Ms Excel-alapú módszer célorientált mintavételi terv készítéséhez

2015. október 6., kedd


Szerzők: Farkas Zsuzsa, Kerekes Kata, Szabó J. István J., Ambrus Árpád

Az ellenőrző vizsgálatok eredményeinek reális értékeléséhez elengedhetetlen, hogy az a mintavétel a vizsgálat céljának megfelelően történjen. Az eredmények szokásos statisztikai módszerekkel történő kiértékelésének egyik előfeltétele a véletlen mintavétel, amely azt jelenti, hogy az előre meghatározott mintázandó sokaság (mintavételi keret) minden egyes tagja egyenlő valószínűséggel kerül kiválasztásra. A mintavételi keret, rétegzett mintavétel esetén, magában foglalhatja a vizsgálat tárgyát képező teljes sokaság egy részét. Egy réteget alkothatnak például a korábbi tapasztalatok alapján kiemelten kockázatosnak ítélt termelő egységek, a biotermékelőállítására szakosodott vállalkozások vagy az ország lakosságának egy bizonyos korosztályhoz tartozó csoportja.

 

Tekintve, hogy minden kereskedelmi forgalomba kerülő tétel vizsgálata csak ritka esetben indokolt, illetve kivitelezhető, a termelési gyakorlat ellenőrzése véletlen mintavételen alapuló vizsgálati program alapján történik.

Cikkünkben egy olyan MS Excel alapú, speciális feltételeket kielégítő, véletlen mintavételre alkalmas eljárást mutatunk be, amelyet tejminták aflatoxin M1 (AFM1) szennyezettségének ellenőrzésére dolgoztunk ki, azonban elvei – az adott körülményekhez adaptálva – más esetekben is alkalmazhatók. A kidolgozott eljárás egyik előnye, hogy jelentősen nagyobb számú mintavételi sorrend felállítását teszi lehetővé, mint a manuális módszerek. A művelet elvégzése minden olyan esetben segítséget nyújt, amikor állandó elemszámú mintavételi keretből, rendszeresen kell rögzített számú random mintát venni.


Az eljárásmód például alkalmas lehet egy adott nyersanyag-beszállítói kör termelésének ellenőrzésére, legyen szó akár tejtermékek, bébiételek, vagy más gyümölcs-, illetve zöldségalapú termékek gyártásához felhasznált nyersanyagok szermaradék-tartalmának ellenőrzéséről, betakarításkor vagy közvetlenül azt megelőzően. A módszer másik fontos előnye, hogy lehetővé teszi a mintavételi körben szereplő egységek súlyozását is.


Az eljárás hátterét adó – olasz partnerekkel közösen végzett – statisztikai elemzés (Farkas és mtsai, 2014) célja olyan mintavételi terv elkészítése volt, amely a környezeti hatások miatt bekövetkező AFM1 koncentráció növekedésének észlelését időben és költséghatékonyan (a lehető legkevesebb mintából, meghatározott statisztikai megbízhatósággal) teszi lehetővé.


 

A mintavételi terv használatával – késedelem nélkül beavatkozva – megelőzhető a határértéket meghaladó AFM1 szennyezettségű, nagy mennyiségű tételek megsemmisítése, illetve forgalomba kerülése.

 read more ...