Új élelmiszer-jelölési eljárások alkalmazásba vétele ütemének elemzése Magyarországon az élelmiszer-vállalkozások körében

2015. október 7., szerda

Szerzők: Győrvári János – Szigeti Jenő – Varga László

1. Összefoglalás

Az élelmiszerek piacán a fogyasztóvédelem magas szintje és a fogyasztók tájékozta­táshoz való joga biztosításának fontos eszközei az élelmiszertermékek csomagolásán feltüntetett információk, amelyek egyik legfontosabb szerepe, hogy a fogyasztók meg­felelő tájékoztatás alapján tudjanak dönteni az élelmiszerek között, és megelőzhető legyen a fogyasztókat félrevezető gyakorlat alkalmazása. Ezen célok által vezérelve a jogalkotó az élelmiszer-jelölési előírásokat időről-időre módosítja, illetve új követel­ményeket léptet életbe. Kutatásunk során arra kerestük a választ, hogy az új köve­telményekhez való alkalmazkodás, illetve azok gyakorlati alkalmazásba vétele milyen ütemben megy végbe a hazai élelmiszer-előállítók, -forgalmazók esetében, illetve ezen folyamat dinamikáját befolyásolják-e az élelmiszer-vállalkozások olyan jellemzői, mint pl. a gyártott termék jellege, az adott élelmiszer-vállalkozás földrajzi elhelyezkedése, stb. A vizsgálathoz a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet egyes követelményeit választottuk ki, illetve ezek vonatkozásá­ban 2013. januárban és 2014. januárban 180-180 db élelmiszeripari termék vizsgálatát végeztük el. A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy az új jelölési követelményekhez való alkalmazkodás nem egységesen zajlik az élelmiszeripari termékek piacán, különb­ségek figyelhetőek meg termékkategóriánként, jelölési előírásonként, illetve az élelmi­szerek jelöléséért felelős élelmiszer-vállalkozások jellemzői alapján. A vizsgálat adatai fontos segítséget nyújthatnak azon eszközök meghatározásában és specifikálásában, amelyek célja az élelmiszer-vállalkozások segítése az új jelölési követelmények jobb megértésében és hatékonyabb bevezetésében.

 

2. Bevezetés

Az élelmiszerek piacán a fogyasztóvédelem magas szintje és a fogyasztók tájékoztatáshoz való joga biztosításának, illetve a magas szintű egészségvé­delem megvalósításának fontos eszközei az élelmi­szertermékek csomagolásán feltüntetett információk. Az élelmiszer-vállalkozóknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz jussanak az élelmiszerekkel kapcsolatban annak érdekében, hogy a fogyasztók megfelelő tájékoztatás alapján tudják az általuk fogyasztott élelmiszereket kiválasz­tani, és megelőzhető legyen a fogyasztókat félreve­zető gyakorlat alkalmazása [1].

A jogalkotók a fenti célok elérése érdekében aktív munkát végeznek, amely időről-időre új vagy meg­változott élelmiszer-jelölési előírások hatályba lép­tetésében is megnyilvánul. Kutatásunk során arra kerestük a választ, hogy az új követelményekhez való alkalmazkodás, illetve azok gyakorlati alkalma­zásba vétele milyen ütemben megy végbe a hazai élelmiszer-előállítók, -forgalmazók esetében, illetve ezen folyamat dinamikáját befolyásolják-e az élelmi­szer-vállalkozások olyan jellemzői, mint pl. a gyártott termék jellege, az adott élelmiszer-vállalkozás föld­rajzi elhelyezkedése, stb.

 

 read more ...