Szemelvények az élelmiszer-biztonság történelmébőlSzeitzné Szabó Mária

 

Ahogy az élelmiszer megszerzése, elfogyasztása hozzátartozik az emberiség minden­napjaihoz, úgy az élelmiszerrel közvetített megbetegedések is rendszeresen előfordul­nak a történelem során. Ezek többsége a feledés homályába merült, azonban némely nagyobb jelentőségű, tömegeket érintő, vagy jellege, újdonsága, hosszú távú kihatásai miatt emlékezetes esemény bekerült a történelmet írott formában megőrző forrásmun­kákba is.

Az egyes vallások bázisát képező szent könyvek (pl. a Biblia vagy a Korán) tartalmaznak utalásokat megbetegedésekre, illetve részletesen rögzítenek olyan étel­készítési, étkezési szabályokat, amelyek a megbetegedések megelőzését célozzák.


LXII. évfolyam 1. szám - 2016. március 31.

Beköszöntő 2016/1

2015. szeptember 29.

Kedves Olvasóink!

 

Számomra talán azért a február a legizgalmasabb hónap, mert utána a tavasz előhírnöke, a vibráló március, kedvenc hónapom következik. A természetbe rejtett feltámadás, a kitörni készülő életerő csodás hónapja ez. A március hangulatához eddigi szokásomhoz híven hadd idézzek most is a magyar irodalom gyöngyszemeinek tárházából:

„…Az olvasztó Tüzet küldi a hamu - S láng-óhaját, hogy ne csüggedjetek el: Március van s határtalan az Élet.1


 read more ...

Növényvédőszer-maradék vizsgálata Magyarországon 1967 és 2015 között

2015. szeptember 30.

Szerzők: Ambrus Árpád, Vásárhelyi Adrien

 

A korszerű nagyüzemi növényvédelem nemzetközi szinten is példamutató kialakítá­sával közel egyidőben szükségessé vált a növényvédőszer-maradékok koncentráci­ójának ellenőrzése a kezelt terményekben, talajban és felszíni vizekben. A korszerű műszerekkel felszerelt vizsgálólaboratóriumok fiatal, jólképzett és lelkes munkatársi gárdája az OÉTI módszereit folyamatosan továbbfejlesztette, és kidolgozta a sokrétű vizsgálati feladatoknak megfelelő eljárásokat, aminek eredményeként már 1976-ban kiadtuk a 4 kötetes egységes módszergyűjteményt, 1978-tól pedig már számítógépe­sen dolgoztuk fel és értékeltük a vizsgálati eredményeket.

 read more ...

Ehető filmbevonatok baromfiipari vörösáru-termékek (virsli) csomagolására

2015. szeptember 30.

Szerzők: Kurucz Anna, Gyimes Ernő

 

Magyarországon is kedvelt termék a bélbe töltött, főtt, ízesített húskészítmény, azaz a virsli. A termék burkolatának előállításához nagy mennyiségű cellulóz alapú műbe­let használnak, amit a gyártóüzemben vagy a háztartásokban lehámoznak, majd a bél anyaga újrahasznosítás nélkül kerül a hulladékba. Arra alkalmas növényi eredetű bevo­nat használatával a hulladék mennyisége, így a gyártás költsége is csökkenthető, ezál­tal javítható a termék versenyképessége is.

 read more ...

Omega-3 zsírsavforrásokkal kiegészített húskészítmények vizsgálata

2015. szeptember 30.

Szerzők: Tanai Attila, Lelovics Zsuzsanna, Kovács Anett, Hingyi Hajnalka, Csavajda Éva, Kovács Péter, Kovács Nándor, Kanyóné Princes Gyöngyi, Grosz György, Tóth Tamás

 

Kutatásunk célja az volt, hogy három húskészítmény (lecsókolbász, császár rolád, kacsamájas) n‑3‑zsírsav‑tartalmát megnöveljük úgy, hogy a hozzáadott érték deklarál­ható legyen a termékek jelölésén. Az n-3-zsírsavak szintjének növelését alfa-linolénsav­ban gazdag bio lenmagcsíra-olajjal (legalább 300 mg alfa-linolénsav/100 g vagy 100 kcal termék) valamint EPA-ban (eikozapentaénsavban) és DHA-ban (dokozahexaénsavban) gazdag halolajjal (min. 40 mg EPA + DHA/100 g vagy 100 kcal termék) végeztük el.

 read more ...

Diákok kémia-, biológia- és fizikaoktatása élelmiszer-vizsgálati kísérletek segítségével

2015. szeptember 30.

Szerzők: Bozi János, Szabó S. András, Izsák Margit, Tiszáné Kósa Eszter Imola, Szabó Gergely Levente

 

A fizika, biológia és kémia iskolai oktatásában a kísérleteknek meghatározó jelentősége van. A diákok nagyon szívesen veszik, ha a kísérletek anyaga az általuk is jól ismert valamilyen élelmiszer. Jelen munkánkban tíz egyszerű, fizikai, kémiai és biológiai jellegű kísérletet írunk le. A vizsgált, illetve a kísérletek során felhasznált élelmiszerek: alma, almalé, burgonya, citrom, citromlé, ecet, ételfesték, konyhasó, növényi olaj, répacukor, sütőpor, szódabikarbóna, zselatin.

 read more ...

Internetes élelmiszer-vásárlási szokások Magyarországon

2015. szeptember 30.

Szerzők: Bódi Barbara, Bognár Lajos, Kasza Gyula, Szakos Dávid


Az elmúlt időszakban intenzíven bővült az internetes kereskedelem piaci szegmense Európában [6], bár hazánkban a növekedés üteme hosszú évekig elmaradt az európai átlagtól. A magyar lakosság csak az elmúlt 5 évben kezdett tömegesen nyitni az online termék-, illetve szolgáltatás vásárlás lehetősége felé, azonban a trend ma már hazánkban is egyértelmű. Míg 2012-ben a magyar internetfelhasználóknak csupán 35%-a bonyolított le internetes vásárlási tranzakciót, addig ez az arány 2015-re már 47%-ra emelkedett [1].


 read more ...

A WHO/FAO Codex Alimentarius Bizottságának élelmiszer-analitikai és mintavételi konferenciája Budapesten

2016. március 18.

Szerző: Szunyogh Gábor

 

 Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezete (Food and Agriculture Organization, FAO) és az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) 1963-ban hozta létre a Co­dex Alimentarius Főbizottságot. A Codex által kidolgozott dokumentumok, vizsgálati szabványok a regionális és nemzeti élelmiszer-szabályozás alapjául szolgálnak, ám nem szükségszerűen kötele­ző érvényűek. Ugyanakkor nagy segítséget adnak a nemzetközi élelmiszer-kereskedelem ügyleteit megelőző élelmiszer-megfelelőségi vizsgálatok tervezésében.

 read more ...

Nemzeti szabványosítási hírek 2016/1

2016. március 18.

Szerző: Kurucz Csilla

 

2016. év december-február hónapban bevezetett szabványok:

01.040.03 Szolgáltatások. Vállalatszervezés, irányítás és minőség. Adminisztráció. Szállítás. Szociológia (Szakkifejezések gyűjteményei)

MSZ EN ISO 9000:2015 Minőségirányítási rendsze­rek. Alapok és szótár (ISO 9000:2015) (magyar nyel­ven megjelent), amely visszavonta az MSZ EN ISO 9000:2005-t

07.100.30 Élelmiszer-mikrobiológia

MSZ EN ISO 17604:2015 Az élelmiszerlánc mikrobio­lógiája. A hasított állati test mintavétele mikrobiológi­ai vizsgálatokhoz (ISO 17604:2015)

MSZ EN ISO 18743:2015 Az élelmiszerlánc mikrobio­lógiája. A Trichinella lárvák kimutatása húsból mes­terséges emésztési módszerrel (ISO 18743:2015)

 read more ...

Hazai körkép 2016/1

2016. március 18.

Szerző: Szunyogh Gábor

 

 

Vajakat vizsgált a NÉBIH

 

Vajakat ellenőrzött januári Szupermenta teszt­jén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). Élelmiszerbiztonsági szempontból vala­mennyi termék megfelelt az előírásoknak, egyéb szabálytalanságok azonban ezúttal is előfordul­tak. Összesen 11 termék esetében kellett hatósá­gi eljárást indítani: négynél súlyos minőségi hiba, míg hét vajnál jelölési probléma miatt.

 read more ...
Belépés

AKTUÁLIS LAPSZÁMUNKHIRDETÉSEK