Beköszöntő 2015/4

2015. december 7., hétfő

Kedves Olvasóink!

 

Ismét decemberi számunkat tartják a kezükben.

Zelk Zoltán szavaival élve a december „Cammogva lép, szelet köhög / s reszketve rázza vén fejét, / amelyről hulló hajaként / repül, száll a hó szerteszét1.”

Mielőtt magunk is megállnánk egy rövid időre, figyelmükbe ajánlom az ÉVIK 2015. évi 4. számának értékes dolgozatait.

 

Tudományos szakfolyóiratunk vezető anyagául Tabajdiné Pintér Vera kéziratát választottam, amelyet a WESSLING Hungary Kft. 2015. október 1-jen rendezett, az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkező anyagok vizsgálatát áttekintő szakmai napon elhangzott mikrobiológiai előadás anyagából készített. Korunk csomagolóanyagaival szemben egyre összetettebb követelményeket támaszt a szakma. Az élelmiszerekkel érintkező anyagok nemcsak az élelmiszert védik a környezet, illetve vica-verza a környezetet az élelmiszerek szennyező hatásától. Ma már szinte alapkövetelmény, hogy a csomagolószer intelligens módon jelezze a benne található élelmiszer mikrobiológiai és fizikai állapotát, továbbá segítse elő a becsomagolt termek minőségének mind hosszabb ideig történő megőrzését. Nehéz feladat olyan csomagolóanyag előállítása, amely maradéktalanul megfelel a fizikai, kémiai és mikrobiológiai követelményeknek.

 

Negyedik számunkban folytatjuk a NÉBIH kutatócsoportja „tetralógiájának” közlését. Zentai Andrea és munkatársai a fogyasztókat érő növényvédő szermaradék-expozíció probabilisztikus becslésének finomításáról olvashatnak. A kutatócsoport Ambrus Árpád professzor útmutatásait követve mintegy 20.000 egyedi termekből végzett vizsgálatok eredményei alapján további matematikai módszerek részletezésével mutatja be az egyes termékcsoportok által előálló szermaradék-expozíciók meghatározásának módszerét. A kutatási eredményeikhez tartozó táblázatokat előfizetőink a folyóirat honlapjáról is letölthetik (www.eviko.hu). A növényvédőszer-maradékoknak való fogyasztói kitettség témakörével foglalkozó cikksorozat negyedik részét az ÉVIK 2016. évi 1. számában fogjuk közölni.

 

Szabó Erzsébet és Szűcs Viktória dolgozatukban egyik leghíresebb hungarikum, az őrölt fűszerpaprika érzékszervi vizsgálatának módszereiről, az arról alkotott szakmai kép kialakításáról írnak. A vizsgálatokba szakembereket és laikus bírálókat is bevontak. Kéziratukban többtényezős statisztikai elemzésekkel igazoltak a magyar és az import paprikaminták közötti érzékszervi különbséget. Vizsgálataik eredményei szerint a külföldi termékekkel való összehasonlításban a magyar paprikákra intenzívebb paprika aroma és jobb fűszeresség jellemző.

 

Balogh-Berecz Ágnes és munkatársai, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal színeiben az általános iskolás diákok élelmiszerbiztonsági ismereteiről, nézeteiről végeztek felmérést. Az általuk összeállított kérdőívek kérdéseire adott válaszok alapján megállapították, hogy a kisiskolások körében számottevő hiányosságok mutathatók ki az élelmiszerek biztonságát érintő kérdéseket illetően. Felmérésük eredménye többek között azért is figyelemre méltó, mert a jelenleg kisiskolás korú fiatalok hamarosan a társadalom mértékadó tagjaivá válnak, akik a hazai lakosság élelmiszer-biztonsághoz való viszonyát fogják meghatározni.

 

Decemberi számunkkal kívánok minden kedves olvasónknak hasznos olvasást, majd a cammogva érkező téli ünnepen kellemes pihenést, áldott karácsonyt és sikeres, boldog új esztendőt.

 

Dr. Szigeti Tamás János

főszerkesztő

 read more ...