevezetett szabványok: 07.100.99 Mikrobiológiára vonatkozó egyéb szabvá­nyok MSZ EN ISO 17516:2015 Kozmetikumok. Mikrobio­lógia. Mikrobiológiai határértékek (ISO 17516:2014)

07.100.20 Víz mikrobiológiája MSZ EN ISO 9308-1:2015 Vízminőség. Az Escheri­chia coli és a coliform baktériumok kimutatása és megszámlálása. 1. rész: Membránszűréses módszer kis háttérterhelésű vizek esetében (ISO 9308-1:2014), amely visszavonta az MSZ EN ISO 9308-1:2001-t MSZ EN 16493:2015 Vízminőség. Nevezéktani köve­telmények a biodiverzitási adatok, taxonómiai elle­nőrző listák és kódok rögzítésére

 read more ...