Nemzeti szabványosítási hírek 2018/4

2018. december 5., szerda

Szerző: Kurucz Csilla

 

2018. év szeptember-november hónapban bevezetett szabványok:

 

ICS 07.100.30 Élelmiszer-mikrobiológia

MSZ EN ISO 18593:2018 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszerek a felületi mintavételre (ISO 18593:2018), amely visszavonta az MSZ ISO 18593:2008-at

 

13.060.45 Víz vizsgálata általában

MSZ EN ISO 5667-3:2018 Vízminőség. Mintavétel. 3. rész: A vízminták tartósítása és kezelése (ISO 5667-3:2018), amely visszavonta az MSZ EN ISO 5667-3:2013-at

 

ICS 67 Élelmiszeripar

 

67.050 Élelmiszertermékek vizsgálatának és elemzésének általános módszerei

MSZ EN 15662:2018 Növényi eredetű élelmiszerek. Peszticid szermaradékok meghatározásának multimódszere acetonitriles extrakciót/szétválasztást és diszperziós SPE-tisztítást követő GC- és LC-alapú vizsgálattal. Moduláris QuEChERS-módszer, amely visszavonta az MSZ EN 15662:2009-et

MSZ ISO 18787:2018 Élelmiszerek. A vízaktivitás meghatározása (magyar nyelven megjelent)

 read more ...

Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek (ÉBIR) szinten tartó képzése (ISO 22000:2018)

2018. november 22., csütörtök

Az ISO 22000 új kiadása 2018 júniusában jelent meg. Az Agrárminisztérium támogatásának köszönhetően az MSZT/MB 635 Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek nemzeti szabványosító műszaki bizottság tagjainak aktív közreműködésével késlekedés nélkül megkezdtük a magyar nyelvű változat elkészítését.

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. december 1-jén fogja kiadni az MSZ EN ISO 22000:2018 Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek. Az élelmiszerláncban részt vevő szervezetekre vonatkozó követelmények (ISO 22000:2018) szabvány magyar nyelvű változatát, amelynek bemutatására 2018. december 12-én szinten tartó képzést szervez neves előadók közreműködésével.

Ennek a szabványnak az összes követelménye általános, és az élelmiszerlánc valamennyi szervezetére vonatkozik, függetlenül a méretüktől és összetettségüktől. A közvetlenül vagy közvetve érintett szervezetek közé tartoznak például a takarmánytermelők, az állattenyésztők, a vadon élő növények betakarítói és a vadak tartói, a mezőgazdasági termelők, az élelmiszer-összetevők gyártói, az élelmiszergyártók, a kiskereskedők és azon szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, amelyek élelmiszert szolgálnak fel, a vendéglátóipari szolgáltatások, a takarítási és fertőtlenítési szolgáltatások, a raktározási és elosztási szolgáltatások, berendezések szállítói, tisztító- és fertőtlenítőszerek szállítói, csomagolóanyagok és egyéb élelmiszerrel érintkező anyagok szállítói.

Ez a dokumentum lehetővé teszi bármely szervezet számára, beleértve a kis és/vagy kevésbé fejlett szervezeteket (pl. egy családi gazdaság, kis méretű csomagolóanyag forgalmazó, kis méretű kiskereskedelmi vagy vendéglátóipari egység), hogy az ÉBIR-jükhöz a külső fejlesztésű elemeket átvegyék.

A képzésen kitérünk arra is, hogy az élelmiszer-minőség, az élelmiszer-hamisítás, élelmiszer-védelem és az élelmiszer-biztonság vajon milyen kapcsolatban is állnak egymással.

 

További tájékoztatást ad:  Kurucz Csilla, szabványosító menedzser
e-mail: cs.kurucz@mszt.hu; tel.: 06-1-456-6920

A MSZT honlapja elérhető a Tovább gombra kattintva.

 

 

Az új érzékszervi vizsgálati szabványok - szakmai fórum

2018. november 8., csütörtök

2018. november 23. (péntek)

Tájékoztatás a fórumról

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. november 23-án rendezi meg Az új érzékszervi vizsgálati szabványok című szakmai fórumot.

A korábbi sikeres érzékszervi fórumok példáját követve, az ez évi novemberi fórum résztvevői tájékoztatást kapnak az új érzékszervi értékelési szabványokról, valamint az e szabványok és a Magyar Élelmiszerkönyv előírásai közötti szoros összefüggésről. Idén az Agrárminisztérium támogatásának köszönhetően elkészült új nemzeti szabványok a következő élelmiszercsoportok vizsgálataira terjednek ki:

MSZ 5843-1:2018 Húskészítmények érzékszervi bírálata. 1. rész: Szalámik és kolbászok
MSZ 5843-2:2018 Húskészítmények érzékszervi bírálata. 2. rész: Párizsi, virsli, krinolin
MSZ 5843-3:2018 Húskészítmények érzékszervi bírálata. 3. rész: Felvágottak
MSZ 8761-4:2018 Sörvizsgálatok. 4. rész: Érzékszervi bírálat
MSZ 20501-2:2018 Sütőipari termékek vizsgálati módszerei. 2. rész: Kenyerek és vajaskifli érzékszervi vizsgálata

A szakmai fórum befizetett résztvevői 20% kedvezménnyel vásárolhatják meg a témában megjelent szabványokat.

A szakmai fórum időpontja: 2018. november 23. (péntek), 10:00 – 14:00

A szakmai fórummal kapcsolatban további tájékoztatást ad:
Kurucz Csilla, telefon: (06-1) 456-6920, e-mail-cím: cs.kurucz@mszt.hu

A tervezett program, valamint a jelentkezési és szabványmegrendelő lap megtekinthető a Magyar Szabványügyi Testület honlapján: http://www.mszt.hu/web/guest/az-uj-erzekszervi-vizsgalati-szabvanyok 

 

Nemzeti szabványosítási hírek 2018/3

2018. szeptember 24., hétfő

Szerző: Kurucz Csilla

 

2018. év június-augusztus hónapban bevezetett szabványok:

 

03.100.70 Irányítási rendszerek

MSZ EN ISO 22000:2018 Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek. Az élelmiszerláncban részt vevő szervezetekre vonatkozó követelmények (ISO 22000:2018), amely visszavonta az MSZ EN ISO 22000:2005-öt

 

ICS 07.100.30 Élelmiszer-mikrobiológia

MSZ ISO 16649-1:2018 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a ß-glükuronidáz-pozitív Escherichia coli megszámlálására. 1. rész: Telepszámlálási technika 44 °C-on membránszűrővel és 5-bróm-4-klór-3-indolil-ß-Dglükuroniddal, amely visszavonta az MSZ ISO 16649-1:2005-öt

MSZ EN ISO 11133:2014/A1:2018 Élelmiszer, takarmány és víz mikrobiológiája. A táptalajok készítése, előállítása, tárolása és ellenőrzése. 1. módosítás (ISO 11133:2014/Amd 1:2018), amely módosította az MSZ EN ISO 11133:2015-öt

 read more ...

Nemzeti szabványosítási hírek 2018/2

2018. június 20., szerda

Szerző: Kurucz Csilla

 

2018. március–2018. május hónapban bevezetett szabványok:


03.120.20 Terméktanúsítás és vállalattanúsítás. Megfelelőségértékelés

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei (ISO/IEC 17025:2017) (magyar nyelven megjelent), amely visszavonta az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005-öt

13.060 Vízminőség

MSZ EN ISO 19340:2018 Vízminőség. Az oldott perklorát meghatározása. Ionkromatográfiás (IC-) módszer (ISO 19340:2017)

MSZ EN ISO 9696:2018 Vízminőség. Az összes alfa-aktivitás. Vastag rétegű sugárforrások vizsgálati módszere (ISO 9696:2017)

65.120 Takarmányanyagok

MSZ EN 17049:2018 Takarmány. Mintavételi és elemzési módszerek. A tilozin, a spiramicin, a virginiamicin, a karbadox és az olakvindox azonosítása szubadditív szinteken, összetett takarmányban. Megerősítő vizsgálatok LC-MS-sel

MSZ EN 17053:2018 Takarmány. Mintavételi és elemzési módszerek. A nyomelemek, a nehézfémek és más elemek meghatározása takarmányban ICP-MS-sel (multimódszer)

 read more ...

Nemzeti szabványosítási hírek 2018/1

2018. március 13., kedd

Szerző: Kurucz Csilla

 

2017. december–2018. február hónapban bevezetett szabványok:

 

07.100.20 Víz mikrobiológiája

MSZ EN ISO 11731:2017 Vízminőség. Legionella megszámlálása (ISO 11731:2017), amely visszavonta az MSZ EN ISO 11731-2:2008-at

MSZ EN ISO 13843:2017 Vízminőség. Kvantitatív mikrobiológiai módszerek teljesítményjellemzőinek megállapítására vonatkozó követelmények (ISO 13843:2017), amely visszavonta az MSZ EN ISO 13843:2001-et

 

13.060 Vízminőség

MSZ EN ISO 5667-16:2017 Vízminőség. Mintavétel. 16. rész: Útmutató a minták biológiai vizsgálatához (ISO 5667-16:2017), amely visszavonta az MSZ EN ISO 5667-16:2000-et

MSZ EN ISO 20227:2017 Vízminőség. Szennyvíz, természetes vizek és vegyi anyagok bojtos békalencsére (Spirodela polyrhiza) ható növekedésgátlásának meghatározása. Törzstenyészet-független mikrobióta-módszer (ISO 20227:2017)

 read more ...

Nemzeti szabványosítási hírek 2017/4

2017. november 30., csütörtök

Szerző: Kurucz Csilla

 

2017. szeptember–2017. november hónapban bevezetett szabványok:

07.100.20 Víz mikrobiológiája

MSZ EN ISO 14189:2017 Vízminőség. A Clostridium perfringens számlálása. Membránszűréses módszer (ISO 14189:2013)

07.100.30 Élelmiszer-mikrobiológia

MSZ EN ISO 10272-1:2017 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Campylobacter spp. kimutatására és számlálására. 1. rész: Kimutatási módszer (ISO 10272-1:2017)

MSZ EN ISO 10272-2:2017 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Campylobacter spp. kimutatására és számlálására. 2. rész: Telepszámlálásos módszer (ISO 10272-2:2017) (magyar nyelven megjelent)

MSZ EN ISO 11290-1:2017 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Listeria monocytogenes és a Listeria spp. kimutatására és számlálására. 1. rész: Kimutatási módszer (ISO 11290-1:2017) (magyar nyelven megjelent), amely visszavonta az MSZ EN ISO 11290-1:1998 és az MSZ EN ISO 11290-1:1996/A1:2005-at

 read more ...

Az új élelmiszer-mikrobiológiai vizsgálati szabványok bemutatása

2017. november 7., kedd

Magyar Szabványügyi Testület (MSZT), 2017. december 7.

Az MSZT 2017. december 7-én rendezi meg Az új élelmiszer-mikrobiológiai vizsgálati szabványok bemutatása című szakmai fórumot.

Ezen a fórumunkon a szakemberek arra kaphatnak választ, hogy „A Bizottság 2073/2005/EK RENDELETE az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól" szóló és „A Bizottság (EU) 2017/1495 RENDELETE (2017. augusztus 23.) a 2073/2005/EK rendeletnek a levágott brojlercsirkékben előforduló Campylobacter tekintetében történő módosításáról" (amelyet 2018. január 1-jétől kell alkalmazni) szóló jogszabályok által meghivatkozott új, 2017-es kiadású, honosított, nemzetközi élelmiszer-mikrobiológiai vizsgálati szabványokban az előző kiadáshoz képest milyen tartalmi változások következtek be. 

A fórumon való részvétel az élelmiszer-mikrobiológiai vizsgálatokat végző valamennyi szervezet (gyártók, hatósági laboratóriumok, vizsgálólaboratóriumok) számára ajánlatos abból a célból, hogy megismerjék ezen a területen az új kiadású szabványok szerinti vizsgálati módszerek alkalmazását és az áttérés esetén a változásokat. A fórum lezárásaként lehetőség lesz a felvetődő szakmai kérdések megvitatására, szakmai eszmecserére is.

A szakmai fórum időpontja: 2017. december 7. (csütörtök), 10:00 óra

A szakmai fórummal kapcsolatban további tájékoztatást ad:
Kurucz Csilla, e-mail-cím: cs.kurucz@mszt.hu

 

 

Nemzeti szabványosítási hírek 2017/3

2017. szeptember 20., szerda

Szerző: Kurucz Csilla

2017. június–2017. augusztus hónapban bevezetett szabványok:
07.060
MSZ EN 16870:2017 Vízminőség. Útmutató a tavi hidromorfológiai változások mértékének meghatározásához
07.100.20 Víz mikrobiológiája
MSZ EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 Vízminőség. Az Escherichia coli és a coliform baktériumok kimutatá¬sa. 1. rész: Membránszűréses módszer kis háttérter¬helésű vizekre (ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016) (ma¬gyar nyelven megjelent)
07.100.30 Élelmiszer-mikrobiológia
MSZ EN ISO 6579-1:2017 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Salmonella kimutatására, számlálására és szerotipizálására. 1. rész: A Salmonella spp. kimutatása (ISO 6579-1:2017) (magyar nyelven megjelent).

 read more ...

Nemzeti szabványosítási hírek 2017/2

2017. június 21., szerda

Szerző: Kurucz Csilla

 

2017. március–2017. május hónapban bevezetett szabványok:

 

07.100.30

MSZ EN ISO 17604:2015 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A hasított állati test mintavétele mikrobiológiai vizsgálatokhoz (ISO 17604:2015) (magyar nyelven megjelent)

MSZ EN ISO 18465:2017 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Az emetikus toxin (cereulid) mennyiségi meghatározása LC-MS/MS-sel (ISO 18465:2017)

13.060.10 Természetes forrásokból származó víz

MSZ EN ISO 5667-4:2017 Vízminőség. Mintavétel. 4. rész: Útmutató a természetes és mesterséges tavakból végzett mintavételhez, amely visszavonta az MSZ ISO 5667-4:1995-öt

13.060.70 Víz biológiai tulajdonságainak vizsgálata

MSZ EN ISO 10253:2017 Vízminőség. Tengerialga-növekedés gátlásának vizsgálata Skeletonema sp.-vel és Phaeodactylum tricornutummal (ISO 10253:2016), amely visszavonta az MSZ EN ISO 10253:2006-ot

65.160 Dohány, dohánytermékek és a velük kapcsolatos berendezések

MSZ ISO 6565:2017 Dohány és dohánygyártmányok. A cigaretták szívási ellenállása és a filterrudak légellenállása. Standard feltételek és mérés (magyar nyelven megjelent), amely visszavonta az MSZ ISO 6565:2013-at

 read more ...

Nemzeti szabványosítási hírek 2017/1

2017. március 17., péntek

Szerző: Kurucz Csilla


2016. december–2017. február hónapban beveze­tett szabványok:

ICS 07.100.20 Víz mikrobiológiája

MSZ EN ISO 14189:2017 Vízminőség. Clostridium perfringens számlálása. Membránszűréses módszer (ISO 14189:2013)

07.100.30 Élelmiszer-mikrobiológia

MSZ CEN/TR 16059:2016 Élelmiszer-vizsgálatok. Egyetlen laboratórium által validált vizsgálati mód­szerek teljesítményjellemzői mikotoxinok meghatáro­zása esetén (magyar nyelven megjelent)

13.060 Vízminőség

MSZ EN ISO 5667-6:2017 Vízminőség. Mintavétel. 6. rész: Útmutató a folyók és patakok mintavételéhez (ISO 5667-6:2014)

MSZ EN ISO 5667-14:2017 Vízminőség. Mintavétel. 14. rész: Útmutató a környezeti vízmintavétel és -ke­zelés minőségbiztosításához és -ellenőrzéséhez (ISO 5667-14:2014)

MSZ EN ISO 7027-1:2016 Vízminőség. A zavarosság meghatározása. 1. rész: Kvantitatív módszerek (ISO 7027-1:2016) (magyar nyelven megjelent), amely visszavonta az MSZ EN ISO 7027-1:2000-et

MSZ EN ISO 17294-2:2017 Vízminőség. Az induktív csatolású plazma sugárforrású tömegspektrometria (ICP-MS) alkalmazása. 2. rész: A kiválasztott elemek meghatározása, beleértve az uránizotópokat is (ISO 17294-2:2016) amely visszavonta az MSZ EN ISO 17294-2:2005-öt

65.120 Takarmányanyagok

MSZ EN 16877:2017 Takarmány. Mintavételi és elemzési módszerek. A T-2 és a HT-2 toxinok, va­lamint a deoxinivalenol és a zearalenon meghatáro­zása takarmányanyagokban és összetett takarmány­ban LCMS-sel


 read more ...

Nemzeti szabványosítási hírek 2016/4

2016. december 5., hétfő

Szerző: Kurucz Csilla

 

2016. szeptember–november hónapban beveze­tett szabványok:

ICS 07.100.30 Élelmiszer-mikrobiológia

MSZ EN ISO 16140-1:2016 Az élelmiszerlánc mikro­biológiája. A módszervalidálás. 1. rész: Szakszótár (ISO 16140-1:2016)

MSZ EN ISO 16140-2:2016 Az élelmiszerlánc mikro­biológiája. A módszervalidálás. 2. rész: A választható (saját) módszerek validálásának protokollja a refe­rencia-módszerekkel szemben (ISO 16140-2:2016), amely visszavonta az MSZ EN ISO 16140:2004-et és az MSZ EN ISO 16140:2003/A1:2012-t, azonban 2017.01.31-ig még érvényesek.

MSZ EN ISO 17468:2016 Az élelmiszerlánc mikrobio­lógiája. Egy szabványos referencia-módszer kidolgo­zására vagy felülvizsgálatára vonatkozó műszaki kö­vetelmények és útmutató (ISO 17468:2016)

13.060.50 Víz vizsgálata vegyi anyagokra

MSZ EN ISO 17943:2016 Vízminőség. Illékony szer­ves vegyületek meghatározása vízben. Szilárd fázisú mikroextrakciós módszer gőztéranalízissel (HS-SP­ME) és az azt követő gázkromatográfiás tömeg­spektrometria (GC-MS) (ISO 17943:2016), amely visszavonta az MSZ 1484-4:1998-at és az MSZ 1484-5:1998-at.

MSZ EN ISO 18635:2016 Vízminőség. A rövid láncú poliklórozott alkánok (SCCP-k) meghatározása üle­dékben, szennyvíziszapban és lebegőanyagban. Elektronbefogásos negatív ionizációs (ECNI-) mód­szer és gázkromatográfiás tömegspektrometria (GC-MS) (ISO 18635:2016)

 read more ...

Nemzeti szabványosítási hírek 2016/3

2016. augusztus 26., péntek

Szerző: Kurucz Csilla


2016. év június-augusztus hónapban bevezetett szabványok:

ICS 07.100.30 Élelmiszer-mikrobiológia

MSZ EN ISO 18744:2016 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A Cryptosporidium és a Giardia kimutatása, valamint számlálása friss leveles zöldségekben és bogyós gyümölcsökben (ISO 18744:2016)
 
13.060.45 Víz vizsgálata általában
MSZ EN 16479:2014 Vízminőség. A vízmonitoring-berendezések megfelelőségének vizsgálati eljárásai és teljesítménykövetelményei. Automata víz- és szennyvízmintavevő eszközök (mintavevők) (magyar nyelven megjelent)

65.020.20 Növénytermesztés
 
MSZ 6354-9:2016 Vetőmagvizsgálati módszerek. 9. rész: Csíranövények értékelése, amely visszavonta az MSZ 6354-9:1996-ot read more ...

Nemzeti szabványosítási hírek 2016/2

2016. június 7., kedd

Szerző: Kurucz Csilla

 
2016. év március-május hónapban bevezetett szabványok:

07.100.20 Víz mikrobiológiája
MSZ EN ISO 9308-1:2015 Vízminőség. Az Escherichia coli és a coliform baktériumok kimutatása. 1. rész: Membránszűréses módszer kis háttérterhelésű vizekre (ISO 9308-1:2014) (magyar nyelven megjelent), amely visszavonta az MSZ EN ISO 9308-1:2001-t
MSZ EN ISO 17994:2014 Vízminőség. Két mennyiségi mikrobiológiai módszer relatív visszanyerésének összehasonlítási követelményei (ISO 17994:2014) (magyar nyelven megjelent), amely visszavonta az MSZ EN ISO 17994:2004-t

07.100.30 Élelmiszer-mikrobiológia
MSZ EN ISO 4833-1:2014 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a mikroorganizmusok számlálására. 1. rész: Telepszámlálás 30 °C-on lemezöntéses módszerrel (ISO 4833-1:2013) (magyar nyelven megjelent)
MSZ EN ISO 7218:2016 Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. A mikrobiológiai vizsgálatok általános követelményei és irányelvei (ISO 7218:2007) (magyar nyelven megjelent)  read more ...

Nemzeti szabványosítási hírek 2016/1

2016. március 18., péntek

Szerző: Kurucz Csilla

 

2016. év december-február hónapban bevezetett szabványok:

01.040.03 Szolgáltatások. Vállalatszervezés, irányítás és minőség. Adminisztráció. Szállítás. Szociológia (Szakkifejezések gyűjteményei)

MSZ EN ISO 9000:2015 Minőségirányítási rendsze­rek. Alapok és szótár (ISO 9000:2015) (magyar nyel­ven megjelent), amely visszavonta az MSZ EN ISO 9000:2005-t

07.100.30 Élelmiszer-mikrobiológia

MSZ EN ISO 17604:2015 Az élelmiszerlánc mikrobio­lógiája. A hasított állati test mintavétele mikrobiológi­ai vizsgálatokhoz (ISO 17604:2015)

MSZ EN ISO 18743:2015 Az élelmiszerlánc mikrobio­lógiája. A Trichinella lárvák kimutatása húsból mes­terséges emésztési módszerrel (ISO 18743:2015)

13.060.50 Víz vizsgálata vegyi anyagokra

MSZ EN 16691:2016 Vízminőség. Egyes policiklu­sos aromás szénhidrogének (PAH) meghatározása a teljes vízmintában. Szilárd fázisú extrakció (SPE) SPE-korongokkal, gázkromatográfiás tömegspekt­rometriával (GC-MS)

 read more ...

Nemzeti szabványosítási hírek 2015/4

2015. december 8., kedd

Szerző: Kurucz Csilla

 

2015. év szeptember-november hónapban bevezetett szabványok:

 

03.120.10 Minőségirányítás és minőségbiztosítás

MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények (ISO 9001:2015) (magyar nyelven megjelent), amely visszavonta az MSZ EN ISO 9001:2009-t

 

07.100.30 Élelmiszer-mikrobiológia

MSZ EN ISO 16649-3:2015 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a ß-glükuronidáz-pozitív Escherichia coli megszámlálására. 3. rész: Kimutatás és a legvalószínűbb szám technika 5-bróm-4-klór-3-indolil-ß-D-glükuroniddal (ISO 16649-3:2015)

 

13.020.10 Környezetgazdálkodás

MSZ EN ISO 14001:2015 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval (magyar nyelven megjelent), amely visszavonta az MSZ EN ISO 14001:2005-t

 

13.060.60 Víz fizikai tulajdonságainak vizsgálata

MSZ EN ISO 9698:2015 Vízminőség. A trícium aktivitáskoncentrációjának meghatározása. Folyadékszcintillációs számlálási módszer (ISO 9698:2010)

 

13.060.70 Víz biológiai tulajdonságainak vizsgálata

MSZ EN 14757:2015 Vízminőség. Halak mintavétele több nyílásméretű kopoltyúhálókkal, amely visszavonta az MSZ EN 14757:2006-t

 read more ...

Nemzeti szabványosítási hírek 2015/3

2015. szeptember 30., szerda

Szerző: Kurucz Csilla

 

2015. év július-augusztus hónapban bevezetett szabványok: ICS 67 Élelmiszeripar 67.050 Élelmiszertermékek vizsgálatának és elemzésének általános módszerei MSZ EN 16618:2015 Élelmiszer-vizsgálatok. Az akrilamid meghatározása élelmiszerben folyadékkromatográfia- tandem-tömegspektrometriával (LC-ESIMS/ MS) MSZ EN 16619:2015 Élelmiszer-vizsgálatok. A benzo[a]pirén, a benz[a]antracén, a krizén és a benzo[b] fluorantén meghatározása élelmiszerekben gázkromatográfia- tömegspektrometriával (GC-MS), amely visszavonta az MSZ 71:1981-t és az MSZ 72:1982-t 67.060 Gabonafélék, hüvelyesek és a belőlük származó termékek MSZ EN 15948:2015 Gabonafélék. A nedvesség és a fehérje meghatározása. Közeli infravörös spektroszkópiás módszer az egész szemekre, amely visszavonta az MSZ EN 15948:2012-t 67.140.20 Kávé és pótkávék MSZ EN 16620:2015 Élelmiszer-vizsgálatok. A furán meghatározása kávéban és kávétermékekben „headspace” gázkromatográfiával és tömegspektrometriával (HS GC-MS) 67.240 Érzékszervi vizsgálat MSZ EN ISO 4120:2007 Érzékszervi vizsgálat. Módszertan. Háromszögpróba (ISO 4120:2004) (magyar nyelven megjelent)

 read more ...

Nemzeti szabványosítási hírek 2015/2.

2015. június 30., kedd

Szerzők: Kurucz Csilla - Csík Gabriella

A felsorolásban szereplő szabványok megvásárolhatók vagy megrendelhetők az MSZT Szabványboltban (1082 Budapest VIII., Horváth Mihály tér 1., telefon: 456-6893, telefax: 456-6884, levélcím: Budapest 9., Pf. 24, 1450), illetve elektronikus formában beszerezhetők a www. mszt.hu/webaruhaz címen. A nemzetközi/európai szabványokat bevezetjük magyar nyelven, valamint magyar nyelvű címoldallal és angol nyelvű tartalommal. A magyar nyelven bevezetett nemzetközi/európai szabványok esetén külön feltüntetjük a magyar nyelvű hozzáférést. 2015. év április-június hónapban bevezetett szabványok:

 read more ...

Nemzeti szabványosítási hírek 2015/1

2015. március 31., kedd

Szerzők: Kurucz Csilla, Csík Gabriella


2015. év január-március hónapban bevezetett szabványok: 07.100.99 Mikrobiológiára vonatkozó egyéb szabvá­nyok MSZ EN ISO 17516:2015 Kozmetikumok. Mikrobio­lógia. Mikrobiológiai határértékek (ISO 17516:2014) 07.100.20 Víz mikrobiológiája MSZ EN ISO 9308-1:2015 Vízminőség. Az Escheri­chia coli és a coliform baktériumok kimutatása és megszámlálása. 1. rész: Membránszűréses módszer kis háttérterhelésű vizek esetében (ISO 9308-1:2014), amely visszavonta az MSZ EN ISO 9308-1:2001-t MSZ EN 16493:2015 Vízminőség. Nevezéktani köve­telmények a biodiverzitási adatok, taxonómiai elle­nőrző listák és kódok rögzítésére

 

 read more ...

A megfelelőség ellenőrzése élelmiszerrel érintkező anyagoknál - ásványi olajok migrációja a csomagolóanyagból az élelmiszerbe

2015. március 31., kedd

Szerző: Christophe Goldbeck

 

Összefoglalás

A szerző általános áttekintő összefoglalást ad a különböző keménypapír csomago­lóanyagokból származó, az élelmiszereket szennyező ásványolaj-típusú migránsok témaköréből. A kérdéses vegyületek többnyire a különböző újságok és kartondobo­zok tintáinak oldószerének komponensei. Közöttük számos, az ember egészségét veszélyeztető anyag található, amennyiben azok migránsként az élelmiszerekkel az ember anyagcseréjébe kerülnek. Ezek az anyagok két nagy csoportba sorolhatók: a MOSH (Mineral Oil origin Saturated Hydrocarbons – Ásványolaj eredetű telített szén­hidrogének) és MOAH (Mineral Oil origin Aromatic Hydrocarbons – ásványolaj erede­tű aromás szénhidrogének) csoportba. Jelenlegi ismereteink szerint a MOAH csoport jóval veszélyesebb, mint a MOSH. A MOAH migránsok ugyanis gyaníthatóan karcino­gén hatásúak az emberi testben. Mivel az EU-ban léteznek korlátozó előírások e mig­ránsok maximálisan mennyiségére nézve az élelmiszerekben, szükségszerű, hogy a csomagolóanyagok migránsaiként vizsgáljuk azokat. Ebben a dolgozatban a szerző néhány, az EU szabályozórendszerében érvényes hivatalos határértéket is megemlít.

A fentebb említett két csoport nagyszámú, különböző típusú szénhidrogén molekulát foglal magában. Ez az oka annak, hogy e vegyületek analitikája bonyolult. A szer­ző munkahelyén egy LC-GC-FID kapcsolt technikát alkalmaznak a MOSH és MOAH típusú vegyületek meghatározására különböző élelmiszermintákból. Ahhoz, hogy a kapcsolt technikával nyert összetett kromatogramokat helyesen lehessen értelmez­ni, igen jól képzett laboratóriumi személyzetre van szükség, amely képes felismerni a MOAH és MOSH vegyületek csúcs-sorozatait és meg tudják különböztetni azokat, amelyek nem ezektől a vegyületektől, hanem a mintákban található egyéb szénhidro­génektől származnak.

 

 read more ...

Új élelmiszer-jelölési eljárások alkalmazásba vétele ütemének elemzése Magyarországon az élelmiszer-vállalkozások körében

2015. március 31., kedd

Győrvári János – Szigeti Jenő – Varga László

1. Összefoglalás

Az élelmiszerek piacán a fogyasztóvédelem magas szintje és a fogyasztók tájékozta­táshoz való joga biztosításának fontos eszközei az élelmiszertermékek csomagolásán feltüntetett információk, amelyek egyik legfontosabb szerepe, hogy a fogyasztók meg­felelő tájékoztatás alapján tudjanak dönteni az élelmiszerek között, és megelőzhető legyen a fogyasztókat félrevezető gyakorlat alkalmazása. Ezen célok által vezérelve a jogalkotó az élelmiszer-jelölési előírásokat időről-időre módosítja, illetve új követel­ményeket léptet életbe. Kutatásunk során arra kerestük a választ, hogy az új köve­telményekhez való alkalmazkodás, illetve azok gyakorlati alkalmazásba vétele milyen ütemben megy végbe a hazai élelmiszer-előállítók, -forgalmazók esetében, illetve ezen folyamat dinamikáját befolyásolják-e az élelmiszer-vállalkozások olyan jellemzői, mint pl. a gyártott termék jellege, az adott élelmiszer-vállalkozás földrajzi elhelyezkedése, stb. A vizsgálathoz a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet egyes követelményeit választottuk ki, illetve ezek vonatkozásá­ban 2013. januárban és 2014. januárban 180-180 db élelmiszeripari termék vizsgálatát végeztük el. A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy az új jelölési követelményekhez való alkalmazkodás nem egységesen zajlik az élelmiszeripari termékek piacán, különb­ségek figyelhetőek meg termékkategóriánként, jelölési előírásonként, illetve az élelmi­szerek jelöléséért felelős élelmiszer-vállalkozások jellemzői alapján. A vizsgálat adatai fontos segítséget nyújthatnak azon eszközök meghatározásában és specifikálásában, amelyek célja az élelmiszer-vállalkozások segítése az új jelölési követelmények jobb megértésében és hatékonyabb bevezetésében.

 

 read more ...

A fűszerpaprika mikrobiológiai paramétereinek jogszabály-vizsgálata, valamint szerbiai gyakorlati alkalmazása

2015. január 9., péntek

Szerzők: Kovács Sárkány Hajnalka1 Kovács Vilmos

 

Habár Magyarország és Horvátország egyaránt tagjai az Európai Uniónak, a fűszerpaprikára vonatkozó előírásaik számos ponton különböznek. Ha még a szerbiai előírásokat is számba vesszük, akkor láthatjuk, hogy ezek az eltérések még jelentékenyebbek. Az uniós előírásokat a szerbiai fűszerpaprikát előállító üzemeknek sikeresen be kell építeniük az eljárásrendjükbe, amennyiben termékeiket az EU-ba szeretnék exportálni. Munkánkban elemezzük mindhárom ország fűszerpaprikára vonatkoz(tathat)ó előírásait, valamint azok alkalmazásának gyakorlatát a szerbiai fűszerpaprika-előállító üzemek körében.

 

 read more ...

Élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkező anyagok gyártására vonatkozó egyes uniós követelmények

2015. január 9., péntek

Szerző: Martin Andrea

 

Az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkező anyagok (FCM) gyártására vonatkozó, az Európai Unióban érvényes jogszabályi kötelezettségek alapján az ellenőrző hatóság nemcsak a felhasznált csomagolóanyag kioldódási vizsgálatának eredményein alapuló megfelelőségi nyilatkozat kiadását követelheti meg, hanem egy helyszíni audit során a helyes gyártási gyakorlat (GMP) megvalósulását is vizsgálhatja a szóban forgó termékek gyártóitól. Cikkünk az ÉVIK 2014. évi LX. évfolyam 1. számában megjelent anyaghoz kapcsolódik.

 read more ...

Nemzeti szabványosítási hírek

2015. január 9., péntek

Szerző: Kurucz Csilla

 

 

2014. év október-december hónapban bevezetett szabványok:ICS 13.060 Vízminőség 13.060.45 Víz vizsgálata általában - MSZ EN 16479:2014 Vízminőség. A vízmonitoring berendezése megfelelőségének vizsgálati eljárásai és teljesítménykövetelményei. Automatizált víz- és szennyvíz-mintavételi eszközök (mintavevők)

13.060.50 Víz vizsgálata vegyi anyagokra

 read more ...

Nemzeti szabványosítási hírek - 2. szám

2014. július 1., kedd

2014. év április-május hónapban bevezetett szabványok:

 

A felsorolásban szereplő szabványok megvásárolhatók vagy megrendelhetők az MSZT Szabványboltban (Budapest VIII., Horváth Mihály tér 1. 1082, telefon: 456-6892, telefax: 456-6884, levélcím: Budapest 9., Pf. 24, 1450), illetve elektronikus formában beszerezhetők a www.mszt.hu/webaruhaz címen. A nemzetközi/európai szabványokat bevezetjük magyar nyelven, valamint magyar nyelvű címoldallal és angol nyelvű tartalommal. A magyar nyelven bevezetett nemzetközi/európai szabványok esetén külön feltüntetjük a magyar nyelvű hozzáférést.

 

ICS 07.100.20 Víz mikrobiológiája

13.060.70 Víz biológiai tulajdonságainak vizsgálata

MSZ EN ISO 17994:2014 Vízminőség. Követelmények mikroorganizmusok két mennyiségi módszerrel kapott relatív visszanyerésének összehasonlításához (ISO 17994:2014), amely visszavonta az MSZ EN ISO 17994:2004-et

 

ICS 13.060 Vízminőség

13.060.45 Víz vizsgálata általában

13.060.30 Szennyvíz

MSZ EN ISO 5667-13:2012 Vízminőség. Mintavétel. 13. rész: Útmutató az iszapok mintavételéhez (ISO 5667-13:2011) (magyar nyelven megjelent)

 

13.060.70 Víz biológiai tulajdonságainak vizsgálata

MSZ EN 15910:2014 Vízminőség. Útmutató a halbőség becslésére mobil hidroakusztikus módszerekkel

 

 

Jogi kérdések - Rovatindító: Célunk az élelmiszerjog értelmezése

2014. március 24., hétfő

Szerző: Martin Andrea

 

Az Élelmiszervizsgálati közlemények szakfolyóirat az elmúlt 60 évben elsősorban a hatósági szakemberek, valamint a kutatók és oktatók ismereteinek fejlesztését, szakmai tájékozottságának bővítését szolgálta, megcélozva az önálló kreativitást is. A jogi kérdések rovata egy újabb célközönség érdeklődését kívánja felkelteni, ezáltal is segítve az olvasóközönség körének szélesítését: a gyártók és forgalmazók mindennapjainak kérdésein és problémáin keresztül igyekszik az élelmiszerjog értelmezését és a jogkövető magatartást segíteni. Szívesen írunk le olyan jogi eseteket, amelyekben hatósági állásfoglalásokat teszünk közzé egy-egy jogi témában, illetve tervezzük az olvasói kérdésekre adott akár hatósági, szakértői válaszok közlését is, ahol az olvasó több szakmai szervezet véleményét, állásfoglalását is megtalálja majd egy-egy témában.

 read more ...

Hogyan értékeljük a műanyagalapú csomagolóanyag-beszállítónk megfelelőségi nyilatkozatát?

2014. március 24., hétfő

Szerző: Martin Andrea


Bevezetés

 

Cikkünkben bemutatjuk – auditok tapasztalati tényeire támaszkodva –, hogy mit kell megtudnunk az élelmiszer csomagolóanyagok beszállítói nyilatkozatán kívül a termékeink csomagolóanyagáról, mielőtt felhasználjuk egy adott élelmiszerhez közvetlenül érintkező anyagként. Foglalkozunk a műanyagalapú csomagolóanyagok és tárgyak összkioldódás-vizsgálati jegyzőkönyvek tartalmi követelményeivel is.

 read more ...

Nemzeti szabványosítási hírek

2014. március 24., hétfő

Szerző: Kurucz Csilla

 

2014. év január-március hónapban bevezetett szabványok: ICS 07.080.30 Élelmiszer-mikrobiológia: MSZ EN ISO 4833-1:2014 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a mikroorganizmusok számlálására.
Telepszámlálás 30 °C-on lemezöntéses módszerrel (ISO 4833-1:2013), amely visszavonta az MSZ EN ISO 4833:2003-at
MSZ EN ISO 4833-2:2014 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a mikroorganizmusok számlálására. Telepszámlálás 30 °C-on felületi szélesztéses módszerrel (ISO 4833-2:2013), amely visszavonta az MSZ EN ISO 4833:2003-at

 

 read more ...
Belépés

AKTUÁLIS LAPSZÁMUNK

HIRDETÉSEK