A búzaliszt ásványianyag- és fehérjetartalmának változása műtrágyázás hatására

2014. március 24., hétfő

Szerzők: Burján Zita Kata, Andrási Dávid, Győri Zoltán

 

Összefoglalás

 

Jelen dolgozatban a K, P, S, Mg, Ca, Fe, Mn, Zn, Cu, Sr és a fehérje mennyiségi alakulását vizsgáltuk különböző adagú NPK kezelések mellett az egységes Országos Műtrágyázasi Tartamkísérletek nagyhorcsoki kísérleti állomásárol származó búzaliszt mintákban. A minták elemtartalmának meghatározása induktív csatolású plazma tömegspektrométerrel történt, amelyet a minták oldatba vitele előzött meg HNO3-H2O2-os nedves roncsolás formájában. A fehérjetartalmat Khjeldal módszerrel határoztuk meg.

 

A kezelések hatásának szignifikanciáját két mintás t-próbaval vizsgáltuk. Eredményeink szerint a javuló N-ellátás nem befolyásolta a liszt K-, P-, Mg- es Fe-tartalmát, viszont pozitív hatással volt a S, Ca, Cu, Mn es Sr dúsulására. A szuperfoszfát-adagok és a liszt K-, S-, Mg-, Ca-, Fe- es fehérjetartalma között nem találtunk összefüggést, azonban a S mennyisége növekvő tendenciat mutatott, emellett a javuló P-ellátással nőtt a lisztek P-, Mn- es Sr-koncentrációja, viszont a P-kezelések gátolták a Zn- es a Cu-akkumulációját. A K-dózisok es a minták K-, P-, S-, Mg-, Fe-, Mn-, Zn-, Cu- és fehérjetartalma között nem találtunk kapcsolatot, azonban a javuló K-ellátás negatívan befolyásolta a liszt Ca- és Sr-koncentrációját.

 

Bevezetés

 

A gabonanövények termése fontos ásványianyag- és tápanyagforrás az emberek számára [1]. Az ásványi elemek megoszlása a búzaszem egyes részei között egyenetlen. Ezeket legnagyobb mennyiségben az aleuron réteg tartalmazza [2], viszont számos országban az ásványi alkotókban legszegényebb endospermium a mag legszélesebb körben fogyasztott része [3]. Ugyanakkor az elégtelen ásványi anyagbevitel egyre jelentősebb problémát jelent az emberi táplálkozásban [4].

 

A búzával szemben támasztott fontos minőségi követelmény, hogy annak szemtermése minél nagyobb fehérjetartalommal rendelkezzen. A fehérjetartalom ugyanis kedvezően befolyásolja a búzaliszt sütőipari értékét, és jó hatással van a belőle készült kenyér emészthetőségére [5]. A búzaszemek minden részében található fehérje, ám az legnagyobb koncentrációban az aleuronrétegben és a csírában van, így a teljes szem a fehérjetartalom szempontjából is értékesebb, mint az endoszpermből álló termékek [6]. Figyelembe véve, hogy a trágyázás az őszi búza termesztéstechnológiája során az egyik legfontosabb, legkritikusabb tényező [7], vizsgálataink során arra kerestük a választ, hogy lehetséges-e a búzaliszt elem- és fehérjetartalmának növelése a megfelelően kialakított nitrogén, illetve NPK trágyázási stratégiákkal, illetve, hogy hogyan hatnak a búzaliszt elemtartalmára az NPK kezelések különböző szintjei.

 read more ...