angol-magyar
kétnyelvű tudományos folyóirat
HUN / ENG

Cikk letöltése PDF formátumban

Nemzeti szabványosítási hírek

Szerző

  • Szalay Anna1

1 Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)

A következő felsorolásban szereplő szabványok megvásárolhatók vagy megrendelhetők az MSZT Szabványboltban (1082 Budapest VIII., Horváth Mihály tér 1., telefon: 456-6893, telefax: 456-6841, e-mail: kiado@mszt.hu; levélcím: Budapest 9., Pf. 24, 1450), illetve elektronikus formában beszerezhetők a www.mszt.hu/webaruhaz címen.

A nemzetközi/európai szabványokat bevezetjük magyar nyelven, valamint magyar nyelvű címoldallal és angol nyelvű tartalommal. A magyar nyelven bevezetett nemzetközi/európai szabványok esetén külön feltüntetjük a magyar nyelvű hozzáférést.

2022. június – 2022. augusztus hónapban bevezetett szabványok:

7.100.30 Élelmiszer-mikrobiológia

MSZ EN ISO 4833-1:2013/A1:2022 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a mikroorganizmusok számlálására. 1. rész: Telepszámlálás 30 °C-on lemezöntéses módszerrel. 1. módosítás: Az alkalmazási terület pontosítása (ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022) – Az MSZ EN ISO 4833-1:2014 módosítása –

MSZ EN ISO 4833-2:2013/A1:2022 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a mikroorganizmusok számlálására. 2. rész: Telepszámlálás 30 °C-on felületi szélesztéses módszerrel. 1. módosítás: Az alkalmazási terület pontosítása (ISO 4833-2:2013/Amd 1:2022) – Az MSZ EN ISO 4833-2:2014 módosítása –

MSZ EN ISO 20836:2022 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Polimeráz-láncreakció (PCR) a mikroorganizmusok kimutatására. A termikus ciklusok hőteljesítményének vizsgálata (ISO 20836:2021)

13.020.55 Bioalapú termékek

MSZ EN 17399:2020 Algák és algából készült termékek. Szakkifejezések és meghatározásuk

13.060 Vízminőség

MSZ EN ISO 5667-1:2022 Vízminőség. Mintavétel. 1. rész: Útmutató mintavételi programok és mintavételi technikák tervezéséhez (ISO 5667-1:2020) – Az MSZ EN ISO 5667-1:2007 helyett –

MSZ EN ISO 10304-4:2022 Vízminőség. Oldott anionok meghatározása ionkromatográfiás módszerrel. 4. rész: Klorát, klorid és klorit meghatározása gyengén szennyezett vízben (ISO 10304-4:2022) – Az MSZ EN ISO 10304-4:2000 helyett –

MSZ EN ISO 13163:2022 Vízminőség. 210Pb. Folyadékszcintillációs számlálási vizsgálati módszer (ISO 13163:2021) – Az MSZ EN ISO 13163:2019 helyett –

MSZ EN 14614:2021 Vízminőség. Útmutató a vízfolyások hidromorfológiai jellemzőinek értékeléséhez

65 Mezőgazdaság

65.120 Takarmányanyagok

MSZ EN 15784:2022 Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. A takarmány-adalékanyagként használt Bacillus spp. kimutatása és számlálása – Az MSZ EN 15784:2010 helyett –

MSZ EN 15786:2022 Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. A takarmány-adalékanyagként használt Pediococcus spp. kimutatása és számlálása – Az MSZ EN 15786:2010 helyett –

MSZ EN 15787:2022 Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. A takarmány-adalékanyagként használt Lactobacillus spp. kimutatása és számlálása – Az MSZ EN 15787:2010 helyett –

MSZ EN 15788:2022 Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. A takarmány-adalékanyagként használt Enterococcus spp. (E. faecium) kimutatása és számlálása – Az MSZ EN 15788:2010 helyett –

MSZ EN 15789:2022 Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. A takarmány-adalékanyagként használt Saccharomyces cerevisiae kimutatása és számlálása – Az MSZ EN 15789:2010 helyett –

MSZ EN 16936:2017 Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. A tilozin, a virginiamicin, spiramicin, cink-bacitracin és az avoparcin antibiotikumok szűrése szubadditív szinteken, összetett takarmányokban, mikrobiológiai lemezvizsgálattal

MSZ EN 16967:2017 Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. A kutyáknak és macskáknak szánt takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek (kedvtelésből tartott állatok eledelei) metabolizálható energiaszintjének prediktív egyenletei, beleértve a diétás eledeleket

MSZ EN 17517:2022 Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. Az ásványolaj-eredetű telített szénhidrogének (MOSH) és aromás szénhidrogének (MOAH) meghatározása online HPLC-GC-FID vizsgálattal

MSZ EN 17547:2022 Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. Az A-, E- és D-vitamin-tartalom meghatározása. Szilárd fázisú extrakciós (SPE-) tisztítás és nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiás (HPLC-) módszer

MSZ EN 17550:2022 Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. A karotinoidok meghatározása összetett takarmányokban és előkeverékekben nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiával. UV-detektálás (HPLC-UV)

67 Élelmiszeripar

67.050 Élelmiszertermékek vizsgálatának és elemzésének általános módszerei

MSZ EN 17254:2020 Élelmiszerek. Minimális teljesítménykövetelmények a glutén meghatározására ELISA-val

67.100 Tej és tejtermékek

MSZ EN ISO 24223:2022 Sajt. Útmutató a fizikai és kémiai vizsgálatok minta-előkészítésére (ISO 24223:2021)

67.200 Étolajok és -zsírok. Olajmagvak

MSZ EN ISO 18363-1:2022 Állati és növényi zsírok és olajok. A zsírsavakhoz kötött klórpropán-diolok (MCPD-k) és a glicidol meghatározása GC/MS-sel. 1. rész: Módszer a 3-MCPD gyors lúgos átészterezésére és mérésére, valamint a glicidol különbségként való meghatározása (ISO 18363-1:2015)

MSZ EN ISO 18363-3:2022 Állati és növényi zsírok és olajok. A zsírsavakhoz kötött klórpropán-diolok (MCPD-k) és a glicidol meghatározása GC/MS-sel. 3. rész: Módszer a 2-MCPD, a 3-MCPD és a glicidol savas átészterezésére és mérésére (ISO 18363-3:2017)

2022. június – 2022. augusztus hónapban helyesbített szabványok:

67.120 Hús, hústermékek és egyéb állati termékek

MSZ ISO 23776:2021 Hús és húskészítmények. Az összes foszfortartalom meghatározása

67.200 Étolajok és -zsírok. Olajmagvak

MSZ EN ISO 18363-2:2019 Állati és növényi zsírok és olajok. A zsírsavakhoz kötött klórpropán-diolok (MCPD-k) és a glicidol meghatározása GC/MS-sel. 2. rész: Módszer a 2-MCPD, a 3-MCPD és a glicidol lassú lúgos átészterezésére és mérésére (ISO 18363-2:2018)

MSZ EN ISO 18363-4:2021 Állati és növényi zsírok és olajok. A zsírsavakhoz kötött klórpropán-diolok (MCPD-k) és a glicidol meghatározása GC/MS-sel. 4. rész: Módszer a 2-MCPD, a 3-MCPD és a glicidol gyors lúgos átészterezésére és mérésére, GC-MS/MS-sel (ISO 18363-4:2021)

Legfrissebb számTámogató és együttműködő partnereink

TÉMAKERESÉS