Az élelmiszerek növényvédőszer-maradék tartalma ellenőrzésének elvi alapjai és gyakorlati megvalósítása

2014. július 1., kedd

Szerzők: Ambrus Árpád, Farkas Zsuzsa, Horváth Zsuzsanna, Kötelesné Suszter Gabriella

Összefoglaló:

 

A közlemény összefoglalja a növényvédőszer-maradék eloszlásával kapcsolatos ismereteket az egyedi terményekben illetve a szabványokban rögzített mintavételi eljárással vett összetett mintákban. Az elemzéshez rendelkezésre álló több mint 19000 egyedi terményben, 144 üzemi kezelést követő mintában, 1900 növényvédő szer növény kombinációban végzett szerkísérletekből származó egyedi mintákban, valamint a kísérleti területekről vett >1200 duplikált mintapárban mért szermaradék értékeket nagyszámú számítógépes modellkísérlettel kiegészítve 19 termékcsoportra meghatároztuk a mintavétel tipikus hibáját. A potenciálisan több termőterületről származó árúk ellenőrzésénél a tipikus mintavételi bizonytalanságnál 1.4 szer magasabb értékkel célszerű számolni.

A forgalmazás előtti termék-megfelelőség ellenőrzésénél a mérési eredmény értékelésekor mintavétel és a laboratóriumi mérés reprodukálhatóságát magában foglaló kombinált bizonytalanságot kell figyelembe venni.

A növényi termények növényvédőszer-maradék tartalmának forgalmazás előtti ellenőrzésénél javasoljuk az engedélyezett növényvédőszer-maradék határértéknél alacsonyabb cselekvési színt megállapítását. Gyakorlati példákkal illusztráljuk a számítását megkönnyítő Excel makró alkalmazását  és a kapott eredményeket.

 

1. Bevezetés

 

A növényvédő szerek eloszlását, a kezelt terményen maradó szermaradék koncentrációját, számos  tényező befolyásolja, melyeket a kezelést végző személyek ideális esetben is csak részben tudnak szabályozni. A szermaradék eloszlást befolyásoló tényezőket a rendelkezésre álló szakirodalmi eredmények alapján Horváth és munkatársai részletesen összefoglalták [1].  Közleményünkben csak a gyakorlati végrehajtás során jelentkező néhány példával illusztráljuk az egyes termésekben vagy mikro-körzetekben jelentősen eltérő szermaradék koncentrációt okozó tipikus tényezőket.

 


 read more ...