Szteroidszármazékok LC-MS/MS módszerű analíziseTölgyesi Ádám, Virender K. Sharma


Az állatgyógyászati szerek maradékainak és a tiltott hozamfokozóknak a vizsgálata az állati eredetű élelmiszerekben az élelmiszer-vizsgálatok egyik legnagyobb és fontosabb területe. A hatékony vizsgálatok feltétele olyan precíz módszerek kidolgozása, amelyek kielégítik a modern analitika szelektivitásra, alacsony kimutatási határra és pontosságra vonatkozó követelményeit. A folyadékkromatográfiás hármas kvadrupol rendszerű tandem tömegspektrometriás (LC-MS/MS) módszerek nagyfokú érzékenysége és szelektivitása lehetőséget biztosít a szerves célvegyületek nyomnyi kimutatására összetett minták esetén is. Az LC-MS/MS módszerek megbízhatósága ugyanakkor nagymértékben függ az analízist megelőző minta-előkészítéstől, amelynek lényege a célvegyületekkel együtt eluálódó mátrixalkotók koncentrációjának csökkentése, ezáltal a mátrixhatás minimalizálása a készülék ionforrásában. Gyakran alkalmaznak a minta-előkésztések során kis hatékonyságú folyadékkromatográfiás tisztítást, az ún. szilárd fázisú extrakciót (Solid Phase Extraction -SPE). 

LXIII. évfolyam 1. szám - 2017. március 31.

Beköszöntő 2017/1

2017. március 20.

Kedves Olvasóink!


Sokat töprengek azon, hogy az em­ber életkorának előre haladtával miért tűnik a rendelkezésre álló idő napról-napra kevesebbnek. Azt gon­dolom, hogy az idő az emberi vára­kozással fordított arányban múlik: a várva-várt események késlekedni lát­szanak, majd a megvalósulás néhány örömteli pillanata fénysebességgel tűnik tova a világ karneváli forgatagában. A március mégis elérkezett – újra: „A tavasz rózsás kebelét kitárva, Száll alá langyos levegőn mezőnkre. Balzsamos fürtjén Zephyrek re­pesnek, S illatot isznak.”1

Nos, a lírai gondolatok után lássuk, mit tartogat Olvasóink számára a megújult ÉVIK 2017. évi 1. száma! 

 

 read more ...

Az analitikai standard oldatok pontossága és a névleges koncentrációjuk bizonytalansága

2017. március 20.

Szerző: Ambrus Árpád, Kamirán Áron Hamow, Kötelesné Suszter Gabriella, Németh Anikó, Solymosné Majzik Etelka

 

1.     Összefoglalás

 

Az analitikai standard oldatok pontossága a növényvédőszer-maradék, de minden más kémiai szennyező mérési eredményét a vizsgálat utolsó lépésében döntően befolyá­solja, és a minta komponenseinek meghatározása során a névlegestől eltérő aktuális koncentráció tekintetében folyamatosan szisztematikus hibát eredményez. A legtöbb, eredményeiért felelősséget érző laboratórium ezért különös figyelmet fordít a standard oldatok elkészítésére és tárolására, illetve az oldószer esetleges elpárolgásából adó­dó veszteség pótlására a standard oldatokat tároló eszközök tömegének használat utáni és használat előtti mérése alapján. 
 read more ...

A chiamag mint új élelmiszer

2017. március 20.

Szerző: Kemenczei Ágnes, Maczó Anita, Kiss Anna


1.     Összefoglalás


Napjaink egyik közkedvelt terméke az aztékzsálya magja, vagy közismertebb nevén chi­amag. Népszerűségének oka gazdag tápanyag tartalma, illetve a fogyasztásához tár­sított egészségre gyakorolt kedvező hatásai. Az aztékzsálya (Salvia hispanica L.) azték és maja civilizációk egyik alapvető terménye volt, különleges tápanyagtartalma miatt élelmiszerként történő fogyasztása mellett a gyógyászatban is használták. A chiamag fogyasztása napjainkban ismét reneszánszát éli, többek között az USA-ban, Kanadá­ban és Ausztráliában már több mint nyolc éve használják élelmiszer-összetevőként po­tenciális, egészségre gyakorolt jótékony hatásai miatt. 

 read more ...

Leíró vizsgálatot végző érzékszervi bírálók teljesítményértékelési módszereinek felülvizsgálata

2017. március 20.

Szerző: Sipos László, Ladányi Márta, Kókai Zoltán, Gere Attila

 

1.     Összefoglalás

 

Az érzékelési tudományok alapját az érzékszervi mérések képezik. Az érzékszervi tu­domány az emberi érzékszerveket a mérések eszközeként használja fel. Az érzékszer­vi vizsgálat során a termékek tulajdonságait érzékszervi bírálók és azokból álló bírálói csoport értékeli. Az érzékszervi tesztek után meghozott döntéseket az érzékelt adatok minősége alapvetően meghatározza, ezért az érzékszervi adatok minőségét a képzett és szakértői érzékszervi bírálói csoport és annak tagjai határozzák meg. 
 read more ...

Természettudományos oktatás az iskolában élelmiszer-vizsgálati kísérletek segítségével

2017. március 20.

Szerző: Tiszáné Kósa Eszter Imola, Szabó S. András, Szabó Gergely Levente, Izsák Margit, Bozi János

 

1.     Összefoglalás

 

A természettudományos ismeretek oktatásában a kísérleteknek meghatározó a jelen­tősége. A diákok pedig – úgy tapasztaltuk – nagyon szívesen veszik, ha a kísérletek tárgya egy számukra is jól ismert anyag, jelen esetben valamilyen élelmiszer. Ismét tíz egyszerű, fizikai, kémiai és biológiai jellegű kísérletet írunk le a következő témakörök­ben: színkialakulás és pH-érték, ízfelismerés elfedése, tojásfehérje reakciója sóval és citromlével, szőlőcukor és porcukor azonosítása, pezsgőpor készítés, tej zsírtartalmá­nak mérése, xantoprotein reakció, sajtolvasztás mikrohullámú sütőben, főzés kukta fazékban, karotinoidok kimutatása.


 read more ...

Könyvajánló

2017. március 20.

A növényvédőszer-maradékok értékelése élelmiszerbiztonsági szempontból

Szerkesztők: Ambrus Árpád, Denis Hamilton


Ma már elfogadott tény, hogy a növényvédő szerek a modern mezőgazdasági termelés szerves részét ké­pezik. Ez a könyv azokat a lépéseket elemzi, amelye­ket a nemzeti és nemzetközi szervezetek tesznek egy egységes stratégia kidolgozása érdekében a jóváha­gyott növényvédő szerek felhasználásából származó szermaradékok biztonságosságának kiértékelésére élelmiszerekben. 

 

Szintén leírja az ENSZ Élelmezés­ügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO), az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO), valamint a Codex Alimentarius Főbizottságnak a szerepét azok­nak a szabványoknak a kialakításában, amelyek vé­dik a fogyasztók egészségét és biztosítják a tisztes­séges gyakorlatot az élelmiszer-kereskedelemben.


Élelmiszer-hamisítás és kimutatása

Szerzők: Csapó János, Albert Csilla, Csapóné Kiss Zsuzsanna

Amióta az emberiség elkezdett élelmiszereket ter­melni, az élelmiszertermeléssel együtt megjelent az élelmiszer-hamisítás. Az élelmiszer-hamisítás legelső írásos emlékei az ókorból maradtak ránk. Hammurápi törvényei tiltják a gyenge minőségű vagy a túlzottan drága sörök árusítását, és aki ezeket a törvényeket megszegte, komoly büntetésre számíthatott; ez a tevékenység akár az életébe is kerülhetett. Írásos emlékeink vannak arról, hogy a Római Birodalomban hamisították, elsősorban vizezték a bort, amit ugyan­csak szigorúan büntettek. Napjainkban a lelketlen élelmiszer-termelők és kereskedők szinte mindent hamisítanak, ezért a hamisítással párhuzamosan ki­dolgoztak olyan eljárásokat, amelyek alkalmasak ha­mis élelmiszerek kimutatására, a hamisítás tényéről adnak információt.


 read more ...

Nemzeti szabványosítási hírek 2017/1

2017. március 20.

Szerző: Kurucz Csilla


2016. december–2017. február hónapban beveze­tett szabványok:

ICS 07.100.20 Víz mikrobiológiája

MSZ EN ISO 14189:2017 Vízminőség. Clostridium perfringens számlálása. Membránszűréses módszer (ISO 14189:2013)

07.100.30 Élelmiszer-mikrobiológia

MSZ CEN/TR 16059:2016 Élelmiszer-vizsgálatok. Egyetlen laboratórium által validált vizsgálati mód­szerek teljesítményjellemzői mikotoxinok meghatáro­zása esetén (magyar nyelven megjelent)

 

 read more ...

Hazai Körkép 2017/1

2017. március 20.

Szerző: Frum Zsuzsanna

 

Új almafajta jelölteket mutatott be a NÉBIH

15 új, hazai ültetvényekből származó, rezisztens almafajtát ismerhettek meg szakértők és al­makedvelők a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) januári alma fajtabemutatóján, Budapesten. A rendezvényt megnyitó szakmai kerekasztal beszélgetésen az ágazat képviselői osztották meg tapasztalataikat a rezisztens al­mafajták jelentőségéről és lehetőségeiről, majd „laikus” almakedvelőkkel együtt érzékszervi bírá­laton értékelték az új fajtajelölteket.

 

 read more ...

Kitekintő 2017/1

2017. március 20.

Szerző: Zanathy Réka, Szunyogh Gábor


Fertőző fagyasztott ku­tyaeledel: az embereket is érintheti a veszély

Az amerikai Blue Ridge Beef vállalat 4 államban is visszahívja nyers, fa­gyasztott pulyka állate­ledelét, mivel vizsgálatok kimutatták, hogy Listeria monocytogenes bak­tériummal szennyezett. A visszahívást az USA Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivata­la kezdeményezte a ter­mékből történő mintavé­tel és bevizsgálás után.

A Listeria monocytoge­nes nem csak a termék­ből fogyasztott állatokat betegítheti meg, hanem azokat az embereket is érintheti a fertőzés, akik érintkeztek a termékkel, és nem mostak utána megfelelően kezet, vagy nem tisztították le meg­felelően a pultot azokat az eszközöket, amelyek­kel adagolták az eledelt.


 read more ...
Belépés

AKTUÁLIS LAPSZÁMUNKHIRDETÉSEK