Fogyasztói kutatások az élelmiszerlánc-felügyelet szolgálatában

2014. szeptember 30., kedd

Szerzők: Barna Sarolta, Kasza Gyula, Bódi Barbara

 

1. Összefoglalás

Az élelmiszerlánc-biztonság felügyelete jelentős változáson esett át a rendszerváltozást követő csaknem két és fél évtizedben. A nemzetközi kereskedelem kibontakozásával mindinkább komplex folyamattá vált az élelmiszerbiztonság fenntartása, ugyanakkor a célzott, egész élelmiszerláncra kiterjedő monitoring programok által könnyebben azonosíthatók, s egyben elkerülhetők a lehetséges kockázatok. A hatékony módszertani és intézményi fejlesztések mellett a fogyasztókkal történő együttműködés jelentősége is felértékelődött.

 

 

Magyarország időben ismerte fel, hogy lépnie kell ebben a kérdésben, amely tetten érhető a lakosság élelmiszerbiztonsági tudatosságának javulásában, a hatóság munkájának és ezen keresztül a magyar élelmiszerek biztonságának pozitív megítélésében.

 

Hazánkban élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos személyes megkérdezéseket már a 2000-es évek elején is végeztek nem standardizált módon. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2012-ben indította el saját vizsgálatát az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos fogyasztói kockázatészleléssel és kockázat elkerülési magatartással kapcsolatban, amelyet azóta standardizált módszertannal, évi két alkalommal megismétel. Ezek az adatok pontos visszajelzést jelentenek a szakpolitikai döntés-előkészítés számára, amely nagyban elősegíti az Élelmiszerlánc-biztonsági stratégia 2013-2022 célkitűzéseinek hatékony megvalósítását. A közleményben e kutatássorozat eredményeiből mutatunk be néhány elemet.

 read more ...