Nagyhatékonyságú szermaradék-vizsgálat: antibakteriális szerek meghatározása élelmiszerekből folyadékkromatográfiás szűrő és megerősítő módszerekkelTölgyesi Ádám, Pálffi Éva, Horváth Tímea, Lipcsei Viktória


Magyarországon a 10/2002 (I.23.) FVM rendelet írja elő és határozza meg az élelmiszer toxikológiai megfigyelő vizsgálatokat és ellenőrzéseket (monitoring vizsgálatok), azok menetét és az adott évi monitoringterv elkészítésének folyamatát. A monitoringmérések hatékonyságát növeli, hogyha a hangsúlyt elsődlegesen a szűrővizsgálatokra (screening) helyezzük, és a kifogásolható minták elemzésére független megerősítő (konfirmációs) eljárásokat alkalmazunk. Ezáltal lehetőség nyílik egy egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb szűrő jellegű méréssel megkülönböztetni a negatív mintákat a szermaradék-tartalmúaktól, illetve nagyobb bizonyossággal lehet a mintákat minőségileg és mennyiségileg értékelni pozitivitás esetén.

Jelen közlemény célja antibakteriális szerekre kidolgozott vizsgálati koncepció bemutatása, amely magába foglal egy többkomponeses szűrőmódszert és ettől független megerősítő méréseket B1 típusú engedélyezett szerekre.

 

LXIV. évfolyam 2. szám - 2018. június 30.

Beköszöntő 2018/2

2018. június 20.

Kedves Olvasóink!

 

Vezető anyagunk Tölgyesi Ádám és munkatársainak újabb dolgozatát mutatja be. A szerzők különféle antibakteriális készítmények maradékainak gyors és kényelmes szűrővizsgálatai módszereiről értekeznek nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás rendszer használatával. Az élelmiszerlánc-biztonságot számottevően befolyásoló maradékanyagok elemzésének fontosságát a dolgozathoz készített, szokatlanul nagyméretű kulcsszó-gyűjtemény is érzékelteti.


 read more ...

Sörök érzékszervi fejlesztési irányainak meghatározása penalty analízis módszerével

2018. június 20.

Szerző: Tompos Barbara

 

1.     Összefoglalás


Kutatásomban az érzékszervi termékfejlesztési irányok meghatározásának egyik módszerét mutatom be különböző sörök kedveltsége és az azt befolyásoló érzékszervi jellemzők vizsgálata alapján. Hat különböző sört teszteltem, amelyekből négy kereskedelmi forgalomban kapható (Löwenbrau, Staropramen, hidegkomlós Dreher, Soproni) kettő pedig sörfőzdében készített (láger, hidegkomlós láger). 


 read more ...

Alapíz-felismerő képesség vizsgálata a Budapesti Gazdasági Egyetem vendéglátó és szálloda szakirányos hallgatóinak körében

2018. június 20.

Szerzők: Fekete-Frojimovics Zsófia, Lenkovics Beatrix, Magyarné Horváth Kinga, Jakuschné Kocsis Tímea, Lugasi Andrea

 

1.     Összefoglalás

 

Az érzékszervi vizsgálatok szerepe az élelmiszeriparban és a gasztronómiában az utóbbi évtizedben jelentős mértékben megnőtt. A minőség és minősítés szabályozása ezen a területen is kiemelten fontos.

Vizsgálatsorozatunkat ismertető dolgozatunkban arra kerestük a választ, hogy a vendéglátó és szálloda szakirányon tanuló egyetemi hallgatók mennyire képesek felismerni a négy alapízt (édes, sós, savanyú, keserű) valamennyi érzékszervük használata során, és hogy e képességüket befolyásolja-e a látás és szaglás kizárása.


 read more ...

A háziméh és egyéb beporzó fajok védelmére irányuló intézkedések a növényvédelemben

2018. június 20.

Szerzők: Ripka Géza, Rónai Anna

 

1. Összefoglalás


A magyar növényvédőszer-engedélyező hatóság, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága újabb intézkedésekkel igyekszik biztosítani, hogy a növényvédő szerek előírásszerű használata során a lehető legkisebb legyen a méheket és a többi beporzó szervezetet érő kockázat. Jelen cikk áttekintést ad a közelmúltban történt méhelhullások okairól és a beporzók védelmét szolgáló engedélyezési változásokról. 


 read more ...

Különböző tulajdonságú mákőrlemények hatása a fehér csokoládé reológiai tulajdonságaira

2018. június 20.

Szerzők: Zay Katalin, Somogyi László, Soós Anita

 

1. Összefoglalás


Kutatásaink során különböző aprítottsági fokú és eltérő mennyiségben adagolt mákkal és mákliszttel készült fehércsokoládé-mintákat hasonlítottunk össze, hogy megállapíthassuk, milyen hatással van a végtermék reológiai módosulásaira, azaz hogyan befolyásolja a végtermék penetrációs és rotációs viszkozitás tulajdonságait. A rotációs viszkozimetria eredményei alapján a mákkal kevert minták között szignifikáns különbséget tapasztaltunk a mák aprítottsági fokának függvényében.


 read more ...

Nemzeti szabványosítási hírek 2018/2

2018. június 20.

Szerző: Kurucz Csilla

 

2018. március–2018. május hónapban bevezetett szabványok:


03.120.20 Terméktanúsítás és vállalattanúsítás. Megfelelőségértékelés

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei (ISO/IEC 17025:2017) (magyar nyelven megjelent), amely visszavonta az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005-öt

13.060 Vízminőség

MSZ EN ISO 19340:2018 Vízminőség. Az oldott perklorát meghatározása. Ionkromatográfiás (IC-) módszer (ISO 19340:2017)

MSZ EN ISO 9696:2018 Vízminőség. Az összes alfa-aktivitás. Vastag rétegű sugárforrások vizsgálati módszere (ISO 9696:2017)


 read more ...

Hazai körkép 2018/2

2018. június 20.

Szerző: Szunyogh Gábor

 

Forradalmasíthatják a mikroműanyag-vizsgálatokat


Az első hazai mikroműanyag-vizsgálatok után ismét a Tisza vízgyűjtőjén vett mintákat vizsgáltak a kutatók. Mikroplasztikok a Tisza-tavat tápláló Eger-patak, a tározón belül található Nagy-morotva, valamint a Tisza folyó Tiszafürednél vett mintáiban is kimutathatók voltak.

Aggasztó jelenség, hogy a nagy mennyiségű műanyag-felhasználás miatt már az édesvizekben is megjelentek az 5 mm-nél kisebb részecskék, vagyis a mikroműanyagok, amelyek környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági veszélyt is jelentenek, hiszen a vízi élőlények szervezetében koncentrálódnak, a felületükön megtapadó szerves szennyezőket (növényvédő szerek, gyógyszermaradványok) pedig a halak szervezetébe juttatják.


 read more ...

Kitekintő 2018/2

2018. június 20.

EFSA-hírek:

 

Fipronil: megjelentek a nyomon követő vizsgálatok eredményei


Az EFSA közzétette azoknak az élelmiszer-adatoknak az elemzését, melyeket tavaly nyáron a fipronil maradványok tojásban történt széles körű kimutatását követően gyűjtöttek.

2017 júliusában a belga hatóságok fipronil maradékokat mutattak ki tojásokban, aminek következtében az Európai Unióban több millió tojást hívtak vissza. A szennyeződést nem engedélyezett állatgyógyászati készítmények baromfitelepeken történő illegális  felhasználása okozta.

 

 read more ...
Belépés

AKTUÁLIS LAPSZÁMUNKHIRDETÉSEK
faktu