A fűszerpaprika mikrobiológiai paramétereinek jogszabály-vizsgálata, valamint szerbiai gyakorlati alkalmazása

2014. december 31., szerda

Szerzők: Kovács Sárkány Hajnalka Kovács Vilmos

Összefoglalás

 

Habár Magyarország és Horvátország egyaránt tagjai az Európai Uniónak, a fűszerpaprikára vonatkozó előírásaik számos ponton különböznek. Ha még a szerbiai előírásokat is számba vesszük, akkor láthatjuk, hogy ezek az eltérések még jelentékenyebbek. Az uniós előírásokat a szerbiai fűszerpaprikát előállító üzemeknek sikeresen be kell építeniük az eljárásrendjükbe, amennyiben termékeiket az EU-ba szeretnék exportálni. Munkánkban elemezzük mindhárom ország fűszerpaprikára vonatkoz(tathat)ó előírásait, valamint azok alkalmazásának gyakorlatát a szerbiai fűszerpaprika-előállító üzemek körében.

 

2. Bevezetés

A fűszerpaprika Magyarország jelentős kereskedel­mi cikke, amely évszázadok óta elismert, különle­ges minőségét a gondos kezelésnek és a kedvező klimatikus viszonyoknak köszönheti [6]. Ezzel pár­huzamosan Magyarország területére számottevő mennyiségű import fűszerpaprika is érkezik, amelyet jelentős mennyiségben az ipar használ fel. Az import származhat EU-tagországból és olyan országból is, amely nem tagja az Európai Uniónak, mint például Szerbia. Amennyiben a szerbiai fűszerpaprika-ex­portőrök termékeiket értékesíteni szeretnék az Euró­pai Unió piacán, úgy a célpiacok előírásait és a vevő­ik igényeit is szem előtt kell tartaniuk.

 

 read more ...