angol-magyar
kétnyelvű tudományos folyóirat
HUN / ENG

Az ÉVIK bemutatása

Kedves olvasó!

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények (ÉVIK) egy negyedévente megjelenő, 66 éves tudományos szakfolyóirat. 1955-ben alapították az akkoriban működő Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézetben Dr. Kottász József vezetésével. Idézet az 1. évfolyam 1. számának Előszavából: „Az Élelmiszervizsgálati Közlemények kiadásának célja az új élelmiszerkémiai vizsgálati módszerek ismertetése és ezek segítségével az élelmiszeripar termékei fokozottabb ellenőrzési lehetőségeinek biztosítása mellett a megyei és városi tanácsi minőségellenőrző intézeteink közötti kapcsolat és együttműködés további megszilárdítása, a tapasztalatcsere kiépítése.”

Tudományos szakfolyóiratunk 1955 óta megszakítás nélkül folyamatosan megjelent. Az idő előrehaladtával az élelmiszer-vizsgálati módszerek fejlődésével az élelmiszer-vizsgálat egyre szélesedő köréből tesz közzé tudományos dolgozatokat. Kiadványunkat 2014 óta felújított szerkezetben magyar és angol nyelven szerkesztjük. Lektorált tudományos közleményeink 2019-től szabadon hozzáférhetők (Open Access). A szakfolyóirat teljes anyaga kétrétegű PDF formátumban letölthető tudományos és ismeretterjesztő célokra szabadon felhasználható. A szerkesztés és kiadás jogát 2014 óta a NÉBIH közreműködésével a WESSLING Nonprofit Kft. gyakorolja.

Közzétett tudományos dolgozatainkat 2021-től a CrossRef ügynökség (Digital Object Identifier Registrtation Agency) által kiadott DOI azonosító számokkal látjuk el. Közzétett publikációnkat adatbázisaikba a SCOPUS, a SCIMAGO és a MATARKA felvette, az ÉVIK felkerült a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Osztálya által elfogadott tudományos folyóiratok jegyzékére.

A „Hírek, tudnivalók” rovatban tájékozódhatnak arról, hogy mely cikkeinket vették fel a Scopus adatbázisába, hol helyezkedik el az Élelmiszervizsgálati Közlemények a nemzetközi szakfolyóiratok ragsorában.

Tudományos folyóiratunk kiadását az élelmiszervizsgálatokkal laboratóriumi munkával kapcsolatos szolgáltatásokat, vegyszereket, műszereket, egyéb berendezéseket gyártó, forgalmazó szervezetek hirdetéseikkel támogathatják.

Itt tájékoztatjuk olvasóinkat arról is, hogy az ÉVIK-ben megjelent tudományos dolgozatok összefoglalóját, kivonatát melyik média vette át (pl. National Geographic stb.).

Az 1955-ben alapított Élelmiszervizsgálati Közlemények tudományos szakfolyóirat tartalma a www.eviko.hu honlapon a 2013. év végéig magyar nyelvű, de a közlemények összefoglalói angol, német és orosz nyelven is rendelkezésre állnak.

Tudományos szakfolyóiratunk közleményeit 2014-től teljes terjedelemben magyar és angol nyelven is közreadjuk. A honlapon a brit zászlóra kattintva nemcsak a honlap, hanem a kéziratok szövege is angolul jelenik meg.

Környezetvédelmi és korszerűsítési megfontolások alapján Szerkesztőbizottságunk úgy döntött, hogy az ÉVIK-ek a 2021. év kezdetétől csak elektronikusan jelentetjük meg. Ezzel egyidejűleg honlapunkat átalakítottuk, benne az eddigi elektronikus rendszerhez képest több praktikus és kényelmi szolgáltatást nyújtunk. Az új honlapot jelenleg (2021. július-augusztus) teszt üzemmódban működtetjük és folyamatosan dolgozunk a még benne rejlő hibák, illetve bizonyos logikai nem-megfelelőségek kijavításán. Jelenleg szerzőink katalógusának javítását végezzük.

Amennyiben kedves Olvasóink olyan rejtett hibát találnak, köszönettel vennénk, ha azt tudatnák velünk a juhasz.peter@wessling.hu, konecsnyi.timea@wessling.hu és szigeti.tamas@wessling.hu e-mail címekre küldött értesítéseikkel. Türelmüket és fáradozásukat előre is köszönjük.

Szaklapunk Szerkesztőbizottsága folyamatosan várja a különböző tudományterületek témaköreihez kapcsolódó kéziratokat. Az általunk elfogadott témákról a „Kéziratok fogadása” c. oldalon olvashatnak. Kérjük, hogy a dolgozatokat az alábbi email-címekre szíveskedjenek elküldeni (Szerkesztőségünk az elfogadott kéziratokról a szerzők igénye alapján elfogadási nyilatkozatot küld):

szigeti.tamas@wessling.hu; konecsny.timea@wessling.hu; szunyogh.gabor@wessling.hu

EVIKO_open_access

Legfrissebb számTámogató és együttműködő partnereink

TÉMAKERESÉS