Beköszöntő 2018/4

2018. december 5., szerda

Kedves Olvasóink!


Az ÉVIK LX. évfolyamának 2. számában írtam arról, hogy éveinek gyarapodása során mily gyorsan repül a főszerkesztő ideje, hogy – idézem akkori soraimat – máris itt van a második szám lapzárta.., Kurucz Mónika szavaival: Az idő sasszárnyakon repül, / … / Mintha szünet nélkül / Folytatódna tovább az egész1. Most, 2018 decemberében az ÉVIK megújulásának kis jubileumát ünnepeljük: a WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. színeiben 5 esztendeje szerkesztjük tudományos szakfolyóiratunkat. Ez idő alatt összesen 20 lapszámot jelentettünk meg 2337 oldal terjedelemben. Évfordulónk alkalmából a decemberi szám végére szerkesztettünk egy tartalomjegyzéket az általunk 5 év alatt kiadott periodikák anyagának áttekintése végett.

 read more ...

Beköszöntő 2018/3

2018. szeptember 24., hétfő

Kedves Olvasóink!

 

2018. évi őszi számunk vezető dolgozatának témájával kapcsolatban Kosztolányi Dezső sorai jutnak eszembe: „Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember. Egyedüli példány. Nem élt belőle több és most sem él s mint fán se nő egyforma-két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló1.” Vezető anyagunk Bánáti Diána és szerzőtársainak munkája. A biológiai, erkölcsi és etikai oldalról oly sokat vitatott klónozás fogyasztói megítéléséről szól. Kosztolányi idejében még igaz volt az az állítás, hogy egy élőlény létezése egyszeri és megismételhetetlen jelenség: „Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse1.” Nos, ez a helyzet napjainkra gyökeresen megváltozott, már ami az állattenyésztésben rejlő lehetőségeket illeti. A rendelkezésünkre álló ismeretek és technikai eszközök birtokában egy melegvérű élőlényről életképes másolatot, másolatokat készíthetünk, egyelőre azzal a céllal, hogy az élelmiszertermelés részére minél jobb minőségű és nagyobb mennyiségű alapanyagot állítsunk elő. A terjedelmes anyag nagyszámú szakirodalmi hivatkozással alátámasztva tárgyalja a biológia és az élelmiszergazdaság egyik leginkább vitatott területét.

 read more ...

Beköszöntő 2018/2

2018. június 20., szerda

Kedves Olvasóink!


A Beköszöntőt írom egy igen távoli országban. Odakint hőség van, a levegő párája azonnal a homlokomra csapódik, s az első pár napban az idegen klíma a gondolataimnak is útját állja. Otthonra gondolok, ahol „aranyos (a) lapály, gólyahír, áramló könnyűségű (a) rét. Ezüst derűvel ráz a nyír egy szellőcskét és leng az ég1”. 2018 nyarán a megújult Élelmiszervizsgálati Közlemények nyári számában haladtuk meg a 2000 oldal terjedelmet.

Vezető anyagunk Tölgyesi Ádám és munkatársainak újabb dolgozatát mutatja be. A szerzők különféle antibakteriális készítmények maradékainak gyors és kényelmes szűrővizsgálatai módszereiről értekeznek nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás rendszer használatával. Az élelmiszerlánc-biztonságot számottevően befolyásoló maradékanyagok elemzésének fontosságát a dolgozathoz készített, szokatlanul nagyméretű kulcsszó-gyűjtemény is érzékelteti.

 read more ...

Beköszöntő 2018/1

2018. március 13., kedd

Kedves Olvasó!


Az ÉVIK LXIV. évfolyama 1. számával Szerkesztőbizottságunk működésének ötödik évét kezdte meg. Köszönhetőn az Önök érdeklődésének, és természetesen szerzőinknek, lapunk erősödni látszik. Egyre több és több hivatkozást kapunk, tudományos cikkeinket sokan olvassák. Az 1. szám mindig a tavasz jegyében készül. Hamvas Béla szerint „… A kifelé fordult ember számára… a tavasz semmi máshoz sem hasonlítható felszabadulás. A benyomások megszázszorozódnak és elmélyülnek. Az európai (ember) tavaszra mind meggyógyul, vagy meghal.[1]” Nos, mi a további erősödésben bízunk, ezért a borongós tél után újult erővel tervezzük munkánkat, hiszen immár nyári számunk anyagát készítjük elő.

 

Márciusi számunk vezető anyaga az Európai Unió területén legutóbb érvénybe lépett rendelet „főszereplőjével”, az akrilamiddal foglalkozik. A fehérjéket és szénhidrátokat együtt tartalmazó, hőkezeléssel előállított élelmiszerekben Maillard-reakcióval keletkező, genotoxikus átalakulási termék megengedhető legnagyobb mennyiségeit a rendelet előírásai szerint 2018. április 11-től korlátozzák. A frissen életbelépett határértékek betartását a hatóság ellenőrizni, a kifogásolható termékek előállítóit, forgalmazóit szankcionálni fogja. A közleményünkben olvashatnak a vegyület kialakulási folyamatairól, toxikológiai jellemzőiről, analitikájának módszereiről, az érvényes európai határértékekről. Természetesen néhány laboratóriumi vizsgálati eredményt is közzé teszünk.

 

 

Beköszöntő 2017/4

2017. november 30., csütörtök

Kedves olvasóink!


November végéig sikerült az ÉVIK teljes, mintegy 20.000 oldalnyi digi- talizált anyagát honlapunkon közzé tenni. Az 1955-től megjelent legelső írásától napjainkig valamennyi tudományos dolgozat, közlemény, tartalomjegyzék, beszámoló stb. könnyen áttekinthető könyvtár-szerkezetben áll rendelkezésükre. A korábbi lapszámok 1955-től menüpontra kattintva a cikkek külön-külön letölthetők. Az egy évnél régebbi anyagokra vonatkozóan szabad hozzáférést biztosítunk az élelmiszervizsgálat tudománya iránt érdeklődő kollégáinknak, a hozzáférést csak a mindenkori négy utolsó szám esetében kötjük előfizetéshez.

Az MTA Agrártudományok Osztálya tudományos bizottságai megújították doktori követelményrendszerüket. Ennek következményeként várható, hogy az ÉVIK a 2018. év első hónapjaiban az MTA Kertészet- és Élelmiszertudományi  Bizottság osztálylistás folyóiratai közé kerül. 

 read more ...

Beköszöntő 2017/3

2017. szeptember 20., szerda

Kedves Olvasóink! 


„Bokraink közt már az ősz barangol, kóró lett a fényes laboda.1 ” Az Élelmiszervizsgálati Közlemények Szerkesztősége pedig még az ősszel „elbarangol” eddigi, Fóti úti otthonából: mire Olvasóink a kezükbe veszik az őszi számot, Szerkesztőségünk a magyarországi WESSLING cégcsoporttal együtt új, saját székházban fog dolgozni a Budapest, IV. kerület, Anonymus utca 6. szám alatt. Szakfolyóiratunk legújabb kori élete tele van változásokkal: négy évvel ezelőtt vadonatúj arculatot kapott, az idén ősszel pedig kiadója új helyre költözik. A változásoknak még ezzel sincs vége. 2017 nyarán a Szerkesztőségünk egy évek óta dédelgetett álma teljesült. Sikerült megegyeznünk az Arcanum Adatbázis Kft. vezetőjével és a WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával arról, hogy az ÉVIK teljes anyagát elektronikus formába hozhassuk. A megegyezést követően még augusztusban elkészült az ÉVIK digitális feldolgozása az 1955-ben megjelent, Dr. Kottász József által szerkesztett első számtól kezdve a legújabb kiadványig.

 read more ...

Beköszöntő 2017/2

2017. június 21., szerda

Kedves Olvasóink!

 

Most, amikor ezeket a sorokat írom, egy Heves megyei panzióban vagyok, miközben „…hallgatom: a rengetegnek Fenyőbordái hogy recsegnek, Mert ölelgeti óriás Karjaival az Elmulás1…” Odakint tombolnak az elemek, az ég csatornái teljes keresztmetszetükben kinyíltak, ömlik a nyári zápor, az apró szemű jég, s a szél őrjöngve csavargatja a szőlőhegy fáit, bokrait. Mindazonáltal nyár van, a levegő kitűnő, és az átmeneti rossz idő ellenére reménykedve tekinthetünk a vakáció elé.

Mielőtt azonban nyaralni mennénk, szíves figyelmükbe ajánlom az ÉVIK nyári számát, amelynek vezető anyagául Bognár Erzsébet összefoglaló munkáját választottuk. A szerző a klórpropanolok és a glicidol-észterek, mint élelmiszeripari hőkezelési technológiákban keletkező nemkívánatos átalakulási termékek kémiájáról, toxikológiai jellemzőiről állított össze egy jól hasznosítható anyagot. 

Röviddel lapzártánk előtt kaptuk az örömhírt: az Élelmiszervizsgálati Közleményeket a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya felvette az elfogadott periodikák jegyzékébe. Az ÉVIK ezzel a magyar tudományos életben is elismert szakfolyóirattá vált. read more ...

Beköszöntő 2017/1

2017. március 17., péntek

Kedves Olvasóink!

Sokat töprengek azon, hogy az em­ber életkorának előre haladtával miért tűnik a rendelkezésre álló idő napról-napra kevesebbnek. Azt gon­dolom, hogy az idő az emberi vára­kozással fordított arányban múlik: a várva-várt események késlekedni lát­szanak, majd a megvalósulás néhány örömteli pillanata fénysebességgel tűnik tova a világ karneváli forgatagában. A március mégis elérkezett – újra: „A tavasz rózsás kebelét kitárva, Száll alá langyos levegőn mezőnkre. Balzsamos fürtjén Zephyrek re­pesnek, S illatot isznak.”1

Nos, a lírai gondolatok után lássuk, mit tartogat Olvasóink számára a megújult ÉVIK 2017. évi 1. száma!

Újabb időszakos rovattal jelentkezünk: két szakkönyvet mu­tatunk be. Az egyiket Ambrus Árpád és Denis Hamilton (A növényvédőszer-maradékok értékelése élelmiszerbiztonsági szempontból) a másikat Csapó János és munkatársai (Élel­miszer-hamisítás és kimutatása) jegyzik.

Vezető anyagunk az évtizedek óta a szakmai és laikus kö­zönség figyelmének középpontjában álló egyik vegyületcso­port, az állatgyógyászati célokat szolgáló szteroidok vizsgá­lati módszereiről szóló dolgozat Tölgyesi Ádám és Virender K. Sharma tollából. A szteroid szerkezetű készítményeket a világ különböző területein hozamfokozó célzattal használják. Élelmiszer-biztonsági hatásuk bizonyítottan aggályos, ezért alkalmazásukat az EU területén tiltják. A szerzők e vegyületek műszeres analitikai vizsgálati módszereit hasonlítják össze. 

 read more ...

Beköszöntő 2016/4

2016. december 5., hétfő

Kedves Olvasóink!

Decemberi számunkkal a megújult ÉVIK harmadik évfolyama utolsó szá­mát bocsátjuk útjára, miközben kér­lelhetetlenül közelít a tél „Hervad már ligetünk, s díszei hullanak, Tarlott bok­rai közt sárga levél zörög. Nincs róz­sás labyrinth, s balzsamos illatok Közt nem lengedez a Zephyr1. Berzsenyi sorain keresztül úgy érzem, a magyar romantika nagy alakja – akárcsak én – a kellemesebb évsza­kok barátja lehetett. Most, hogy Szerkesztőségünk befejezte az ÉVIK decemberi számának összeállítását, így e sorok írá­sa közben titkon én is már a tavaszra gondolok…

Szerkesztőségünk folyamatos kapcsolatban áll az Elsevier kiadó által működtetet SCOPUS adatbázis szerkesztőivel. Cikkeink bekerültek a világ egyik legnagyobb tudományos keresőrendszerének anyagai közé, s ezzel megindult a nem­zetközi érdeklődés a szakfolyóirat hasábjain közzétett dol­gozatok iránt. A SCOPUS munkatársainak ígérete szerint néhány héten belül az ÉVIK utolsó három évének összes kéziratát felveszik az adatbázisukba. Közzétett cikkeink ily módon az eddigieknél szélesebb publicitásra tehetnek szert.

A napokban fejeztük be az elektronikusan rendelkezésünk­re álló számok szerzői katalógusának építését. Ennélfogva 1993-ig visszamenőleg az ÉVIK-ben megjelent összes szak­cikk visszakereshető azok bármelyik szerzője nevének nyo­mán (https://eviko.hu/hu-hu/Szerz%c5%91k).

 read more ...

Beköszöntő 2016/3

2016. augusztus 26., péntek

Kedves Olvasóink!

 

Még tartott a nyár, amikor az ÉVIK őszi számának végső simításait végeztük. Közben Ady Endre sorai jutottak eszembe a közelgő őszről. A nyári meleget hirtelen egy hűvös szélvihar zavarta meg, a levegő lehűlt, de egy nap elteltével ismét a nyár romantikus melege ölelt körül: „Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé / S Párisból az Ősz kacagva szaladt. / Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán / Nyögő lombok alatt .”1  Így, vagy úgy, lassan vége a szép nyárnak, következnek a hűvösebb napok, és mi újult lendülettel látunk hozzá az évben hátralévő teendőinknek. További munkánkhoz külön bíztató lendületet ad a jó hír, hogy tudományos szakfolyóiratunkat az Elsevier kiadó felvette a Scopus listára, amely óvatos reményeink szerint a hivatalos tudományos teljesítménymérés és -értékelés előszobájának tekinthető. Ha szerzőink és olvasóink közreműködésének köszönhetően tartani tudjuk az ÉVIK eddigi szakmai színvonalát, újságunk hamarosan a nemzetközileg elismert periodikák közé fog tartozni. Ennek érdekében szerkesztőbizottságunk további erőfeszítéseket fog tenni.

 read more ...

Beköszöntő 2016/2

2016. június 6., hétfő

Kedves Olvasóink!

Tudományos berkekben és a közbeszédben is egyre gyakrabban merül fel bolygónk légkörének gyorsuló ütemben zajló melegedése.  Annyi bizonyos, hogy az utóbbi években gyakoribbak a nagy esőzések, szélsőségesnek mutatkozó időjárási jelenségek. Az aranyat érő májusi esők mellett azért a természet kapuján kopogtat a várva-várt nyár, jönnek a forró nappalok, meleg éjszakák. „Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz, az ég derűs, nincs homlokán redő, utak mentén virágzik mind az ákác, a csermelynek arany taréja nő s a fényes levegőbe villogó jeleket ír egy lustán hősködő gyémántos testű nagy szitakötő1.”

Nyári számunkat a környezetvédelmet és az élelmiszerbiztonságot egyaránt érintő dolgozattal nyitjuk, amelyben Bordós Gábor és Jens Rieber a környezetünkbe kerülő műanyaghulladékok feldarabolódásának révén keletkező, ún. mikroműanyagok (mikroplasztikok) témáját dolgozzák fel. Hadd emlékeztessem kedves olvasóimat az ÉVIK 2014. évi 1. számában megjelent cikkre2, amelyben többek között arról is írtunk, hogy az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkező – főként csomagoló – anyagokból kioldódó vegyületek – migránsok – élelmiszerbiztonsági veszélyt hordoznak magukban. A mikroműanyagok környezeti jelenléte az azokkal érintkezésbe kerülő élőlények életkilátásait rontják, és ezen túlmenően az élelmiszerláncba épülve szennyezhetik élelmiszereinket, és mechanikailag is károsítják a műanyagdarabokat elfogyasztó – főként – vízi élőlények emésztőrendszerét.

 read more ...

Beköszöntő 2016/1

2016. március 18., péntek

Kedves Olvasóink!

 

Számomra talán azért a február a legizgalmasabb hónap, mert utána a tavasz előhírnöke, a vibráló március, kedvenc hónapom következik. A természetbe rejtett feltámadás, a kitörni készülő életerő csodás hónapja ez. A március hangulatához eddigi szokásomhoz híven hadd idézzek most is a magyar irodalom gyöngyszemeinek tárházából:

„…Az olvasztó Tüzet küldi a hamu - S láng-óhaját, hogy ne csüggedjetek el: Március van s határtalan az Élet.1

Tudományos folyóiratunk 62. évfolyamának első számától néhány módosítást vezetünk be a lap belső arculatában. Olvasóink véleményét figyelembe véve megváltoztattuk a kéziratok angol szövegének szerkesztését. Március 31-i számunktól kezdődően cikkeink magyar nyelvű szövegét egy blokkba szerkesztjük az anyaghoz tartozó rajzokkal, képekkel, diagramokkal, táblázatokkal együtt, amelyeket természetesen kétnyelvű feliratokkal látunk el. A táblázatokban található tizedes törtek szedésénél az angol helyesírás szerint tizedes pontokat használunk. A dolgozatok angol nyelvű fordítását a magyar szöveg után adjuk közre, szintén egy tömbben.

 read more ...

Beköszöntő 2015/4

2015. december 8., kedd

Kedves Olvasóink!


Ismét decemberi számunkat tartják a kezükben.

Zelk Zoltán szavaival élve a december „Cammogva lép, szelet köhög / s reszketve rázza vén fejét, / amelyről hulló hajaként / repül, száll a hó szerteszét1.”

Mielőtt magunk is megállnánk egy rövid időre, figyelmükbe ajánlom az ÉVIK 2015. évi 4. számának értékes dolgozatait.

 

Tudományos szakfolyóiratunk vezető anyagául Tabajdiné Pintér Vera kéziratát választottam, amelyet a WESSLING Hungary Kft. 2015. október 1-jen rendezett, az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkező anyagok vizsgálatát áttekintő szakmai napon elhangzott mikrobiológiai előadás anyagából készített. Korunk csomagolóanyagaival szemben egyre összetettebb követelményeket támaszt a szakma. Az élelmiszerekkel érintkező anyagok nemcsak az élelmiszert védik a környezet, illetve vica-verza a környezetet az élelmiszerek szennyező hatásától. Ma már szinte alapkövetelmény, hogy a csomagolószer intelligens módon jelezze a benne található élelmiszer mikrobiológiai és fizikai állapotát, továbbá segítse elő a becsomagolt termek minőségének mind hosszabb ideig történő megőrzését. Nehéz feladat olyan csomagolóanyag előállítása, amely maradéktalanul megfelel a fizikai, kémiai és mikrobiológiai követelményeknek.

 read more ...

Beköszöntő 2015/3.

2015. szeptember 29., kedd

Kedves Olvasó!


Ismét szeptember végét írjuk. Remélem, minden olvasónk tudott pihenni az idei, szokatlanul forró nyár hetei alatt, és ahogyan most „nyugtalan őszül, emelkedik, süllyed a lombon a rozsda, hűvös az égi lehellet: nem melegít, csak füstöl az ég, csak sóhaja van ma a napnak1”, a nyári élményekre emlékezve ismét az alkotó munka kerül a mindennapok előterébe. Szerkesztőségünk az idén két taggal bővült: Dr. Hantosi Zsolt a kéziratok angol fordításáért és lektorálásáért felelős, Dr. Popovics Anett pedig a közlésre érkezett kéziratokat ellenőrzi, és napi kapcsolatot tart a Szerkesztőbizottság tagjaival, folyóiratunk szerzőivel, illetve a szakirodalmi művek tudományos teljesítményét mérő nemzetközi szervezetekkel.

 read more ...

Beköszöntő 2015/2.

2015. június 30., kedd

Kedves Olvasóink!


A 2015. évi nyári számmal jelentkezünk. Néhány héttel ezelőtt a Vértest és a Gerecsét átszelő úton bicikliztem. A kora nyári hegyes-völgyes vidék friss, üde illata, a csodaszép fények és a közeli erdők zsongása szívetlelket gyönyörködtető összjátékát az út szélén integető máriatövisek püspöklila virágai koronázták meg. Ekkor döntöttem úgy, hogy júniusi jelentkezésünkkor ennek a gyógynövénynek a képével köszöntjük az olvasókat, hiszen folyóiratunk vezető anyagául is a Nádosi Márta és munkatársai munkáját összefoglaló, a gyógynövényekből készült teakeverék vizsgálatáról szóló dolgozatot választottuk. Dolgozatukban „Isten Patikájából” kiragadva egy májvédő tulajdonságú drogokat tartalmazó teakeverék hatóanyagainak vizsgálatáról írnak.


Az élelmiszer-tudományt művelő szakemberek és laikusok között évtizedek óta folyik a vita a növényi és állati származású zsiradékok technológiai, érzékszervi és táplálkozástudományi jelentőségéről. Izsó Tekla és munkatársai, a Budapesti Corvinus Egyetem kutatói most a margarinokhoz kevert tejből származó zsiradék hatására mérhető technológiai  jellemzőket vizsgálták a mai kornak megfelelő legmodernebb (DSC = differential scanning calorimetry, NMR = nuclear magnetic resonance spectrometry) technikával.

 read more ...

Beköszöntő 2015/1

2015. március 31., kedd

Kedves Olvasóink!


Amint „a ritkás ágak zöldjén átveti a messzi Nap a sűrű sugarat”1, új számmal jelentkezünk. A leg­kedvesebb évszakomban megjelenő újság az ed­dig megszokottaknál kissé terjedelmesebb lett. Az ÉVIK tavaszi kötetében az élelmiszer-vizsgá­lat számos területét érintő dolgozatokat teszünk közzé.

Jómagam például nehezen térek napirendre a hazai ivóvizek arzén-szennyezettségének kérdése felett! Ez az oka an­nak, hogy alig egy éven belül ismét jelentkezünk egy „arzénes” cikkel, amelyben ezúttal a hosszú évek alatt összegyűlt laboratóriumi víz- és egyéb élelmiszer-vizsgálati eredményeket elemezzük.

 read more ...

Beköszöntő

2014. január 31., péntek

Kedves Olvasóink!


Alig telt el egy esztendő, amióta tele lendülettel, bizalommal, tenni akarással nekirugaszkodtunk folyóiratunk megfiatalításának. Nehéz szívvel bocsátom útjára a megújult ÉVIK 60. évfolyam negyedik, év végi számát, hiszen most, Advent kegyelemmel teli időszakában eggyel keveseb­ben lettünk. Szerkesztőbizottságunk örökös, tiszteletbeli elnöke, Prof. Dr. Farkas József akadémikus már nincs közöttünk. Év végi számunkban Őróla emlé­kezünk meg lapunk kezdő hasábjain. Őróla, aki életének gyertyáját az élelmiszertudomány, a mikrobiológia, a kollegalitás, a barátság és a szeretet oltárán égette nagy kitartással és igaz hittel. Lelkese­dése, támogatása, szerény mosolya hiányozni fog. Köszönet nek mindenért, munkájáért, életéért! Kívánjuk, hogy a kegyelmes Isten ölelje magához lelkét az öröklétben! Mi, akik idelent maradtunk, em­lékét, szellemi hagyatékát szeretettel megőrizzük.

 read more ...

Beköszöntő 2014/3.

2014. október 1., szerda

Szerző: Szigeti Tamás János


A nyár időjárása szeszélyes volt, mintha a tavasz „minden csínyre friss” áprilisa terjesztette volna ki a hatalmát az idei esztendőben. A lehullott szokatlan mennyiségű csapadék megnehezítette a gabona betakarítását. A párás, csapadékos időjárás miatt a szakemberek aggódva várták a learatott búza minőségének első vizsgálati eredményeit. Az élet – ahogyan a magyar nyelv a búzát az „őt” megillető pátosszal illeti – nem szenvedte meg túlzottan a kedvezőtlen időjárási körülményeket. Egy szakmai rendezvényen elhangzott előadás alapján  bízhatunk benne, hogy az új kenyér 2014-2015-ben is jó minőségű alapanyagból készülhet.

 

 read more ...

Beköszöntő

2014. június 30., hétfő

Kedves Olvasóink!


Közhely, de igaznak tűnik a vélekedés, hogy az ember ideje negyvenen túl logaritmikus sebességgel repül. Milyen reményei vannak akkor egy főszerkesztőnek, ha egy 60 esztendős lapot próbál életben tartani, és már ő maga is jócskán túl van az ötödik ikszen?

 

Mintha csak tegnap izgultunk volna az Élelmiszervizsgálati Közlemények 60. évfolyam, 2014. évi 1. számának útjára bocsátásakor, és máris itt van a második szám lapzárta, amikor az utolsó simításokat végezzük szaklapunk arculatán.

 

 read more ...

Beköszöntő

2014. március 21., péntek

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények az idén lett hatvan éves. A WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. ebben az évben vette át a lap szerkesztését. Ön a 2014-es évfolyam első számát tartja a kezében, amely már az új kiadó gondozásában jelent meg. A megjelenés azonban nem csak a mi érdemünk, hiszen az elődeink, Molnár Pál főszerkesztő úr, az EOQ MNB elnöke és a szerkesztőbizottság hathatós segítsége nélkül nagyon nehezen boldogultunk volna. Bölcs, szakmai tanácsaikra, tapasztalatukra a jövőben is számítunk, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a szerkesztőbizottság összetételén nem sokat változtattunk, inkább tovább bővítettük azt olyan elismert szaktekintélyekkel, akik a fővárosi és a vidéki kutatóközpontokat, egyetemeket még jobban képesek bekapcsolni a hazai és nemzetközi élelmiszervizsgálat eme tudományos fórumába.

 read more ...
Belépés

AKTUÁLIS LAPSZÁMUNK

HIRDETÉSEK