A nikkel esszencialitásának vizsgálata

2015. október 6., kedd

Szerző: Szabó S. András

 

Mivel számos vizsgálat, illetve elemzés utal arra, hogy az esszenciális és a nem létfontosságú mikroelemek egészséges szervezeten belüli koncentráció-eloszlása jelentős eltérést mutat, ez a tény felhasználható az adott mikroelem biológiai szerepének tisztázására. A létfontosságú elemeknél szűk a koncentrációtartomány, az eloszlás normál eloszlású, nem esszenciális elemeknél a tartomány tág, az eloszlás lognormál. A vizsgált retekmintákban mért Ni-tartalom elemzése alapján azt a következtetés lehet levonni, hogy a magasabb rendű növények számára a Ni nem esszenciális.

 

Referencia mikroelemként a Zn szolgált, ez vitán felül létfontosságú elem, s eloszlása szűk koncentrációtartományt, egyértelműen normál eloszlást mutatott. Az élelmiszerek nyomelemtartalmának vizsgálata tehát komolyan segíthet a kérdéses  mikroelemek biokémiai szerepének tisztázásában. Az ember számára azonban a nikkel esszenciális mikroelem, a dolgozat néhány élelmiszer Ni-tartalmáról is tájékoztat. Ni-hiány normális, kiegyensúlyozott táplálkozás esetén nem fordul elő, a napi igény nikkelből legfeljebb 0,1 mg-ra becsülhető.

 

2. Bevezetés

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények 2013/3 számában „Mikroelemek esszencialitása és az élelmiszervizsgálat” címmel részletes elemzést közöltem a mikroelem illetve a nyomelem fogalmáról, a mikroelemek élettani szerep szerinti csoportosításáról, az alkalmazható analitikai eljárásokról és a létfontosságú, illetve a nem esszenciális mikroelemek koncentráció- eloszlásáról [1]. A kutatók megállapították, hogy egészséges egyedeknél – legyen az növény, állat vagy ember – az egyes mikroelemek eloszlása igen nagy különbségeket mutat a testszövetekben. Esszenciális elemeknél az eloszlás szűk tartományú, a mért adatok számtani és mértani átlagértéke között nagyon kicsi az eltérés [2], [3], [4], [5], [6]. Ugyanakkor a nem létfontosságú mikroelemek esetében a koncentrációtartomány nagyon széles is lehet, és a koncentráció-értékek aritmetikai, valamint geometriai átlaga között nagy lehet az eltérés.

 

A korábbi cikkben [1] Magyarország több termőterületéről származó retekminták Li-, Sr- és Zn- tartalmának vizsgálatáról, valamint a mért koncentrációk eloszlás-vizsgálatáról számoltam be. Megállapítható volt, hogy a cink – lényegében referenciaelemként szerepelt a biokémiai szerep eloszláson alapuló vizsgálatát tekintve – természetesen létfontosságú, azaz szűk koncentráció-tartományt mutatott, s hasonló volt a helyzet a stroncium esetében is. Ugyanakkor a lítium vonatkozásában ellentétes volt a megfigyelés. Ez az elem nagy koncentrációtartományban volt jelen a vizsgált retekmintákban, és nagy volt az eltérés a lítium koncentrációértékei mértani és számtani átlaga között. Ebből következően a növényben nincs meghatározó, a lítium koncentrációját szabályozó mechanizmus, tehát az elem nem esszenciális. A jelen dolgozat a nikkelre, mint a vascsoportba tartozó nehézfém mikroelemre vonatkozóan közöl mérési adatokat retekminták esetében, továbbá néhány élelmiszer Ni-tartalmáról tájékoztat. Megemlítem, hogy a magasabb rendű állatok (pl. emlősök) és természetesen az ember esetében a nikkel létfontosságú nyomelem, erre vonatkozó bizonyító adatok a 70-es évek óta ismertek [7], [8], [9], [10]. Növényeknél viszont a nikkel esszenciális mivoltát nem bizonyították, illetve vitatják [11], [12].

 read more ...