Hogyan értékeljük a műanyagalapú csomagolóanyag-beszállítónk megfelelőségi nyilatkozatát?

2014. március 25., kedd

Szerző: Martin Andrea


Bevezetés

 

Cikkünkben bemutatjuk – auditok tapasztalati tényeire támaszkodva –, hogy mit kell megtudnunk az élelmiszer csomagolóanyagok beszállítói nyilatkozatán kívül a termékeink csomagolóanyagáról, mielőtt felhasználjuk egy adott élelmiszerhez közvetlenül érintkező anyagként. Foglalkozunk a műanyagalapú csomagolóanyagok és tárgyak összkioldódás-vizsgálati jegyzőkönyvek tartalmi követelményeivel is.

 

Jogi keret: Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyag csomagolóanyagok


Az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004/EK rendelete (2004. október 27.) „az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelvek hatályon kívül helyezéséről” létrehozta az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak általános szabályozási keretét. A tudományos haladás figyelembevétele érdekében az új jogszabályi keret engedélyezi olyan „aktív” és „intelligens” csomagolások bevezetését, amelyek meghosszabbítják az élelmiszerek eltarthatóságát vagy információkkal szolgálnak azok frissességéről (például az élelmiszer minőségromlásakor megváltozik a csomagolás színe).

 

Ezt a rendeletet minden olyan anyagra és tárgyra alkalmazni kell, amelynek rendeltetése, hogy élelmiszerrel érintkezésbe kerüljön: mindenféle csomagolóanyagra (műanyag és üveg), palackokra, evőeszközökre, valamint a címkékhez használt ragasztókra és nyomdafestékekre [1]. Hasznos egyszerű témakeresőként alkalmazhatjuk az uniós jogszabály összefoglaló internetes felületet, amelyről az előző rövid tartalmat hivatkoztam [1].

 read more ...