Élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkező anyagok gyártására vonatkozó egyes uniós követelmények

2014. december 31., szerda

Szerző: Martin Andrea

1. Összefoglalás

Az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkező anyagok (FCM) gyártására vonatkozó, az Európai Unióban érvényes jogszabályi kötelezettségek alapján az ellenőrző hatóság nemcsak a felhasznált csomagolóanyag kioldódási vizsgálatának eredményein alapuló megfelelőségi nyilatkozat kiadását követelheti meg, hanem egy helyszíni audit során a helyes gyártási gyakorlat (GMP) megvalósulását is vizsgálhatja a szóban forgó termékek gyártóitól. Cikkünk az ÉVIK 2014. évi LX. évfolyam 1. számában megjelent anyaghoz kapcsolódik.

 

 

2. Bevezetés

Írásom az Élelmiszervizsgálati Közlemények korábbi lapszámában tárgyalt (LX. évfolyam, 2014. 1.) téma­kör folytatását képezi. Az alábbiakban röviden össze­foglalom az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintke­ző anyagok (FCM – Food Contact Material) gyártási szektorában elvárt helyes gyártási gyakorlatra vonat­kozó alapvető követelményeket. A jogszabályi köte­lezettségek alapján vázolom, hogy az élelmiszergyár­tó által kezdeményezett beszállítói audit során milyen szempontok és követelmények ellenőrzése ajánlott.

 

 read more ...