Nemzeti szabványosítási hírek - 2014/4. szám

2014. december 31., szerda

Szerző: Kurucz Csilla 

2014. év október-december hónapban bevezetett szabványok:

A felsorolásban szereplő szabványok megvásárolha­tók vagy megrendelhetők az MSZT Szabványboltban (1082 Budapest VIII., Horváth Mihály tér 1., telefon: 456-6892, telefax: 456-6884, levélcím: Budapest 9., Pf. 24, 1450), illetve elektronikus formában beszerez­hetők a www.mszt.hu/webaruhaz címen. A nemzetközi/európai szabványokat bevezetjük ma­gyar nyelven, valamint magyar nyelvű címoldallal és angol nyelvű tartalommal. A magyar nyelven beve­zetett nemzetközi/európai szabványok esetén külön feltüntetjük a magyar nyelvű hozzáférést.

 

ICS 13.060 Vízminőség

13.060.45 Víz vizsgálata általában

MSZ EN 16479:2014 Vízminőség. A vízmonitoring berendezése megfelelőségének vizsgálati eljárásai és teljesítménykövetelményei. Automatizált víz- és szennyvíz-mintavételi eszközök (mintavevők)

 

 

 

 

13.060.50 Víz vizsgálata vegyi anyagokra

MSZ EN ISO 10304-1:2009 Vízminőség. Az ol­dott anionok meghatározása ionkromatográfiával. 1. rész: A bromid, a klorid, a fluorid, a nitrát, a nitrit, a foszfát és a szulfát meghatározása (ISO 10304-1:2007) (magyar nyelven megjelent), amely vissza­vonta az MSZ EN ISO 10304-1:1998-at és az MSZ EN ISO 10304-2:1999-et

 

 read more ...