Állatok élelmezési célú klónozásának megítélése MagyarországonBánáti Diána, Mészáros Zsuzsanna, Szabó Erzsébet


Az állati szervezetek és az ember klónozásának megítélésével számos publikáció foglalkozik, de egyelőre kevés azon közlemények száma, amely az állatok élelmezési célú klónozásának ill. a klónozott állatok élelmiszerláncba kerülésének megítélését vizsgálja.

Kérdőíves felmérésünk célja az volt, hogy részletes kérdőív alapján azonosítsuk és jellemezzük a magyar fogyasztói csoportokat a vizsgált kérdéskörben. A statisztikai értékelés során főkomponens- és faktor-elemzést, továbbá K-Means klaszter-elemzést végeztünk. A klaszter képzésbe bevontuk az ökológiai irányultsági skálán (NEP scale [1]) mért adatokat is, azt vélelmezve, hogy ez segítségünkre lesz a klónozással kapcsolatos attitűd értelmezésében.

LXIV. évfolyam 3. szám - 2018. szeptember 30.

Beköszöntő 2018/3

2018. szeptember 25.

Kedves Olvasóink!

 

2018. évi őszi számunk vezető dolgozatának témájával kapcsolatban Kosztolányi Dezső sorai jutnak eszembe: „Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember. Egyedüli példány. Nem élt belőle több és most sem él s mint fán se nő egyforma-két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló1.” Vezető anyagunk Bánáti Diána és szerzőtársainak munkája. A biológiai, erkölcsi és etikai oldalról oly sokat vitatott klónozás fogyasztói megítéléséről szól.

 

 read more ...

A termékvisszahívás fogyasztói megítélése az élelmiszerágazatban

2018. szeptember 25.

Szerzők: Barna Sarolta, Bognár Lajos, Dorkó Annamária, Szakos Dávid, Kasza Gyula

 

1. Összefoglalás


A kockázatelemzés feladata, hogy az élelmiszerláncban jelen lévő veszélyekkel összefüggő kockázatokat megbecsülje, és kockázatkezeléssel, valamint kockázatkommunikációval megakadályozza az esetleges ártalmak bekövetkeztét, vagy mérsékelje azok mértékét. Ez utóbbihoz kapcsolódnak a termékek forgalmazásának korlátozásával összefüggő intézkedések. Cikkünkben az ezzel kapcsolatos fogalmakat tekintjük át, majd közreadjuk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban: Nébih) termékvisszahívással kapcsolatos reprezentatív fogyasztói felmérésének legfontosabb tapasztalatait.

 

 read more ...

Mesterséges neurális hálózatok élelmiszer-tudományi alkalmazásai és nemzetközi trendjei

2018. szeptember 25.

Szerzők: Nyitrai Ákos, Gere Attila, Sipos László

 

1. Összefoglalás


A mesterséges neurális hálózatok rendszere napjainkra egyre inkább a kutatások fókuszába került, melynek eredményeit az ipari gyakorlatok számos helyen alkalmazzák. Sikerességük abban rejlik, hogy képesek az adatokban rejlő komplex kapcsolatok, és az adatokban rejlő mintázatok felismerésére, valamint az ismeretlen minták előrejelzésére is, így segítségükkel érték és kategória előrejelzések tehetők meg nagy biztonsággal. A mesterséges neurális hálózatok nagyon hatékony eszközök a nem lineáris trendek adatokon belüli modellezéséhez.

 

 read more ...

A kávézacc beltartalmi jellemzőinek vizsgálata klasszikus mérési, ICP-OES és FT-NIR technika alkalmazásával

2018. szeptember 25.

Szerzők: Kárpáti Zsóka, Benes Eszter Luca, Fodor Marietta

 

1. Összefoglalás


A kávézacc a kávéital készítése után jelentős mennyiségben visszamaradó melléktermék. Hasznosítási lehetőségeivel számos kutatás foglalkozott és bizonyította adott esetben pozitív hatását. Tanulmányunkban a kávézacc talajjavító anyagként történő felhasználhatóságához valamint a zacc alapján történő eredetazonosításhoz végeztünk méréseket. Meghatároztuk a presszó eljárással készült kávéitalok melléktermékeként keletkező zacc pH-értékét, szárazanyag- és vízben oldódó összes sótartalmát. ICPOES technika alkalmazásával mértük a minták ásványi anyag tartalmát. Felvettük a minták FT-NIR spektrumát és a spektrumadatok kemometriai kiértékelésével mintázatfelismerést végeztünk termőhely és elkészítési eljárás (French Press és Espresso) szerint.

 

 read more ...

Nemzeti szabványosítási hírek 2018/3

2018. szeptember 25.

Szerző: Kurucz Csilla

 

2018. év június-augusztus hónapban bevezetett szabványok:

 

03.100.70 Irányítási rendszerek

MSZ EN ISO 22000:2018 Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek. Az élelmiszerláncban részt vevő szervezetekre vonatkozó követelmények (ISO 22000:2018), amely visszavonta az MSZ EN ISO 22000:2005-öt

 

ICS 07.100.30 Élelmiszer-mikrobiológia

MSZ ISO 16649-1:2018 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a ß-glükuronidáz-pozitív Escherichia coli megszámlálására. 1. rész: Telepszámlálási technika 44 °C-on membránszűrővel és 5-bróm-4-klór-3-indolil-ß-Dglükuroniddal, amely visszavonta az MSZ ISO 16649-1:2005-öt


 read more ...

Hazai körkép 2018/3

2018. szeptember 25.

Szerző: Szunyogh Gábor

 

Mikroműanyag a Rábában


A Tisza után a Duna mellékfolyóiban is találtak mikroműanyagot: a Parányi Plasztiktalány projekt során az Ipolyban köbméterenként 1,7, míg a Rábában 12,1 mikroműanyag részecskét mutatott ki egy független laboratórium - jelentették be egy környezetvédelmi konferencián június 28-án. A Laboratorium.hu tudósításából kiderül, hogy ősszel a legnagyobb folyónkon, a Dunán is elvégzik a méréseket a kutatók.

 read more ...

Kitekintő 2018/3

2018. szeptember 25.

EFSA hírek:


Afrikai sertéspestis: az EFSA értékeli a terjedés megelőzésére irányuló intézkedéseket


Az EFSA olyan stratégiákat határozott meg, melyek a vaddisznók kezelésére vonatkoznak az afrikai sertéspestis (ASF) járvány különböző szakaszaiban: mit kell tenni előtte, közben és utána. Ismert, hogy a vaddisznók fontos szerepet játszanak a betegség terjedésében.

Egy ma közzétett tudományos szakvéleményben az EFSA szakemberei megvizsgálják a vaddisznóállomány sűrűségét Európában, és értékelik az annak csökkentésére, illetve a fertőzött vaddisznóknak a nem fertőzöttektől való távoltartására irányuló intézkedéseket.  read more ...
Belépés

AKTUÁLIS LAPSZÁMUNKHIRDETÉSEKBiomerieuxAnton Paar