Beköszöntő 2016/4

2016. november 28., hétfő

Kedves Olvasóink!

Decemberi számunkkal a megújult ÉVIK harmadik évfolyama utolsó szá­mát bocsátjuk útjára, miközben kér­lelhetetlenül közelít a tél „Hervad már ligetünk, s díszei hullanak, Tarlott bok­rai közt sárga levél zörög. Nincs róz­sás labyrinth, s balzsamos illatok Közt nem lengedez a Zephyr1. Berzsenyi sorain keresztül úgy érzem, a magyar romantika nagy alakja – akárcsak én – a kellemesebb évsza­kok barátja lehetett. Most, hogy Szerkesztőségünk befejezte az ÉVIK decemberi számának összeállítását, így e sorok írá­sa közben titkon én is már a tavaszra gondolok…

Szerkesztőségünk folyamatos kapcsolatban áll az Elsevier kiadó által működtetet SCOPUS adatbázis szerkesztőivel. Cikkeink bekerültek a világ egyik legnagyobb tudományos keresőrendszerének anyagai közé, s ezzel megindult a nem­zetközi érdeklődés a szakfolyóirat hasábjain közzétett dol­gozatok iránt. A SCOPUS munkatársainak ígérete szerint néhány héten belül az ÉVIK utolsó három évének összes kéziratát felveszik az adatbázisukba. Közzétett cikkeink ily módon az eddigieknél szélesebb publicitásra tehetnek szert.

A napokban fejeztük be az elektronikusan rendelkezésünk­re álló számok szerzői katalógusának építését. Ennélfogva 1993-ig visszamenőleg az ÉVIK-ben megjelent összes szak­cikk visszakereshető azok bármelyik szerzője nevének nyo­mán (https://eviko.hu/hu-hu/Szerz%c5%91k).

Decemberi számunk vezető anyagát Nagygyörgy László jegyzi. Munkájában egyik hungarikumunk, a pálinka készí­tésének tudományos részleteivel ismerteti meg az olvasót.

Sigrid Baumgarten cikkében az élelmiszereket szennyező növényvédő szerek maradékainak analitikájáról értekezik. Az általa ismertetett módszer szuperkritikus extrakcióval ös­szekapcsolt, ugyancsak szuperkritikus kromatográfiás rend­szerre épül.

Edward Someus és munkatársai a környezetvédelem, az agrotechnika és az élelmiszerbiztonság összefüggésében ismertetik egyes vágóhídi melléktermékek környezetbarát felhasználásának lehetőségét pirolízis technika révén előál­lítható talajjavító készítmény alkalmazásával.

Czipa Nikolett és munkatársai a fajtamézek eredetének meghatározásáról írnak a mézek prolin- és összes feno­losvegyület-tartalmának vizsgálata alapján. Módszerük hasznos segítség lehet akár a mézhamisítások felderítése során is.

Sípos László szerzőtársaival az élelmiszerek érzékszervi bí­rálóinak minősítésére, a bírálati munka szabatos statisztikai értékelésére alkalmas módszert ismertet.

Szegedyné Fricz Ágnes és munkatársai azt mutatják be, hogy a Magyar Élelmiszerkönyv milyen szerepet játszik a hazai élelmiszerpiac szabályozásában és a közfogyasztásra szánt élelmiszerek minőségének kialakításában.

Észrevételeiket szívesen várjuk szerkesztőségünk bármelyik elérhetőségén. Minden kedves olvasónknak hasznos időtöl­tést és a közelgő év végi ünnepekhez kegyelemteljes adven­tet, karácsonyt és boldog újesztendőt kívánok.


 

Dr. Szigeti Tamás

főszerkesztő

 

 

 

1 Berzsenyi Dániel: A közelítő tél

 read more ...